Manna Lương Thực Hằng Ngày

Man-Na Lương Thực Hàng Ngày Tuần II Mùa Vọng

Man-Na Lương Thực Hàng Ngày Tuần II Mùa Vọng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, năm B. Thứ Hai tuần 2 Mùa Vọng. Thứ Ba tuần 2 Mùa Vọng. Thứ Tư tuần 2 Mùa Vọng. Thứ Năm tuần 2 Mùa Vọng. Thứ Sáu tuần 2 Mùa Vọng. Thứ Bảy tuần 2 Mùa Vọng. NGƯỜI DỌN ĐƯỜNG Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 1 Mùa Vọng

  Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 1 Mùa Vọng   (Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, năm B) (Thứ Hai tuần 1 Mùa Vọng) (Thứ Ba tuần 1 Mùa Vọng) (Thứ Tư tuần 1 Mùa Vọng) (Thứ Năm tuần 1 Mùa Vọng) (Thứ Sáu tuần 1 Mùa Vọng) (Thứ Bảy tuần 1 Mùa Vọng)   NGƯỜI GIỮ CỬA (Chúa Nhật …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 34 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 34 Thường Niên Chúa Nhật 34 Thường niên, năm A: Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ. Thứ Hai tuần 34 Thường niên. Thứ Ba tuần 34 Thường niên. Thứ Tư tuần 34 Thường niên. Thứ Năm tuần 34 Thường niên. Thứ Sáu tuần 34 Thường niên. Thứ Bảy tuần 34 Thường niên.   …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 33 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 33 Thường Niên KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN (24/11: Các Thánh tử đạo Việt Nam) Lời Chúa: Ga 17, 11b-19 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 32 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 32 Thường Niên Chúa Nhật 32 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 32 Thường niên. Thứ Ba tuần 32 Thường niên. Thứ Tư tuần 32 Thường niên. Thứ Năm tuần 32 Thường niên. Thứ Sáu tuần 32 Thường niên. Thứ Bảy tuần 32 Thường niên. VỪA MANG ĐÈN, VỪA MANG DẦU Chúa Nhật …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 31 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 31 Thường Niên Chúa Nhật 31 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 31 Thường niên. Thứ Ba tuần 31 Thường niên. Thứ Tư tuần 31 Thường niên. Thứ Năm tuần 31 Thường niên. Thứ Sáu tuần 31 Thường niên. Thứ Bảy tuần 31 Thường niên. LÀ ANH EM VỚI NHAU Chúa Nhật 31 …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 30 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 30 Thường Niên   Chúa Nhật 30 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 30 Thường niên. Thứ Ba tuần 30 Thường niên. Thứ Tư tuần 30 Thường niên. Thứ Năm tuần 30 Thường niên. Thứ Sáu tuần 30 Thường niên. Thứ Bảy tuần 30 Thường niên.       HAI ĐIỀU RĂN Chúa …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 29 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 29 Thường Niên   Chúa Nhật 29 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 29 Thường niên. Thứ Ba tuần 29 Thường niên. Thứ Tư tuần 29 Thường niên. Thứ Năm tuần 29 Thường niên. Thứ Sáu tuần 29 Thường niên. Thứ Bảy tuần 29 Thường niên.     TRẢ VỀ THIÊN CHÚA Chúa …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 28 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 28 Thường Niên   Chúa Nhật Tuần 28 Thường niên, năm A.. Thứ Hai tuần 28 Thường niên. Thứ Ba tuần 28 Thường niên. Thứ Tư tuần 28 Thường niên. Thứ Năm tuần 28 Thường niên. Thứ Sáu tuần 28 Thường niên. Thứ Bảy tuần 28 Thường niên.     KHÔNG MẶC Y PHỤC …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 27 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 27 Thường Niên  Lễ Đức Mẹ Mân Côi Chúa Nhật Tuần 27 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 27 Thường niên. Thứ Ba tuần 27 Thường niên. Thứ Tư tuần 27 Thường niên. Thứ Năm tuần 27 Thường niên. Thứ Sáu tuần 27 Thường niên. Thứ Bảy tuần 27 Thường niên. Lễ Đức …

xem thêm