Học Kinh Thánh

Tìm Hiểu Sách Dacaria

Tìm Hiểu Sách Dacaria http://vietcatholicperth.org/ Sách Dacaria là cuốn sách của tương lai. Nó được coi như sách Khải Huyền của Cựu Ước. DÂN ĐƯỢC CHỌN VÀ ĐỀN THỜ (1-8) Bây giờ chúng ta thấy Giuđa vẫn còn là một số nhỏ, Giêrusalem chưa được tái thiết, các Dân Ngoại dễ chịu sống chung quanh nó (1:14-16). Dacaria, một ngôn …

xem thêm

Những cuộc thụ thai lạ lùng trong Kinh Thánh

Bài 33 : NHỮNG CUỘC THỤ THAI LẠ LÙNG TRONG KINH THÁNH Chúa nhật tới đây chúng ta mừng kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi. Bài Tin Mừng thuật lại biến cố truyền tin cho Đức Ma-ri-a (Lc 1,26-38), khởi đầu cho công trình cứu độ của Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Ki-tô, với sự cộng tác của người nữ …

xem thêm

Tìm Hiểu Sách Étra

Tìm Hiểu Sách Étra http://vietcatholicperth.org Một lần nữa chúng ta thấy hai cuốn sách Étra và Nơkhemia chỉ là một cuốn như hai sách Samuen và Các vua. Hai cuốn sách này kể chuyện hồi hương của dân Chúa chọn sau thời gian lưu đày. Chúng ghi chép về một trong những biến cố quan trọng nhất trong lịch sử …

xem thêm

Giờ Thứ Ba, Giờ Thứ Sáu, … Giờ Thứ Mười Một…

GIỜ THỨ BA, GIỜ THỨ SÁU,… GIỜ THỨ MƯỜI MỘT THỜI KHẮC TRONG KINH THÁNH Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng vụ – Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP Tin Mừng Chúa nhật 25 Thường niên, năm A sắp tới, Đức Giê-su kể dụ ngôn những người thợ làm vườn nho, được ông chủ mướn vào các thời khắc khác …

xem thêm

Bài đọc thêm: Các Thư Gửi Timôtêô

CÁC THƯ GỬI TIMÔTÊÔ Lm Carolo * Bài đọc II các Chúa nhật 25-30 A. Thư mục vụ Ba bức thư I Tm, II Tm và Tt được gọi là thư mục vụ vì chúng được viết gởi cho các mục tử trẻ để giúp họ hoàn thành trách nhiệm trong Giáo Hội. B. Hoàn cảnh và mục đích – …

xem thêm

Có phải bảy lần không ? – Dưới ánh sáng Lời Chúa

Bài 31 : Có phải bảy lần không ? Những con số trong Kinh Thánh Nhóm Phiên Dịch CGKPV Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, Trong bài Tin Mừng Chúa nhật 24 Thường Niên năm A hôm nay, chúng ta được thấy rõ tính tình bộc trực của thánh Phê-rô qua cách người thưa chuyện …

xem thêm