Học Kinh Thánh

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Thường Niên, Năm A NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN  BÀI ĐỌC 1: Is 8,23-9,3  Bài đọc này có một câu quen thuộc chúng ta đã nghe trong lễ đêm Giáng Sinh: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (9,1). Bóng tối tăm này là gì? – …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Thường Niên Năm A

  Tin Mừng: Mt 4, 12-23 12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li,14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói:15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Thường Niên Năm A

 Ga 1, 29-34 29Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian a. 30Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : oCó người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 31“Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm A NGƯƠI LÀ TÔI TRUNG CỦA TA  BÀI ĐỌC 1: Is 49,3, 5-6 Các bài đọc Chúa nhật tuần này tiếp tục chủ đề về thân phận người tôi tớ của Chúa Giêsu, đã được cử hành trong biến cố Chúa chịu phép rửa. Chúng ta thấy rõ nội dung …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật Lễ CGS Chịu Phép Rửa Năm A

Lời Chúa (Mt 3,13-17) 13 Khi ấy, Ðức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. 14 Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” 15 Nhưng Ðức Giêsu trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Năm A   BÀI ĐỌC 1: Is 42,1-5,6-7 Bài đọc 1 được trích từ bài đầu tiên trong bốn bài ca về Người Tôi Trung trong sách Isaia (Is 42, 1-7; 49, 1-7; 50, 4-11 và 52,13- 53,12). Nhiều người từng tin rằng những bài ca người Tôi Trung …

xem thêm

Phúc Âm Matthêu: Chương 3-4

PHẦN I Chương 3-16 ĐỨC GIÊSU CÔNG BỐ NƯỚC TRỜI VÀ CHUẨN BỊ GIÁO HỘI   PHẦN CHUYỂN TIẾP: Chương 3-4 Tổng quan 1/ Trong Tiền Ngôn (chương 1-2), Mt đã giới thiệu Đức Giêsu là ai: Ngài chính là Đấng Messia.      Sang phần chuyển tiếp này (chương 3-4), Mt sẽ trình bày quan niệm Messia (messianisme) của Đức …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Hiển Linh, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Hiển Linh, Năm A Lễ Hiển Linh xuất phát từ bên giáo hội Đông Phương, để kính nhớ biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, là cuộc tỏ mình đầu tiên của Người. Tuy nhiên, Chúa còn thực hiện những lần tỏ mình khác, thí dụ tại tiệc cưới Cana, biến hình trên …

xem thêm

Phúc Âm Matthêu: Dẫn Nhập & Tiền Ngôn

DẪN NHẬP   BÀI I: BẮT ĐẦU TỪ ĐOẠN KẾT (Mt 28,16-20) Trong đoạn kết của tác phẩm, Mt đã gom lại hầu hết những chủ đề lớn của tác phẩm Ngài. Bởi thế, chúng ta có thể khởi sự loạt bài tìm hiểu tác phẩm Tin Mừng theo thánh Mát thêu bằng việc xem xét đoạn kết của tác …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Hiển Linh

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Hiển Linh  Lời Chúa:  (Mt 2, 1-12) 1Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, 2và hỏi: “Ðức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên …

xem thêm