Học Kinh Thánh

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 25 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 25 Thường Niên, Năm B Các bài đọc Lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta một số đặc điểm của đức công chính và số phận của những người được coi là công chính. Qua đó, Chúa cũng muốn mời gọi chúng ta sống công chính thánh thiện trước mặt Chúa bằng …

xem thêm

Tuần 104 Thư 1 & 2 Timôthê – Kinh Thánh 100 Tuần

Tuần 104 Thư 1 & 2 Timôthê   BẢO VỆ ĐỨC TIN (1Tm 1,3-7) “Khi đi Macêđônia, tôi đã khuyên anh ở lại Ephêsô để anh truyền cho một số người đừng dạy một giáo lý khác” (1,3). Câu này cho thấy Timôthê được trao nhiệm vụ “giám quản” ở Ephêsô. Đối với thánh Phaolô, Ephêsô là một giáo hội …

xem thêm

Các Thư Gửi Timôtêô – Lm Carolo

Các Thư Gửi Timôtêô * Bài đọc II các Chúa nhật 25-30 A. Thư mục vụ Ba bức thư I Tm, II Tm và Tt được gọi là thư mục vụ vì chúng được viết gởi cho các mục tử trẻ để giúp họ hoàn thành trách nhiệm trong Giáo Hội. B. Hoàn cảnh và mục đích – Thư 1 …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm B Hôm nay, chúng ta tập trung vào dung mạo của Đấng Messia. Có nhiều truyền thống thiên sai, mỗi truyền thống trình bày Đấng được xức dầu theo một cách riêng. Các bài đọc cho chúng ta thấy sự mong đợi của dân chúng cũng mang nhiều mầu sắc …

xem thêm