Học Kinh Thánh

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 13 Thường niên năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 13 Thường niên năm B Lời Chúa: Mc 5,21-43 21Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 22Có một ông trưởng hội đường tên là Giaia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm B Những chuyển dịch đều đặn trong cuộc sống thường ngày có thể làm chúng ta giảm bớt ý thức về quyền năng của Thiên Chúa hoặc có thể khiến chúng ta không nhận ra triều đại Thiên Chúa đang định hình giữa chúng ta. Một lần nữa, các bài …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 12 Thường niên năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 12 Thường niên năm B Lời Chúa: Mc 4,35-41 35Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37Và một trận cuồng …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 11 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 11 Thường Niên, Năm B  Sau Mùa Phục sinh là Mùa Thường niên. Thời gian này Phụng vụ không kính nhớ mầu nhiệm đặc biệt nào về Chúa Cứu Thế. Theo một nghĩa nào đó, nó cũng giống như cuộc sống hằng ngày của chúng ta, lặng lẽ chuyển động theo thời gian. Tuy …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B Lời Chúa: Mc 4,26-34 26 Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự …

xem thêm

Tìm Hiểu Thư Thứ Hai Côrintô

Tìm Hiểu Thư Thứ Hai Côrintô   Bài đọc thêm: Thư 2 Côrintô. Tuần 83 – Thư Thứ Hai Côrintô. Tuần 84 – Thư Thứ Hai Côrintô.   Bài đọc thêm: Thư 2 Côrintô Lm Carolo Hồ Bặc Xái   Hoàn Cảnh Và Mục Đích Như chúng ta đã biết, giáo đoàn Côrintô là một giáo đoàn rắc rối làm …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B Trước tiên, Lễ Mình Thánh Chúa Kitô (Corpus Christi), do Đức giáo hoàng Urbanô IV thiết lập vào năm 1264, được cử hành trong giáo hội Latinh vào ngày thứ Năm sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Trong tiến trình canh tân phụng vụ, Công đồng Vatican …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B Mc 14,12-16. 22-26 12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? “ 13 Người sai hai môn đệ đi, và …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B Lễ Chúa Ba Ngôi đưa chúng ta vào nền tảng đức tin Kitô giáo. Các bài đọc hôm nay cố gắng đưa ra câu trả lời cho vấn nạn: Thiên Chúa là ai? Những nội dung này chỉ có thể trình bày những gợi ý phác họa và gián tiếp …

xem thêm