Học Kinh Thánh

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIV thường niên Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 14 Thường niên – Năm A Tin Mừng: Mt 11, 25-30 25Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. 26Vâng, …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm A   Các bài đọc Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta suy niệm về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, đồng thời cũng đưa ra những gợi ý giúp chúng ta sống hiệp thông với mầu nhiệm trọng đại này, để làm phong phú đời sống đức tin của …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 13 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 13 Thường niên năm A  Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.   Lời Chúa: Mt 10,37-42 37 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.38Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 10-12

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 10-12 TỔNG THỂ II ĐỨC GIÊSU SAI CÁC TÔNG ĐỒ ĐI RAO GIẢNG VÀ CHÍNH NGÀI RA ĐI CÔNG BỐ NƯỚC TRỜI   BÀI 20: BÀI SAI TRUYỀN GIÁO – Chương 10. BÀI 21: MỘT KHÚC QUANH (chương 11-12)               Tổng thể I (5-9) cho biết …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm A   Chủ đề trong các bài đọc Chúa nhật này cũng giống Chúa nhật tuần trước. Một lần nữa chúng ta phải đặt mình trước những đòi hỏi của người môn đệ, nhưng chúng ta cũng được an ủi vì Chúa luôn quan phòng và nâng đỡ chúng ta. …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 12 Thường niên – Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 12 Thường niên – Năm A (Mt 10,26-33) Lời Chúa: 26“Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 8-9

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 8-9   BÀI 16: PHẦN TƯỜNG THUẬT CỦA TỔNG THỂ I: 10 PHÉP LẠ (chương 8-9) BÀI 17: 3 PHÉP LẠ CHỮA BỆNH-ĐỨC GIÊSU LÀ NGƯỜI TÔI TỚ (8,1-17) BÀI 18: 3 PHÉP LẠ BIỂU LỘ QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC GIÊSU MỜI GỌI THEO NGÀI (8,18-9,13) BÀI …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm A   Các Bài đọc Lời Chúa tuần 12 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta can đảm loan truyền Chúa Kitô cho mọi người bằng lời nói cũng như đời sống mà không sợ hãi trước bất cứ khó khăn và thách đố nào. BÀI ĐỌC 1: Gr …

xem thêm