Học Kinh Thánh

Kinh Thánh 100 Tuần : Sách Tiên Tri Isaia

  SÁCH ISAIA (chương 1-7) (chương 8-12) (chương 13 – 23) (chương 24 – 39) (chương 1-7) I. TỔNG QUÁT 1, 1-31 : Dẫn nhập: Hạch tội dân bội bạc và giả hình (1,2-8). Lời sấm về sự thờ phượng đích thực (1,10- 16). Kêu gọi hoán cải (1, 18-20). Đe doạ hình phạt (1,21-31). 2, 2-5   : Tương lai …

xem thêm

Giới Thiệu Tiên Tri Isaia

Giới Thiệu Tiên Tri Isaia Isaia, tiếng Hipri Yeshaʿyahu (“Chúa là ơn cứu độ”), (tên rất phổ biến vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên ở Giêrusalem), vị tiên tri mà sách Isaia được đặt tên theo (chỉ 39 chương đầu được thực sự gán cho ông), một người có công đóng góp đáng kể cho truyền thống Do …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm C Chúa Nhật II Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta chuẩn bị một con đường trong tâm hồn mình để đón chờ Chúa Giêsu Đấng cứu độ chúng ta ngự đến. Chúng ta cũng cần chuẩn bị cho Chúa đến với chúng ta hàng ngày trong bí tích Thánh Thể, …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật II Mùa Vọng – Năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật II Mùa Vọng – Năm C Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.     Lời Chúa: (Lc 3,1-6) 1Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrô-đê làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philípphê làm tiểu vương miền Iturê và Trakhônít, Lyxania làm tiểu …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật I Mùa Vọng – Năm C (Có Video mới)

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật I Mùa Vọng – Năm C Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.   Lời Chúa: (Lc 21, 25-28.34-36) 25“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. 26Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ …

xem thêm