Học Kinh Thánh

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 32 Thường niên – Năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 32 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Lời Chúa: (Mc 12,38-44) 38 Trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. …

xem thêm

Chú Giải Tin Mừng Marcô 11,1 – 13,37 – Lm Carolo

GIAI ĐOẠN 5 ĐẤNG MESSIA VÀO THÀNH GIÊRUSALEM VÀ GIẢNG DẠY TRONG ĐỀN THỜ (11,1 – 13,37)   BÀI 62: ĐẤNG MESSIA VÀO THÀNH GIÊRUSALEM (11,1-11) c 1 * Sau một cuộc hành trình dài, nay Đức Giêsu đã đến Giêrusalem mục tiêu của cuộc hành trình ấy. Do đó chuyện này có tầm quan trọng đặc biệt, ta chỉ …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 31 Thường niên – Năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 31 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J   Lời Chúa: Mc 12,28b-34 Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? “29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 Thường niên – Năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Lời Chúa: (Mc 10,46-52) 46Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giêrikhô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 29 Thường niên – Năm B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 29 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Lời Chúa:  (Mc 10, 35-45) 35Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. ” 36Người hỏi: “Các anh muốn Thầy …

xem thêm

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Marco -Dẫn Nhập – Chương 1-2 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

TẢI VỀ: HOC TM MC DN  1-2 Dan nhap Mc Mc 01.1 More presentations from Nguyen Dien Mc 01.2 More presentations from Nguyen Dien   Mc Chuong 02 More presentations from Nguyen Dien More presentations from Nguyen Dien

xem thêm