Học Kinh Thánh

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm C Tiếp tục chủ đề về những lần hiện ra của Chúa Phục Sinh đã bắt đầu vào tuần trước, hôm nay chúng ta tập trung vào những thức cách khác nhau mà chứng tá của cộng đoàn đức tin thể hiện trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh. Chúng …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 3 Phục sinh năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 3 Phục sinh năm C Lời Chúa: (Ga 21,1-19) 1 Khi ấy, Ðức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Ðiđymô, ông Nathanaen người Cana miền Galilê, các người con ông Dêbêđê và hai môn đệ …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm C Tuần Bát nhật Phục Sinh là tám ngày, từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật thứ hai Phục Sinh, theo cách người ta vẫn tính. Hôm nay, Chúa Giêsu Phục Sinh lại hiện đến với các Tông đồ lần thứ hai tại Phòng Trên (Ga 20,26-29). Trong thời …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 2 Phục sinh năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 2 Phục sinh năm C     Lời Chúa: Ga 20,19-31 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người cho …

xem thêm