Học Kinh Thánh

Bài 9: Bình An – Dưới ánh sáng Lời Chúa

BÌNH AN THEO KINH THÁNH Anh chị em thân mến, Lời đầu tiên Đức Giê-su Phục Sinh nói với các môn đệ đang tụ họp ở phòng Tiệc Ly là : “Bình an cho anh em” và sau đó Người còn lặp lại thêm hai lần nữa (Ga 20,19.21.26). Khi đang còn sợ hãi mà được nghe những lời ấy, các môn đệ như …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương VIII

CHƯƠNG VIII Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 8 Tiếp tục trình bày sứ vụ của Chúa Giêsu ở Galilê, Matthêu ghi lại một số phép lạ và các sự kiện liên quan. Đi từ đỉnh núi xuống, Chúa Giêsu đã chữa lành một người mắc bệnh phong (1-4). Khi vào thành Caphácnaum, Người chữa bệnh cho …

xem thêm

Bài 8: Lễ Vượt Qua – Dưới ánh sáng Lời Chúa

Bài 8: Lễ Vượt Qua – Dưới ánh sáng Lời Chúa Lm Ignatio Hồ Văn Xuân   Phụng vụ Lời Chúa từ Chúa Nhật Lễ Lá đến Đêm Canh Thức và Lễ Phục Sinh nhiều lần nhắc đến Lễ Vượt Qua. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một số điều liên quan đến Lễ này, từ Sách Thánh Cựu …

xem thêm