Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 13 TN B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 13 TN B Chủ đề : Chúa là chủ tể sự sống  “Này bé, Ta truyền cho con : Chỗi dậy đi” (Mc 5,41) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Kn 1,13-15 ; 2,23-24) : “Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn”. – Đáp ca (Tv 29) : “Chúa đã cho …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 12 TN B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 12 TN B Chủ đề : Chúa tể của thiên nhiên  “Ngài là ai mà cả gió và bão cũng phải vâng lệnh ?” (Mc 4,41) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (G 38,1.8-11) : Giavê cho ông Gióp biết Ngài là chúa tể của thiên nhiên. – Đáp ca (Tv 106) : Ca tụng uy quyền Thiên …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 11 Thường Niên B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 11 Thường Niên B Chủ đề : Sức Phát Triển Của Nước Thiên Chúa “Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức,thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,27)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Êd 17,22-24) : Dụ ngôn về một chồi cây nhỏ lớn lên thành cây hương nam …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô

SCĐ Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô Chủ đề : Mình và Máu Đức Giêsu đóng dấu Giao ước mới – “Anh em hãy cầm lấy. Đây là mình Thầy” (Mc 14,22) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Xh 24,3-8) : Giao ước Sinai được đóng dấu bằng máu của bò. – Đáp ca (Tv 115) : bày tỏ tâm …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Kính Thiên Chúa Ba Ngôi B

SCĐ Lễ Kính Thiên Chúa Ba Ngôi B Chủ đề : Thiên Chúa là tình yêu “Anh em hãy đi đến muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Đnl 4,32-34.39-40) : Thiên Chúa duy nhất và là Thiên Chúa của Giao ước. – Đáp ca …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Chung cho 3 năm A, B, C CHỦ ĐỀ : CHÚA THÁNH THẦN  LÀ NGUYÊN LÝ HỢP NHẤT    “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Tường thuật việc Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm lễ Ngũ Tuần. – Đáp ca : Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần tới, để canh …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B

SCĐ LỄ THĂNG THIÊN Chủ đề : Chuyển sang một giai đoạn mới  “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Cv 1,1-11) : Những lời dạy cuối cùng của Đức Giêsu trước khi thăng thiên. – Đáp ca (Tv 46) : Chúa lên …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ CN 6 Phục Sinh B

SCĐ CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH B Chủ đề : Nhấn mạnh thêm về cuộc sống yêu thương – “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy… Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em hưởng được niềm vui của Thầy” (Ga 15,9.11) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Cv 10,25-26.34-35.44-48) : Phêrô rửa tội cho Cornêliô …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ CN 5 Phục Sinh B

Chúa Nhựt V Phục Sinh B Chủ đề : Tình Yêu Phải Sinh Hoa Trái “Thầy là cây nho”(Ga 15,1) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Cv 9,26-31) : Phaolô gia nhập sinh hoạt Giáo Hội. – Tin Mừng (Ga 15,1-8) : Dụ ngôn cây nho và ngành nho. – Bài đọc II (1 Ga 3,18-24) : Tin Chúa và yêu thương nhau. …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ CN 4 Phục Sinh B

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH Chủ đề : Tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta – “Ta là mục tử nhân lành” (Ga 10,11) Sợi chỉ đỏ – Bài đọc I (Cv 4,8-12) : Phêrô và Gioan làm chứng trước Thượng Hội Đồng về việc chữa một người què à người ấy được chữa lành nhờ Danh Đức Giêsu. – Bài …

xem thêm