Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 27 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 27 TN Năm A   CHỦ ĐỀ : VƯỜN NHO CỦA CHÚA   “Đứa con thừa tự đây rồi. Nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó” (Mt 21,38) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Vườn nho là dân Israel. Thiên Chúa chăm sóc vườn nho này rất chu đáo, …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 26 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 26 TN Năm A CHỦ ĐỀ :  ĐƯỜNG LỐI CỦA THIÊN CHÚA “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho Cha” (Mt 21,28) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Đường lối của Thiên Chúa là đường hướng tới sự tốt. Nếu kẻ gian ác bỏ đường gian ác mà theo đường …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 25 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 25 TN Năm A CHỦ ĐỀ : LÒNG TỐT CỦA THIÊN CHÚA “Những người vào làm trước nhất tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn…” (Mt 20,10) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Thiên Chúa khuyến khích tội nhân trở về với Ngài, đừng sợ Ngài trừng phạt. Chắc chắn Ngài sẽ tha thứ, bởi …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 24 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 24 TN Năm A CHỦ ĐỀ : HÃY THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA “Thầy không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi bảy lần” (Mt 18,22) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Không tha thứ cho người khác thì sao đáng xin Chúa tha thứ cho mình ! – Đáp …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 23 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 23 TN Năm A CHỦ ĐỀ : ANH EM SỬA LỖI CHO NHAU “Nếu người anh em con trót phạm tội, con hãy đi sửa lỗi nó, một mình con với nó mà thôi…” (Mt 18,15) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Thiên Chúa ra lệnh cho ngôn sứ Êdêkiên sửa dạy kẻ gian …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 22 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 22 TN Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA LÀ TỪ BỎ VÀ VÁC THẬP GIÁ    “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24) Sợi chỉ đỏ : Tất cả các bài đọc hôm nay đều gom vào chủ đề muốn theo Chúa thì phải từ …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 21 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 21 TN Năm A CHỦ ĐỀ : NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM CHÚA TRAO “Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời” (Mt 16,19) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Thiên Chúa trao nhiệm vụ cai quản đền thờ cho Sobna. – Đáp ca : Lời cầu xin Chúa cho kẻ khiêm nhường đang chăm lo …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 20 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 20 TN Năm A CHỦ ĐỀ : THIÊN CHÚA LÀ CHÚA CỦA MỌI NGƯỜI, YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI “Một người đàn bà Canaan kêu lên : Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi” (Mt 15,22) Sợi chỉ đỏ : Tất cả các bài đọc hôm nay, kể cả bài đọc II (thường không …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 19 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 19 TN Năm A CHỦ ĐỀ : SỐNG TRƯỚC SỰ HIỆN DIỆN UY QUYỀN CỦA THIÊN CHÚA   “Chính Thầy đây. Đừng sợ” (Mt 14,27) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Thiên Chúa hiện ra cách uy nghiêm cho ngôn sứ Êlia trên núi Horeb. – Tin Mừng : Các môn đệ đang sợ hãi vì …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 18 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 18 TN Năm A CHỦ ĐỀ : THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG THỎA MÃN NHỮNG KHÁT VỌNG CỦA CON NGƯỜI   “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”(Mt 14,17) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Hỡi những kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn, hãy đến mà mua …

xem thêm