Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ 3 Ngày Tết  

Sợi Chỉ Đỏ 3 Ngày Tết   THÁNH LỄ GIAO THỪA. NGÀY MỒNG HAI TẾT KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN. NGÀY MỒNG BA TẾT  CẦU NGUYỆN CHO CÔNG ĂN VIỆC LÀM.   THÁNH LỄ GIAO THỪA CHỦ ĐỀ : BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC TRONG TAY CHÚA Sợi chỉ đỏ : Sách Bài đọc các Thánh Lễ đặc biệt cho chúng ta …

xem thêm

Xin mời xem lại Sợi Chỉ Đỏ (CN A,B,C)

Xin mời xem lại Sợi Chỉ Đỏ (CN A,B,C) Chuyên mục Sợi Chỉ Đỏ đã đăng trọn 3 năm A,B,C. Quý vị nào muốn xem lại: xin vào chuyên mục Sợi Chỉ Đỏ theo thứ tự từ cột 18 đến 1. Bắt đầu với : Sợi Chỉ Đỏ CN 15 TN B Xin bấm vào link dưới đây: SỢI CHỈ ĐỎ …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 14 TN B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 14 TN B Chủ đề : Sứ mạng làm ngôn sứ    “Ngôn sứ bị rẻ rúng ở chính quê hương mình” (Mc 6,4) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Êd 2,2-5) : Ngôn sứ Êdêkien lãnh nhận sứ mạng nói Lời Chúa cho một dân cứng lòng. – Tin Mừng (Mc 6,1-6) : Ngôn sứ Giêsu …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 13 TN B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 13 TN B Chủ đề : Chúa là chủ tể sự sống  “Này bé, Ta truyền cho con : Chỗi dậy đi” (Mc 5,41) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Kn 1,13-15 ; 2,23-24) : “Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn”. – Đáp ca (Tv 29) : “Chúa đã cho …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 12 TN B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 12 TN B Chủ đề : Chúa tể của thiên nhiên  “Ngài là ai mà cả gió và bão cũng phải vâng lệnh ?” (Mc 4,41) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (G 38,1.8-11) : Giavê cho ông Gióp biết Ngài là chúa tể của thiên nhiên. – Đáp ca (Tv 106) : Ca tụng uy quyền Thiên …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 11 Thường Niên B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 11 Thường Niên B Chủ đề : Sức Phát Triển Của Nước Thiên Chúa “Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức,thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,27)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Êd 17,22-24) : Dụ ngôn về một chồi cây nhỏ lớn lên thành cây hương nam …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô

SCĐ Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô Chủ đề : Mình và Máu Đức Giêsu đóng dấu Giao ước mới – “Anh em hãy cầm lấy. Đây là mình Thầy” (Mc 14,22) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Xh 24,3-8) : Giao ước Sinai được đóng dấu bằng máu của bò. – Đáp ca (Tv 115) : bày tỏ tâm …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Kính Thiên Chúa Ba Ngôi B

SCĐ Lễ Kính Thiên Chúa Ba Ngôi B Chủ đề : Thiên Chúa là tình yêu “Anh em hãy đi đến muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Đnl 4,32-34.39-40) : Thiên Chúa duy nhất và là Thiên Chúa của Giao ước. – Đáp ca …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Chung cho 3 năm A, B, C CHỦ ĐỀ : CHÚA THÁNH THẦN  LÀ NGUYÊN LÝ HỢP NHẤT    “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Tường thuật việc Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm lễ Ngũ Tuần. – Đáp ca : Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần tới, để canh …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B

SCĐ LỄ THĂNG THIÊN Chủ đề : Chuyển sang một giai đoạn mới  “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Cv 1,1-11) : Những lời dạy cuối cùng của Đức Giêsu trước khi thăng thiên. – Đáp ca (Tv 46) : Chúa lên …

xem thêm