Sợi Chỉ Đỏ

SCĐ Chúa Nhật 6 PS Năm C

SCĐ Chúa Nhật 6 PS Năm C Chủ đề : Ơn ban của Chúa Giêsu phục sinh : Đấng Phù Trợ, Bình an. tình yêu. “Chúa Cha sẽ sai Đấng Phù Trợ đến với anh em”(Ga 14,26) I. Dẫn vào Thánh lễ Anh chị em thân mến Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta sẽ nghe những lời Chúa Giêsu nói trước …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật V Phục Sinh C

SCĐ Chúa Nhật V Phục Sinh C Chủ đề : Giới luật yêu thương  “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34) I. Dẫn vào Thánh lễ Anh chị em thân mến Yêu thương là dấu chỉ cho người ta nhận biết các môn đệ của Chúa. Vì thế có thể nói …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật IV Phục Sinh C

SCĐ Chúa Nhật IV Phục Sinh C CHỦ ĐỀ : MỤC TỬ NHÂN LÀNH “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi”(Ga 10,27) I. DẪN VÀO THÁNH LỄ Anh chị em thân mến Lời Chúa hôm nay trình bày Chúa Giêsu là người mục tử tốt lành : Ngài biết rõ từng người chúng ta, Ngài thí mạng …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm C

 SCĐ CHÚA NHỰT III PHỤC SINH  C “Khi trời đã sáng, Chúa Giêsu đứng trên bãi biển” (Ga 21,7) I. DẪN VÀO THÁNH LỄ Anh chị em thân mến Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ trên Biển Hồ. Chúa chỉ cho các môn đệ bắt được nhiều cá, Chúa còn nướng cá và …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C

SCĐ Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C “Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa” (Ga 20,20) I. DẪN VÀO THÁNH LỄ Anh chị em thân mến Các môn đệ đang sợ hãi giam mình trong phòng kín, nhưng khi gặp thấy Chúa Giêsu phục sinh thì các ông vui mừng. Chúa Giêsu phục sinh cũng đang ở giữa chúng …

xem thêm

SCĐ CN Lễ Phục Sinh C

LỄ PHỤC SINH Năm C CHỦ ĐỀ : CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI RỒI Sợi chỉ đỏ : Những lời chứng về việc Chúa Giêsu sống lại : – Bài đọc I (Cv 10,34a.37-43) : Lời chứng của Thánh Phêrô – Tin Mừng (Ga 20,1-9) : Lời chứng của Thánh Gioan tông đồ – Bài đọc II (Cl 3,1-4 ; hoặc 1 Cr 5,6-8) : Lời chứng của Thánh …

xem thêm

SCĐ Tam Nhật Vượt Qua

SCĐ Tam Nhật Vượt Qua   THỨ NĂM TUẦN THÁNH. DẪN VÀO THÁNH LỄ. GỢI Ý SÁM HỐI III. LỜI CHÚA. GỢI Ý GIẢNG. TRONG THÁNH LỄ. GIẢI TÁN. THỨ SÁU TUẦN THÁNH. LỜI CHÚA. GỢI Ý GIẢNG. III. KINH LẠY CHA. GIẢI TÁN. ĐÊM THỨ BẢY TUẦN THÁNH. DẪN VÀO THÁNH LỄ. LỜI CHÚA (phần thánh lễ) III. LỜI …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhựt Lễ Lá C

SCĐ Chúa Nhựt Lễ Lá C Chủ đề : Thập giá và Vinh quang   Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem Sợi chỉ đỏ : Những bài đọc hôm nay đều trực tiếp hay gián tiếp nói đến việc Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết trên Thập giá. Nhưng cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá không chỉ là đau đớn tủi …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật V Chay C

SCĐ Chúa Nhật V Chay C Chủ đề : Ơn giải thoát  “Tôi không kết án chị đâu. Thôi chị cứ về và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11) Sợi chỉ đỏ : Chủ đề nổi bật của ngày hôm nay là Ơn Giải Thoát – Trong bài đọc I (Is 43,16-21), ngôn sứ Isaia tiên báo rằng Thiên Chúa …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật IV Chay Năm C

SCĐ Chúa Nhật IV Chay Chủ đề : Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót  “Người Cha chạnh lòng thương, chạy ra, ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để” (Lc 15,20) Sợi chỉ đỏ : – Vì lòng thương xót, Thiên Chúa đã cho dân do thái vào Đất hứa (Bài đọc I) – Vì lòng thương xót, người …

xem thêm