Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A CHỦ ĐỀ : THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU   “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người” (Ga 3,16) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc Cựu Ước : Thiên Chúa mặc khải cho Môsê biết Ngài là Thiên Chúa giàu lòng thương xót. – Đáp ca : Ba trẻ trong …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Chung cho 3 năm A, B, C CHỦ ĐỀ : CHÚA THÁNH THẦN  LÀ NGUYÊN LÝ HỢP NHẤT    “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Tường thuật việc Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm lễ Ngũ Tuần. – Đáp ca : Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần tới, để canh …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên CHỦ ĐỀ : CHUYỂN SANG MỘT GIAI ĐOẠN MỚI       “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Những lời dạy cuối cùng của Đức Giêsu trước khi thăng thiên. – Đáp ca : Chúa lên trời, tiếng hò reo dậy đất ; Chúa lên trời, …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : CUỘC SỐNG MỚI CỦA TÍN HỮU  TRONG CHÚA THÁNH THẦN     “Chúa Cha sẽ ban cho anh em một Đấng Phù Trợ khác” (Ga 14,16) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Dân Samari được lãnh nhận Chúa Thánh Thần. – Bài Tin Mừng : Chúa Cha sẽ ban cho …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : SỐNG TRONG THỰC TẾ CỦA THẾ GIỚI     “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc 1 : Cộng đoàn tín hữu sơ khai gặp khó khăn ; giải quyết bằng cách lập định chế phó tế ; số tín hữu gia …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : SỐNG THEO SỰ DẪN DẮT  CỦA ĐỨC GIÊSU  LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH    “Tôi là mục tử nhân lành” (Ga 10,11) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Hãy lãnh nhận phép rửa nhân danh Đức Giêsu để được ơn tha tội và nhận được ân sủng là Thánh …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : CUỘC SỐNG MỚI CỦA KẺ TIN  VÀO ĐỨC GIÊSU PHỤC SINH     Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau (Lc 24,13-35) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Phêrô làm chứng về việc Đức Giêsu phục sinh. – Đáp ca : Lạy Chúa, Chúa …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A *** Từ Chúa nhựt II đến Chúa nhựt VI mùa Phục sinh, – Bài đọc I luôn trích từ sách Công vụ tông đồ, trình bày cuộc sống và hoạt động của Hội Thánh sơ khai. – Bài đọc II trích nối tiếp từ thư thứ I của Thánh Phêrô, …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Phục Sinh

MÙA PHỤC SINH SỢI CHỈ ĐỎ CỦA CÁC CHÚA NHẬT  MÙA PHỤC SINH NĂM A Nếu như các bài đọc Mùa Chay là một khóa giáo lý chuẩn bị người dự tòng lãnh nhận Phép Rửa, thì các bài đọc Mùa Phục sinh là một khóa giáo lý nữa giúp người tân tòng vững mạnh trong cuộc sống mới. – Chúa nhựt …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Lá Năm A CHỦ ĐỀ : ĐỨC GIÊSU LÀ NGƯỜI TÔI TỚ  CỦA THIÊN CHÚA    “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến” (Mt 21,9) Sợi chỉ đỏ : – Bài Tin Mừng khi kiệu lá : Tuy Đức Giêsu xuất hiện như một vị Vua, nhưng là một vị Vua ngồi trên lưng lừa, hiền hòa và khiêm …

xem thêm