Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 15 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 15 TN Năm A CHỦ ĐỀ : ĐÓN NHẬN NHỮNG HẠT GIỐNG LỜI CHÚA “Kìa người gieo giống ra đi gieo giống” (Mt 13,1) Sợi chỉ đỏ : Không như lời của người phàm, Lời Thiên Chúa có sức sinh hiệu quả (bài đọc I : Is 55,10-11) ; Sở dĩ như thế vì Thiên Chúa là Đấng …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 14 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 14 TN Năm A CHỦ ĐỀ : HỌC CÙNG ĐỨC GIÊSU SỰ HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM TỐN “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm tốn” (Mt 11,29) Sợi chỉ đỏ : Trong bài đọc I (Dcr 9,9-10), ngôn sứ Dacaria mô tả Đấng Messia như một vị vua hiền lành và khiêm tốn cởi …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 13 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 13 TN Năm A CHIA SẺ THÂN PHẬN CỦA ĐỨC KITÔ –  THÁI ĐỘ TIẾP ĐÓN “Ai cho một trong những kẻ bé mọn dù chỉ một ly nước lã, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,42)   – Bài đọc I (2V 4,8-11.14-18) : “Người đến trọ nhà mình là một vị thánh …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 12 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 12 TN Năm A CHỦ ĐỀ : VỮNG LÒNG TRÔNG CẬY CHÚA DÙ ĐANG SỐNG GIỮA KHÓ KHĂN “Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”(Mt 10,31) Sợi chỉ đỏ : Các bài đọc hôm nay nêu lên ba tình huống khó khăn khác nhau : – Ngôn sứ Giêrêmia bị …

xem thêm

Sợi chỉ Đỏ Lễ Kính Thánh Tâm Đức Giêsu Năm A

Sợi chỉ Đỏ Lễ Kính Thánh Tâm Đức Giêsu Năm A CHỦ ĐỀ : THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU    “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến với Tôi” (Mt 11,28) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Yavê đã đem lòng quyến luyến các ngươi và đã chọn các ngươi. – Đáp ca : Yavê trắc ẩn và …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô

Sợi Chỉ Đỏ Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô CHỦ ĐỀ : THIÊN CHÚA LÀ LƯƠNG THỰC    “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6,51) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Nhắc tới Manna trong sa mạc. – Đáp ca : Chúa cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo. – Bài đọc II : Chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh. – Tin …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A CHỦ ĐỀ : THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU   “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người” (Ga 3,16) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc Cựu Ước : Thiên Chúa mặc khải cho Môsê biết Ngài là Thiên Chúa giàu lòng thương xót. – Đáp ca : Ba trẻ trong …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Chung cho 3 năm A, B, C CHỦ ĐỀ : CHÚA THÁNH THẦN  LÀ NGUYÊN LÝ HỢP NHẤT    “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Tường thuật việc Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm lễ Ngũ Tuần. – Đáp ca : Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần tới, để canh …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên CHỦ ĐỀ : CHUYỂN SANG MỘT GIAI ĐOẠN MỚI       “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Những lời dạy cuối cùng của Đức Giêsu trước khi thăng thiên. – Đáp ca : Chúa lên trời, tiếng hò reo dậy đất ; Chúa lên trời, …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : CUỘC SỐNG MỚI CỦA TÍN HỮU  TRONG CHÚA THÁNH THẦN     “Chúa Cha sẽ ban cho anh em một Đấng Phù Trợ khác” (Ga 14,16) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Dân Samari được lãnh nhận Chúa Thánh Thần. – Bài Tin Mừng : Chúa Cha sẽ ban cho …

xem thêm