Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Phục Sinh

MÙA PHỤC SINH SỢI CHỈ ĐỎ CỦA CÁC CHÚA NHẬT  MÙA PHỤC SINH NĂM A Nếu như các bài đọc Mùa Chay là một khóa giáo lý chuẩn bị người dự tòng lãnh nhận Phép Rửa, thì các bài đọc Mùa Phục sinh là một khóa giáo lý nữa giúp người tân tòng vững mạnh trong cuộc sống mới. – Chúa nhựt …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Lá Năm A CHỦ ĐỀ : ĐỨC GIÊSU LÀ NGƯỜI TÔI TỚ  CỦA THIÊN CHÚA    “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến” (Mt 21,9) Sợi chỉ đỏ : – Bài Tin Mừng khi kiệu lá : Tuy Đức Giêsu xuất hiện như một vị Vua, nhưng là một vị Vua ngồi trên lưng lừa, hiền hòa và khiêm …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA SẼ TỚI ĐƯỢC SỰ SỐNG    “Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc Cựu Ước : Thiên Chúa cho dân Ngài sống lại. – Bài Tin Mừng : Đức Giêsu làm cho Ladarô sống lại. – Bài đọc Tân Ước : …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA SẼ TỚI ĐƯỢC ÁNH SÁNG    Đức Giêsu chữa một người mù (Ga 9,1-41) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc Cựu Ước : Thiên Chúa soi sáng cho Ông Samuel chọn xức dầu phong vương cho Đavít. – Bài Tin Mừng : Đức Giêsu chữa một người mù bẩm sinh. …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA SẼ TỚI ĐƯỢC  NGUỒN NƯỚC HẰNG SỐNG    “Ai uống nước Tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa” (Ga 4,14) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc Cựu Ước : Vâng lệnh Thiên Chúa, Môsê lấy gậy đập lên tảng đá, và nước đã vọt ra. – Bài Tin …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : HÀNH TRÌNH THEO CHÚA    “Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông” (Mt 17,2) Sợi chỉ đỏ : Sau khi đã chọn Chúa (tuần I Mùa Chay), con người bắt đầu hành trình đi theo Ngài : – Bài đọc Cựu Ước : Hành trình của Abraham. – Bài Tin …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : CHỌN LỰA     “Bấy giờ Đức Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ” (Mt 4,1) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc 1 : Ngay khi vừa được tạo dựng, các nguyên tổ loài người đã được đặt trước một sự chọn lựa …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Thứ Tư Lễ Tro

Sợi Chỉ Đỏ Thứ Tư Lễ Tro Chung cho 3 năm A B C CHỦ ĐỀ : SÁM HỐI     “Hãy sám hối”(Mt 4,17) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc 1 : Ngôn sứ Gio-en kêu gọi dân do thái sám hối. – Đáp ca : bày tỏ tâm tình của người tội lỗi sám hối. – Tin Mừng : Đức Giêsu cảnh …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 7 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 7 TN Năm A CHỦ ĐỀ : SỐNG BẰNG YÊU THƯƠNG “Hãy yêu thương kẻ thù” (Mt 5,44) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Ngươi hãy yêu mến đồng loại ngươi như chính mình ngươi”. – Đáp ca : “Chúa là Đấng thương xót và nhân ái”. – Tin Mừng : “Hãy yêu thương thù địch” I. …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 6 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 6 TN Năm A CHỦ ĐỀ : SỐNG THEO LUẬT CHÚA “Thầy đến không để hủy bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Việc trung thành tuân giữ các giới răn là tuỳ ở ngươi”. – Đáp ca : “Phúc đức những ai tiến thân trong luật pháp …

xem thêm