Thánh Ca

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 5 TN Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 5 TN Năm B (Gợi Ý) 1-NL : Tôi mừng vui 2-SH : Xin thương tha 3-ĐC : TV 146 4-Alleluia 2 5-DL: Con xin tiến dâng 6-HL : 1-Ngàn lời ca chúc.  2-Bao la tình Chúa. 3-Tình Chúa cao vời 7-KL: Ta ra về

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 4 TN Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 4 TN Năm B (Gợi Ý) 1-NL : Trăm triệu lời ca 2-SH : Giọt lệ ăn năn 3-ĐC : TV 94 4-Allelui 1 5-DL: Dâng Chúa Trời. 6-HL : 1-Vinh quang Chúa.  2-Trông cậy Chúa 7-KL: Lời cầu cho xứ đạo

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 TN Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 TN Năm B (Gợi Ý) 1-NL: Một bài ca mới. 2-SH : Cho con biết ăn năn 3-ĐC  : TV 24 4-Alleluia 6 5-DL : Lạy Cha rất thánh 6-HL : 1-Theo Chúa.  2-Chúng con cần đến Chúa 7-KL: Kinh dâng xứ đạo

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 2 TN Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 2 TN Năm B (Gợi Ý) 1-NL : Lên đền Ngài 2-SH : Giọt lệ ăn năn 3-ĐC : TV 39 4-Alleluia 6 5-DL : Con xin tiến dâng 6-HL: 1-Theo Chúa. 2-Cho con đến với Ngài. 7-KL : Đường đi có Chúa

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ CGS Chịu Phép Rửa Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ CGS Chịu Phép Rửa Năm B (Gợi Ý) 1-NL: Đây là Lời Chúa phán 2-SH: Chúa rất nhân từ 3-ĐC : Is. Lễ CG chịu phép rửa 4-Alleluia 6 5-DL: Lễ dâng 6-HL: 1-Đây là Con Ta.  2-Lắng nghe Lời Chúa 7-KL: Xin cho muôn người  

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Hiển Linh (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Hiển Linh (Gợi Ý) 1-NL : Từng đoàn người 2-SH : Nguyện Chúa Chí ái 3-ĐC : TV 71 4-Alleluia Lễ GS 5-DL : Lễ vật dâng Chúa HN 6-HL : 1-Ba vua hành khúc .  2- Hội nhạc thiên quốc 7-KL : Hang Bêlem

xem thêm