Thánh Ca

Album Phù Vân

Thánh Ca Vol. 3 PHÙ VÂN. Album gồm Những bài thánh ca: Giới thiệu Dòng đời con gặp chúa cát bụi thoáng mây bay kinh hòa bình một thân phận một đời người vì xưa ta đói tình ngài gọi con kiếp nhân sinh giã biệt ca Lo gì

xem thêm