Thánh Ca

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B (Gợi Ý) 1-NL: Ca lên đi 2 2-SH: Cho con biết ăn năn 3-ĐC : TV 32 4-Alleluia 1 5-DL : Kính dâng Ba Ngôi 6-HL:  1-Một giọt sương.   2-Tôi tin Ba Ngôi 7-KL:  Lời cầu cho xứ đạo

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Hiện Xuống Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Hiện Xuống Năm B (Gợi Ý) 1-NL : Xin ban Thánh Linh 2-SH: Giọt lệ ăn năn 3-ĐC :  TV 103 4-Alleluia Lễ CTT 5-DL: Dâng lễ với Thánh Thần 6-HL: 1-Thánh Thần hãy đến  2-Xin ban Thánh Thần Ngài 7-KL: Thần Khí Chúa sai đi

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Thăng Thiên Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Thăng Thiên Năm B (Gợi Ý) NL:Lễ thăng thiên ĐC : TV  46 Thiên Chúa ngự lên Alleluia DL: Lễ dâng PS HL:1-Chúa đã về trời  2-Giờ đây Chúa sai tôi KL: Xin cho muôn người

xem thêm