Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 24-28

TỔNG THỂ V Chương 24-28 PHỤC SINH LỄ KHÁNH THÀNH NƯỚC TRỜI   PHẦN DIỄN TỪ (chương 24-25)             Đây là diễn từ thứ năm trong tất cả 5 diễn từ của tác phẩm Mt.             Ý chính của diễn từ này là ngày tận thế và việc Đức Kitô quang lâm. Ý tưởng đi liền với ý tưởng trên …

xem thêm

Bài đọc thêm: Thư Philipphê

Bài đọc thêm: Thư Philipphê  A. GIÁO ĐOÀN PHILÍP Philíp là một thành phố trong tỉnh Makêđoan, được thành lập bởi vua Philíp, cha của Alexandre đại đế (đế quốc hy lạp), do đó thành này mang tên Philíp. Đến năm 42 công nguyên nó thành thuộc địa của đế quốc Rôma. Thuộc địa này rất thịnh vượng. Được làm …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 18-23

TỔNG THỂ IV Chương 18-23 NƯỚC TRỜI ĐƯỢC CHUYỂN TỪ DÂN DO THÁI SANG GIÁO HỘI   Tổng thể này gồm hai phần: – Diễn từ về nếp sống cộng đoàn (chương 18). – Tường thuật: Từ Galilê tiến về Giêrusalem (19,23). Riêng phần diễn từ, chúng ta sẽ học kỹ:      – Việc anh em sửa lỗi cho nhau …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 16-17

PHẦN II Chương 16,13-28 GIÁO HỘI Ở TRONG NƯỚC TRỜI   BÀI 30: LỜI  TUYÊN XƯNG VÀ TỐI THƯỢNG QUYỀN CỦA PHÊRÔ 16,13-20. 1 BÀI 31: LẦN THỨ NHẤT LOAN BÁO THỤ NẠN (16,21-28) 2 BÀI 32: BIẾN HÌNH (17,1-8 và 9) 4 BÀI 33: CÂU HỎI VỀ ÊLIA (17,9-13) 5 BÀI 34: CHỮA ĐỨA TRẺ ĐỘNG KINH (17,14-21) 6 …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 13-16

TỔNG THỂ III Chương 13-16  CHỌN LỰA DỨT KHOÁT CÓ GIA NHẬP NƯỚC TRỜI HAY KHÔNG   BÀI 22: PHẦN DIẾN TỪ CỦA TỔNG THỂ III – 7 dụ ngôn (13,1-52) BÀI 23: HÓA BÁNH RA NHIỀU (14,13-21) BÀI 24: ĐỨC GIÊSU ĐI TRÊN MẶT NƯỚC (14,22-33) BÀI 25: CHỮA BỆNH TẠI GHÊNÊXARÉT (14,34-36) BÀI 26: TRANH LUẬN VỀ TRUYỀN …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 10-12

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 10-12 TỔNG THỂ II ĐỨC GIÊSU SAI CÁC TÔNG ĐỒ ĐI RAO GIẢNG VÀ CHÍNH NGÀI RA ĐI CÔNG BỐ NƯỚC TRỜI   BÀI 20: BÀI SAI TRUYỀN GIÁO – Chương 10. BÀI 21: MỘT KHÚC QUANH (chương 11-12)               Tổng thể I (5-9) cho biết …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 8-9

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 8-9   BÀI 16: PHẦN TƯỜNG THUẬT CỦA TỔNG THỂ I: 10 PHÉP LẠ (chương 8-9) BÀI 17: 3 PHÉP LẠ CHỮA BỆNH-ĐỨC GIÊSU LÀ NGƯỜI TÔI TỚ (8,1-17) BÀI 18: 3 PHÉP LẠ BIỂU LỘ QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC GIÊSU MỜI GỌI THEO NGÀI (8,18-9,13) BÀI …

xem thêm

Phúc Âm Matthêu: Chương 5-7

TỔNG THỂ I NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN Mt 5-9   PHẦN DIỄN TỪ CỦA TỔNG THỂ I chương 5-7. 1 BÀI 9: NHỮNG LỜI CHÚC PHÚC (5,1-12) 2 BÀI 10: MUỐI VÀ ÁNH SÁNG (5,13-16) 4 BÀI 11: CÔNG CHÍNH MỚI HOÀN THÀNH LUẬT CŨ (5,17-48) 5 BÀI 12: TINH THẦN CỦA NHỮNG VIỆC ĐẠO ĐỨC (6,1-8.16-18.(19-23)) 7 BÀI 13: …

xem thêm

Phúc Âm Matthêu: Chương 3-4

PHẦN I Chương 3-16 ĐỨC GIÊSU CÔNG BỐ NƯỚC TRỜI VÀ CHUẨN BỊ GIÁO HỘI   PHẦN CHUYỂN TIẾP: Chương 3-4 Tổng quan 1/ Trong Tiền Ngôn (chương 1-2), Mt đã giới thiệu Đức Giêsu là ai: Ngài chính là Đấng Messia.      Sang phần chuyển tiếp này (chương 3-4), Mt sẽ trình bày quan niệm Messia (messianisme) của Đức …

xem thêm

Phúc Âm Matthêu: Dẫn Nhập & Tiền Ngôn

DẪN NHẬP   BÀI I: BẮT ĐẦU TỪ ĐOẠN KẾT (Mt 28,16-20) Trong đoạn kết của tác phẩm, Mt đã gom lại hầu hết những chủ đề lớn của tác phẩm Ngài. Bởi thế, chúng ta có thể khởi sự loạt bài tìm hiểu tác phẩm Tin Mừng theo thánh Mát thêu bằng việc xem xét đoạn kết của tác …

xem thêm