Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái

Bài đọc thêm: Các Thư Gửi Timôtêô

CÁC THƯ GỬI TIMÔTÊÔ Lm Carolo * Bài đọc II các Chúa nhật 25-30 A. Thư mục vụ Ba bức thư I Tm, II Tm và Tt được gọi là thư mục vụ vì chúng được viết gởi cho các mục tử trẻ để giúp họ hoàn thành trách nhiệm trong Giáo Hội. B. Hoàn cảnh và mục đích – …

xem thêm

Thư Gởi Giáo Đoàn Côlôxê

THƯ GỞI GIÁO ĐOÀN CÔLÔXÊ Lm Carolo * Được trích đọc trong bài đọc II từ Chúa nhật thứ 15 đến Chúa nhật thứ 18. A. Giáo đoàn côlôxê Côlôxê là một thành phố cách Êphêxô khoảng 160 km về phía Đông. Gần đó còn có hai thành Laođixê và Hiêrapolis. 3 thành này có nhiều liên hệ với nhau …

xem thêm

Thư Gởi Giáo Đoàn Roma – Lm Carolo

THƯ RÔMA A. TẦM QUAN TRỌNG Trong tất cả các thư của Phaolô, thư này dài nhất và quan trọng nhất. Quan trọng vì các lý do sau : – Về giáo lý : thư này chứa đựng tất cả những tư tưởng chủ yếu của Phaolô. Mà những tư tưởng này, như ta sẽ thấy trong phần nói về hoàn cảnh …

xem thêm

Các Thư Gửi Timôtêô – Lm Carolo

Các Thư Gửi Timôtêô * Bài đọc II các Chúa nhật 25-30 A. Thư mục vụ Ba bức thư I Tm, II Tm và Tt được gọi là thư mục vụ vì chúng được viết gởi cho các mục tử trẻ để giúp họ hoàn thành trách nhiệm trong Giáo Hội. B. Hoàn cảnh và mục đích – Thư 1 …

xem thêm

Thư Gởi Giáo Đoàn Côlôxê – Lm Carolo

Thư Gởi Giáo Đoàn Côlôxê A. Giáo đoàn côlôxê Côlôxê là một thành phố cách Êphêxô khoảng 160 km về phía Đông. Gần đó còn có hai thành Laođixê và Hiêrapolis. 3 thành này có nhiều liên hệ với nhau (x. Cl 4,15-16) Giáo đoàn Côlôxê không phải do Phaolô thành lập nhưng do một môn đệ của Phaolô tên …

xem thêm

Thư I & II Thêxalônikê – Lm Carolo

THƯ I THÊXALÔNIKÊ Lm Carolo A GIÁO ĐOÀN THÊXALÔNICA Thêxalônica là thủ phủ của tỉnh Makêđoan của đế quốc Rôma, được thành lập từ thế kỷ IV trước công nguyên. Là một thành phố cảng, là cửa ngõ vào vùng đồng bằng và các vùng phụ cận, Thêxalônica là một trung tâm thương mại phồn thịnh và đông dân cư …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 24-28

TỔNG THỂ V Chương 24-28 PHỤC SINH LỄ KHÁNH THÀNH NƯỚC TRỜI   PHẦN DIỄN TỪ (chương 24-25)             Đây là diễn từ thứ năm trong tất cả 5 diễn từ của tác phẩm Mt.             Ý chính của diễn từ này là ngày tận thế và việc Đức Kitô quang lâm. Ý tưởng đi liền với ý tưởng trên …

xem thêm

Bài đọc thêm: Thư Philipphê

Bài đọc thêm: Thư Philipphê  A. GIÁO ĐOÀN PHILÍP Philíp là một thành phố trong tỉnh Makêđoan, được thành lập bởi vua Philíp, cha của Alexandre đại đế (đế quốc hy lạp), do đó thành này mang tên Philíp. Đến năm 42 công nguyên nó thành thuộc địa của đế quốc Rôma. Thuộc địa này rất thịnh vượng. Được làm …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 18-23

TỔNG THỂ IV Chương 18-23 NƯỚC TRỜI ĐƯỢC CHUYỂN TỪ DÂN DO THÁI SANG GIÁO HỘI   Tổng thể này gồm hai phần: – Diễn từ về nếp sống cộng đoàn (chương 18). – Tường thuật: Từ Galilê tiến về Giêrusalem (19,23). Riêng phần diễn từ, chúng ta sẽ học kỹ:      – Việc anh em sửa lỗi cho nhau …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 16-17

PHẦN II Chương 16,13-28 GIÁO HỘI Ở TRONG NƯỚC TRỜI   BÀI 30: LỜI  TUYÊN XƯNG VÀ TỐI THƯỢNG QUYỀN CỦA PHÊRÔ 16,13-20. 1 BÀI 31: LẦN THỨ NHẤT LOAN BÁO THỤ NẠN (16,21-28) 2 BÀI 32: BIẾN HÌNH (17,1-8 và 9) 4 BÀI 33: CÂU HỎI VỀ ÊLIA (17,9-13) 5 BÀI 34: CHỮA ĐỨA TRẺ ĐỘNG KINH (17,14-21) 6 …

xem thêm