Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái

Chú Giải Tin Mừng Marcô (8,27 – 10,52) – Lm Carolo

GIAI ĐOẠN 4 TỪ LÚC PHÊRÔ TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN ĐẾN NHỮNG LẦN LOAN BÁO THỤ NẠN (8,27 – 10,52)             Trong những giai đoạn trước, Đức Giêsu lo giáo dục các môn đệ, đưa đến kết quả đầu tiên là Phêrô đã nhận thức và tuyên xưng rằng Ngài là Đấng Messia (8,27-30). Như thế một biên giới quan …

xem thêm

Chú Giải Tin Mừng Marcô 6,7-8,26 – Lm Carolo

GIAI ĐOẠN 3 TỪ LÚC SAI PHÁI NHÓM 12 ĐẾN LỜI TUYÊN XƯNG CỦA PHÊRÔ (6,7-8,26) – Trong giai đoạn 1 (1,14-3,12), Đức Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ hãy theo Ngài. Tiếp đó dù bị các luật sư và biệt phái chống đối, Ngài đã hé cho dân chúng Galilê thấy vài khía cạnh của mầu nhiệm về …

xem thêm

Chú Giải Tin Mừng Marcô 3,13-6,6 – Lm Carolo

GIAI ĐOẠN 2 TỪ LÚC LẬP NHÓM 12 ĐẾN LÚC PHÁI HỌ ĐI TRUYỀN GIÁO (3,13 – 6,6)             Đức Giêsu tiếp tục qua những hành động của mình gợi lên câu hỏi “Ông này là ai?”, ba chuỗi sự việc đã đặt ra câu hỏi ấy:        * Chuối thứ I (3,13-15) cho thấy Đức Giêsu muốn lập một …

xem thêm

Chú Giải Tin Mừng Marcô 1,14-3, 11 – Lm Carolo

GIAI ĐOẠN I TỪ LÚC KÊU GỌI CÁC MÔN ĐỆ ĐẦU TIÊN ĐẾN LÚC THÀNH LẬP NHÓM 12 Giai đoạn này gồm 2 phần: * Phần I: nói về hoạt động của Đức Giêsu ở Galilê. Ba dấu chỉ ơn cứu độ:             – Lời giảng dạy đầy uy quyền: 1,21-28.             – Chữa bệnh cho nhạc mẫu  của Phêrô: …

xem thêm

Chú Giải Tin Mừng Marcô 1,1-13 – Lm Carolo

Chú Giải Tin Mừng Marcô 1,1-13 – Lm Carolo TIỀN NGÔN (1,1-13)             Sau khi đề tựa cho tác phẩm, Mc giới thiệu con người Đức Giêsu bằng cách so sánh Ngài với Gioan Tẩy Giả. Như thế phần này gồm 4 ý:             – Tựa đề 1,1             – Sứ mạng của Gioan Tẩy Giả 1,2-8.             – Đức …

xem thêm