Lịch Thuyên Chuyển Quý Cha Hạt Đại Hải Tháng 7 & 8/2024

print

Lịch Thuyên Chuyển Quý Cha

Hạt Đại Hải Tháng 7 & 8/2024

 

QUÝ CHA

NHIỆM SỞ CŨ

NHIỆM SỞ MỚI

NGÀY

 

GHI CHÚ

 

Cha Phêrô Trần Công Thắng

Chánh xứ Bắc Hải

Chánh xứ Cờ Đỏ

6/7/2024

Thánh Lễ

(Áo trắng)

09h30

Cha Phêrô Huỳnh Tấn Hảo

Chánh xứ Bôna

Chánh xứ Bắc Hải

8/7/2024

Thánh Lễ

(Áo trắng)

09h00

Cha Anrê Lê Văn Chương

Chánh xứ Thới Lai

Chánh xứ Vinh Phát

17/7/2024

Thánh Lễ

(Áo trắng)

09h00

Cha Phanxicô Đinh Ngọc Triệu

Phó xứ Phụng Hiệp

Phó xứ Cái Nhum

5/8/2024

 

Chầu TT

09h00