Bài Viết

Sống Cuộc Đời Mình

Sống Cuộc Đời Mình SỐNG QUÂN BÌNH SỐNG PHONG PHÚ SỐNG SIÊU THOÁT Lm Thái Nguyên   MỤC LỤC TỔNG QUÁT PHẦN I SỐNG QUÂN BÌNH Lời dẫn phần I Chương I: THỂ CHẤT QUÂN BÌNH Chương II: TINH THẦN QUÂN BÌNH Chương III: TÂM LINH QUÂN BÌNH Chương IV: TƯƠNG GIAO QUÂN BÌNH Chương V: TÌNH CẢM QUÂN BÌNH …

xem thêm

Hãy Sẵn Sàng

HÃY SẴN SÀNG Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A : Mt 24, 37- 44 Suy niệm Mở đầu Mùa Vọng cho năm phụng vụ mới, trước tiên chúng ta nghe bài đọc của ngôn sứ Isaia: loan báo cho dân Ítraen về một viễn tượng huy hoàng ở cuối chân trời lịch sử: là Thiên Chúa sẽ qui tụ …

xem thêm

Một cây nho, một thân mình – Để xây dựng một “nền mục vụ hiệp thông”

MỘT CÂY NHO MỘT THÂN MÌNH ĐỂ XÂY DỰNG MỘT “NỀN MỤC VỤ HIỆP THÔNG” (Một góp ý cho định hướng mục vụ năm 2023: CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG) Lm. Giuse Trương Đình Hiền Giáo phận Qui Nhơn DẪN NHẬP: HIỆP THÔNG – LINH HỒN CỦA MỘT CƠ CHẾ. I. HIỆP THÔNG VÀ VÀI ĐIỂM DỪNG ĐỂ “ÔN CỐ”. …

xem thêm

Lộn Dép

Lộn Dép Nhậu say sỉn vào, tay chân đi đi… bò bò ra về như vượn. Lúc này rượu nhập tâm, tình nhập tim. Cho nên tay bắt, mắt nhìn nhau hẹn dịp sau; và rồi để mặc cho đôi chân tự tìm dép. Màn chia ly, dép ai nấy đi. Đi lộn dép là sự lầm lẫn với bạn, …

xem thêm