Mục Vụ

Thơ PÂCN 25 TN Năm C

Khôn Khéo Mau cầm văn tự mà ghi Một mai nghỉ việc cần chi có liền Người đời khéo léo bạc tiền Tính toán lọc lựa đảo điên tâm hồn Làm tôi hai chủ sao khôn Lòng tôi ước nguyện kính tôn Chúa Trời .Lm Pet Trương Điệu Hai Chủ Anh em không thể làm tôi Cả hai chủ vẫn …

xem thêm

Ảnh Tô Màu Cho Bé: CN 25-29 TN C

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM C   CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM C   CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM C     CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM C CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM C

xem thêm

Gia Đình Sống Trung Tín

22.09.2019 – Chúa nhật XXV Thường niên – Lc 16,1-13 Gia Đình Sống Trung Tín Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích tình yêu, chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban những ơn cần thiết trong cuộc sống chúng con. Sự sống, …

xem thêm

Thơ PÂCN 24 TN Năm C

Tình Cha Vui thay chiên lạc trên vai Mừng thay đồng bạc miệt mài tìm ra Đau lòng xót dạ người cha Đứa con nghịch tử phương xa bội tình May nhờ kiếp khổ phù sinh Quay về tạ tội nương mình bóng cha. Lm Pet Trương Điệu    Trở Về  Thưa cha con biết tội rồi Bao lần đã …

xem thêm

Gia Đình Thực Tâm Sám Hối

15.09.2019 – Chúa nhật XXIV Thường niên – Lc 15,1-32 Gia Đình Thực Tâm Sám Hối Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Chúa đang ngự trong Bí tích Thánh Thể, chúng con xin tôn kính và thờ lạy Chúa. Chúng con biết rằng, tội lỗi là xấu xa, khiến chúng con dần xa lìa Chúa, nhưng vì sự yếu …

xem thêm