Mục Vụ

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Tết Trung Thu

Tết Trung Thu (Rằm tháng Tám Âm lịch) Dẫn vào Thánh lễ Trên trời Chúa thả trăng vàng Dưới trần con đón Tết càng vui hơn Rước đèn theo đội trống cơm Kỳ lân, ông địa, cốm thơm, bánh, trà. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Rằm tháng Tám Âm lịch, Tết Trung Thu: Ngày cầu nguyện cho …

xem thêm

Giáo Huấn 43 – Điều Răn Thứ Năm: Tôn Trọng Sự Sống

Giáo Huấn 43- Điều Răn Thứ Năm: Tôn Trọng Sự Sống H. Điều răn thứ năm dạy chúng ta sự gì ? T. Điều răn thứ năm dạy chúng ta phải tôn trọng sự sống con người mà Chúa đã ban, vì chỉ mình Chúa mới là chủ và có quyền trên sự sống mà thôi. — Lời Chúa: “Chúa …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 25 Thường Niên B

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN B Dẫn vào Thánh lễ Nếu ai muốn được làm đầu Phải nên rốt hết mà hầu anh em Xin cho các bậc bề trên Khiêm nhường phục vụ anh em hết mình. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai mươi lăm Thường niên: Khiêm nhường phục vụ (Mc 9,30-37). …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 25 Thường Niên, Năm B

Phục Vụ Con người bị nộp tử hình Nhưng sau ba bữa phục sinh khỏi mồ Tranh nhau chức lớn tông đồ Lớn nhất là kẻ gia nô mọi người Giêsu ôm trẻ nói cươì Khen ai phục vụ tốt tươi trẻ nầy. Lm Phêrô  Trương Điệu   Người Lớn Nhất Muốn làm người lớn Nước trời, Hạ mình phục …

xem thêm

Giúp Giới Trẻ Sống Khiêm Tốn

Chúa nhật 25 TN B –  Mc 9,30-37 Giúp Giới Trẻ Sống Khiêm Tốn Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lời ngợi khen, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì được nghe Lời và đón nhận chính Thịt Máu Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con một tâm hồn khiêm tốn chân …

xem thêm

Giáo Huấn 42 – Điều Răn Thứ Bốn (2): Cha Mẹ Đối Với Con Cái 

Giáo Huấn 42 – Điều Răn Thứ Bốn (2): Cha Mẹ Đối Với Con Cái  H. Cha mẹ có những bổn phận nào đối với con cái ? T. Cha mẹ có bổn phận yêu thương và tôn trọng, nuôi dưỡng và giáo dục con cái, đồng thời giúp con cái chọn lựa nghề nghiệp hay bậc sống và giáo …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 24 Thường Niên B

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN Dẫn vào Thánh lễ Thầy là chính Đấng Kitô Ban ơn cứu độ xuống cho thế trần Ai yêu Thầy phải liều thân Phải vác thập giá theo chân của Thầy. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai mươi bốn Thường niên: Vác thập giá theo Chúa (Mc 8,27-35). Tại …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 24 Thường Niên, Năm B

Thầy Là Ai? Eli, Tẩy Giả là ta Hay là ai khác hồn ma đổi đời? Phêrô tuyên tín tuyệt vời Giêsu cứu Chúa ban lời xót thương Theo Ngài thập giá lên đường Hy sinh mạng sống đo lường tình yêu. Lm Phêrô  Trương Điệu   Đức Kitô, Đấng Thiên Sai Cho dù đau khổ ngập đầu, Nhưng người …

xem thêm

Đạo Đức “Nghề Nghiệp” trong Mục vụ Tông Đồ: Tương Quan và Trách Nhiệm của Người Thi Hành Sứ Vụ Tông Đồ

ĐẠO ĐỨC “NGHỀ NGHIỆP” TRONG MỤC VỤ TÔNG ĐỒ: TƯƠNG QUAN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THI HÀNH SỨ VỤ TÔNG ĐỒ[1] BS Trần Như Ý-Lan, Dòng Đức Bà MỤC LỤC I. NỀN TẢNG THẦN HỌC. Sứ vụ là một ơn gọi và là một chuyên môn nghề nghiệp. Ba điểm đạo đức thần học (theological ethics) then chốt II. …

xem thêm

Giáo hội như là Gia đình Thiên Chúa và Giáo hội tại gia

GIÁO HỘI NHƯ LÀ GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA VÀ GIÁO HỘI TẠI GIA Gm. Phêrô Nguyễn Văn Viên WHĐ (05.9.2021) – “Giáo hội là Gia đình của các gia đình, thường xuyên được làm phong phú bởi đời sống của tất cả các Giáo hội tại gia” (Amoris Laetitia, số 87). 1. DẪN NHẬP 2. KHÁI NIỆM GIA ĐÌNH. 3. GIA ĐÌNH THIÊN …

xem thêm