Mục Vụ

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 2 Phục Sinh

TÔMA Cửa nhà đóng kín mà lo Giêsu hiện đến gọi to chúc lành Tôma run sợ mặt xanh Xưng Thầy là Chúa tan tành nghi nan Tông đồ vui sướng bình an Những ai không thấy vô vàn phúc thiêng. Lm Phêrô  Trương Điệu     ĐỨC TIN “Tôma thấy Chúa mới tin Còn ta có phúc gấp nghìn …

xem thêm

Người Trẻ Tín Thác Vào Lòng Chúa Thương Xót

19.04.2020 – Chúa nhật II Phục sinh – Ga 20,19-31 Người Trẻ Tín Thác Vào Lòng Chúa Thương Xót Lạy Chúa Giêsu mến yêu, chúng con chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Chúng con thờ lạy, cảm tạ và chúc tụng Chúa. Lạy Chúa, hằng năm, Giáo Hội dành riêng Chúa nhật II …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Phục Sinh

    CHÚA GIÊSU PHỤC SINH                  Mau mau chạy báo Phêrô         Xác thầy bị cướp cửa mồ mở toang                 Thì ra cứu Chúa vinh quang         Dây băng xếp gọn khăn quàng kề bên                 Gioan môn đệ giấu tên         Ông tin vì thấy vững vàng tuyên xưng. Lm Phêrô  Trương Điệu CHẠY ĐUA “Viếng mộ Chúa …

xem thêm

Giáo Huấn 21: Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người

Giáo Huấn 21/Cn Phục Sinh/12.4.2020 Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người   * H.  Con người được Thiên Chúa dựng nên thế nào? (C. 61). T. Con người được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, nghĩa là có khả năng nhận biết và yêu mến cách tự do Đấng tạo dựng nên mình. * Giáo huấn này dựa trên Lời …

xem thêm

Người Trẻ Loan Báo Tin Mừng Phục Sinh

12.04.2020 – Chúa nhật Phục sinh – Ga 20,1-9 Người Trẻ Loan Báo Tin Mừng Phục Sinh Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thờ Chúa là Đấng Phục sinh vinh hiển từ cõi chết. Chúng con thờ lạy Chúa đang hiện diện trong bí tích tình yêu để nuôi dưỡng chúng con. Vì yêu thương, Chúa đã chịu chết để …

xem thêm

Lễ Lá Giới Trẻ 2020

Lễ Lá Giới Trẻ 2020   Hằng năm giới trẻ tưng bừng Chúa Nhật Lễ Lá vang lừng đó đây Người trẻ nhiệt huyết tràn đầy Vui mừng ca hát sum vầy bên nhau.   Lắng nghe sứ mạng Chúa trao Qua lời nhắn nhủ dạt dào mến thương Giê-su Con Chúa là đường Giáo Hoàng đại diện nêu gương …

xem thêm