Mục Vụ

Thơ PÂCN 26 TN Năm C

Đền Bù  Một người gấm vóc lụa là Một người đói khổ xót xa ngậm ngùi Kẻ kia bị đốt bị thui Người này hoan lạc ngọt bùi lòng cha Ích chi hồn hiện ma tà Cuộc đời chia sẻ cùng cha sum vầy. Lm Pet Trương Điệu  Chia Sẻ Người kia giàu có cả đời Ngày đêm yến tiệc …

xem thêm

Gia Đình Thực Thi Lòng Thương Xót

29.09.2019 – Chúa nhật XXVI Thường niên – Lc 16,19-31 Gia Đình Thực Thi Lòng Thương Xót Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, chúng con cung kính mến yêu và thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban trên gia đình chúng …

xem thêm

Thơ PÂCN 25 TN Năm C

Khôn Khéo Mau cầm văn tự mà ghi Một mai nghỉ việc cần chi có liền Người đời khéo léo bạc tiền Tính toán lọc lựa đảo điên tâm hồn Làm tôi hai chủ sao khôn Lòng tôi ước nguyện kính tôn Chúa Trời .Lm Pet Trương Điệu Hai Chủ Anh em không thể làm tôi Cả hai chủ vẫn …

xem thêm

Ảnh Tô Màu Cho Bé: CN 25-29 TN C

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM C   CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM C   CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM C     CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM C CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM C

xem thêm

Gia Đình Sống Trung Tín

22.09.2019 – Chúa nhật XXV Thường niên – Lc 16,1-13 Gia Đình Sống Trung Tín Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích tình yêu, chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban những ơn cần thiết trong cuộc sống chúng con. Sự sống, …

xem thêm