Mục Vụ

Thơ Phúc Âm CN 3 Mùa Vọng B

Chứng Nhân  Chứng nhân sự sáng là ông Gioan đáp thẳng đáp không một lời Tiếng kêu hoang địa tuyệt vời Dọn đường Chúa đến rạng ngời niềm tin Vinh quang đâu dám phần mình Giêsu cứu Chúa hiển vinh muôn đời. Lm Phêrô  Trương Điệu Tiền Hô Tôi đâu có phải Ki-tô, Chỉ là tiếng nói tiền hô dọn …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật II Mùa Vọng

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG Dẫn vào Thánh lễ Gio-an Tẩy Giả dọn đường Đón mừng Chúa đến yêu thương dân Ngài. Sửa đường nẻo Chúa cho ngay Hồi tâm, sám hối, ăn chay, hãm mình. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng: Dọn đường cho Đức Kitô ngự đến (Mc 1,1-8). Gioan …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 2 Mùa Vọng B

Dọn đường Dọn đường Chúa đến ai ơi Tiếng kêu hoang địa gọi mời ăn năn Gioan tha thiết giảng rằng Sau tôi có đấng quyền năng bội phần Riêng tôi rửa nước phàm trần Còn Ngài thanh tẩy Thánh Thần lửa thiêng. Lm Phêrô  Trương Điệu Con Đường Mùa Vọng Con đường mùa vọng gọi mời Công bằng ngay …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Dọn Một Con Đường

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.12.2020 – Chúa Nhật II Mùa Vọng – Mc 1,1-8 Giúp Người Trẻ Dọn Một Con Đường *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện với chúng con cách mầu nhiệm qua Bí Tích cực trọng này. Chúng con thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ Chúa vì …

xem thêm

5 Phút Giáo Lý GPCT Năm PV B 2020-2021: Giáo Huấn 1-10

5 Phút Giáo Lý GPCT Năm PV B 2020-2021 MỤC VỤ GIỚI TRẺ 2021: Giáo Huấn 1: Chủ đề mục vụ năm 2021. Giáo Huấn 2: Logo Năm Mục Vụ 2021 Giáo Huấn 3: Thư mục vụ HĐGMVN 2020. Giáo Huấn 4: Những đức tính nhân bản của người trẻ. Giáo Huấn 5: Mục đích của mục vụ giới trẻ. …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật I Mùa Vọng

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật I Mùa Vọng Dẫn vào Thánh lễ Chúa truyền phải tỉnh thức nhiều Bất ngờ Ngài đến sớm chiều xảy ra Niềm hy vọng của chúng ta Vững tin cậy mến, thiết tha đón Ngài. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng: Hãy tỉnh thức chờ đón …

xem thêm