Mục Vụ

Thơ Phúc Âm CN 11 Thường Niên, Năm B

Nước Trời Nước Trời như hạt thóc gieo Ngày đêm thức ngủ lúa gieo ruộng đồng Nước Trời hạt cải đất trồng Cây cao bóng mát ấm lòng chim bay Em ơi vinh dự lắm thay Mến yêu Giáo Hội đắng cay chẳng nề. Lm Phêrô  Trương Điệu   Gieo Hạt Nước Trời quả thật giống như Người gieo hạt …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 11 Thường Niên B

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 11 Thường Niên B Dẫn vào Thánh lễ Khi gieo hạt cải tí ti Nhưng rồi nó mọc sau này lại to Tượng trưng Giáo hội ban sơ Lúc đầu bé nhỏ bây giờ bao la. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ mười một Thường niên: Nước Trời như …

xem thêm

Viết Cho Thần Lo Âu

Viết Cho Thần Lo Âu Bài viết dưới đây được khai triển trong ánh sáng của:  Tông Huấn “Chúa Kitô sống” số 142-143 Thần thân mến, Lo âu, khắc khoải là thân phận của con người. Các triết gia cũng viết nhiều về thần[1]. Vì không chắc chắn ở tương lai, vì kinh nghiệm thất bại ê chề, v.v. nên …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Tăng Trưởng Đức Tin

Chúa nhật 11 TN Năm B –  Mc 4, 26-34 Giúp Người Trẻ Tăng Trưởng Đức Tin Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã thương tạo dựng và mời gọi chúng con hướng đến thực tại vĩnh hằng. Hơn nữa, Chúa còn ban cho chúng con chính Mình và Máu Thánh Chúa làm thần lương nuôi …

xem thêm

Giới trẻ sống Thông điệp Fratelli Tutti – Sống tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội

Giới trẻ sống Thông điệp Fratelli Tutti – Sống tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội   I. ĐỊNH NGHĨA. Tình huynh đệ. Tình bằng hữu xã hội Tình yêu. II. NỀN TẢNG VÀ NGUỒN GỐC. Cựu ước. Tân ước. Hội thánh tiên khởi III. THỰC TRẠNG CỦA XÃ HỘI HÔM NAY. Cá nhân. Gia đình. Xã hội …

xem thêm

Giáo Huấn 28: Các Công Phúc Của Chúng Ta

Giáo Huấn 28: Các Công Phúc Của Chúng Ta   H. Vì sao chúng ta có thể lập công phúc trước mặt Thiên Chúa? T. Vì Thiên Chúa đã cho chúng ta có khả năng lập công cho mình và cho người khác, nhờ kết hợp với Chúa Ki-tô. *** Lời Chúa: “Khi ấy Chúa Giê-su nói: Ai ở lại …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B

Tiệc Ly           Trình Thầy ăn lễ ở đâu Căn phòng dọn sẵn nhiệm mầu vượt qua Này Mình này Máu của Ta Các con cầm lấy thiết tha tình Thầy Ơn thiêng ban xuống dư đầy Cho ai ăn uống sum vầy tình cha. Lm Phêrô  Trương Điệu   Bí Tích Thánh Thể Mình Thầy nhận lấy mà ăn, …

xem thêm

Đức Kitô đang sống với người trẻ

Đức Kitô đang sống với người trẻ Bài viết dưới đây được khai triển trong ánh sáng của: Tông Huấn “Chúa Kitô sống” số 124-129   Nếu đọc Tông Huấn “Chúa Kitô sống” mà Đức Giáo Hoàng vừa gửi cho người trẻ, câu đầu tiên ngài nói: Đức Kitô đang sống! Đó cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt nội …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô B

Mình Máu Thánh Chúa Kitô, B Dẫn vào Thánh lễ Này là Mình Máu Thánh Ta Là Máu Tân Ước đổ ra cứu đời Chúng con và biết bao người Được Mình Máu Chúa dưỡng nuôi linh hồn.  Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô: Chúa Kitô ban Mình và Máu Ngài cho …

xem thêm