Mục Vụ

Giáo Huấn 18: TC Là Cha Và Con Và Thánh Thần

GIÁO HUẤN 18/CN V MÙA CHAY/29.3.2020 Thiên Chúa Là Cha Và Con Và Thánh Thần * H. Thiên Chúa tỏ cho ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi để làm gì? (C. 46). T. Để mời gọi ta thông phần vào sự sống của chính Ba Ngôi, đồng thời góp phần làm cho gia đình, dân tộc và Hội Thánh …

xem thêm

Giới Trẻ Sống Mùa Chay 2020 Trong Thời Kỳ Đại Dịch Corona

Giới Trẻ Sống Mùa Chay 2020 Trong Thời Kỳ Đại Dịch Corona Các bạn trẻ rất thân mến, Dựa vào phương tiện truyền thông, chúng ta được biết hầu hết các nước trên thế giới bị Virus Cornona lây nhiễm và làm ảnh hưởng đến nhiều lãnh vực trong cuộc sống: từ tinh thần đến thể xác; từ kinh tế …

xem thêm

Người Trẻ Tin Tưởng Cậy Trông Vào Chúa

29.03.2020 – Chúa nhật V mùa Chay – Ga 11,1-45 Người Trẻ Tin Tưởng Cậy Trông Vào Chúa Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúng con thành tâm thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen Chúa. Chúng con ao ước được sống trong bình an, ân sủng và tình yêu của …

xem thêm

Đọc lại thư ĐGH Phanxicô gửi cho giới trẻ Việt Nam trong mùa Covid–19

Đọc lại thư ĐGH Phanxicô gửi cho giới trẻ Việt Nam trong mùa Covid–19       Tôi hiện ở Châu Âu trong bối cảnh đại dịch Covid–19 đang bùng phát. Trên phương tiện truyền thông, các nhà hữu trách đều đặn hướng dẫn người dân phòng chống dịch. Châu Âu đã đóng cửa biên giới. Một trong những điều …

xem thêm

Giáo Huấn 17: Thiên Chúa Duy Nhất

GIÁO HUẤN 17/CN IV MÙA CHAY/22.3.2020 THIÊN CHÚA DUY NHẤT * H. Chúng ta phải có những thái độ nào khi tin vào Thiên Chúa duy nhất? (C. 38). T. Chúng ta phải có những thái độ này: 1. Nhận biết sự vĩ đại và quyền năng của Thiên Chúa. 2. Sống trong tâm tình cảm tạ. 3. Tin tưởng …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A

Người Mù  Họ liền dẫn độ người mù Biệt phái tra hỏi lu bù lý do Chính tôi mắt sáng Ngài cho Vì Ngài là Chúa vòng vo làm gì Tôi tin Ngài thật tiên tri Sấp mình thờ lạy thực thi lời Ngài. Lm Phêrô  Trương Điệu  Mắt Đức Tin  “Người mù từ thuở mới sinh Được Người cho …

xem thêm

Người Trẻ Bước Đi Trong Ánh Sáng Của Chúa

22.03.2020 – Chúa nhật IV mùa Chay – Ga 9,1-41 Người Trẻ Bước Đi Trong Ánh Sáng Của Chúa Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, ngợi khen và chúc tụng Chúa. Chúng con xác tín rằng Chúa chính là ánh sáng thế gian, soi đường dẫn lối cho chúng con trên hành trình tiến về quê hương …

xem thêm

Giáo Huấn 16: Chúng tôi Tin

GIÁO HUẤN 16/CN III MÙA CHAY/15.3.2020 CHÚNG TÔI TIN * H. Vì sao đức tin vừa là hành vi cá nhân, vừa là hành vi của Hội Thánh? (C. 30). T. Đức tin vừa là hành vi cá nhân, vì mỗi người tự do đáp lại lời của Thiên Chúa; vừa là hành vi của Hội Thánh, vì đức tin …

xem thêm