Mục Vụ

Nghi Thức Tuyên Hứa Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ GPCT

NGHI THỨC TUYÊN HỨA HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ *** Sau bài giảng, một thứa tác viên đọc: Giờ đây là nghi thức tuyên hứa của Hội đồng mục vụ giáo xứ (HĐMVGX) nhiệm kỳ 2022-2026. Trước hết là phần xướng danh và chức vụ của các thành viên HĐMVGX. I.       XƯỚNG DANH VÀ CHỨC VỤ Chủ sự: Cộng …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Lễ CTTĐVN & CN 33 TN Năm C

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (24.11) Dẫn vào Thánh lễ Lòng vàng đá tổ tiên ta Hy sinh đổ máu mình ra vì Thầy Chúng ta con cháu các ngài Dấn thân làm chứng dựng xây cuộc đời. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: “Ai liều mất mạng sống mình …

xem thêm

Nhân đức trong Gia đình: Lòng biết ơn

Nhân đức trong Gia đình: Lòng biết ơn “Điều sắp đến thì sẽ tốt hơn điều đã qua: Vì Đức Chúa sẽ trao cho bạn, bạn sẽ được hài lòng… hãy tường thuật chi tiết những ân huệ bạn đã nhận được từ Đức Chúa.” Al-QUR’AN 93 1. Thế nào là lòng biết ơn? Lòng biết ơn được thể hiện …

xem thêm

Chầu Thánh Thể  Lễ Các Thánh Tử Đạo VN

Chầu Thánh Thể  Lễ Các Thánh Tử Đạo VN SỐNG ĐẠO VÀ TỬ ĐẠO Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho Nước Việt chúng con nhiều Thánh Từ Đạo. Quỳ trước Thánh Thể Chúa trong giờ phút này, Chúng con dâng lên Chúa …

xem thêm

Nhân đức trong Gia đình: Lòng sùng kính

Nhân đức trong Gia đình: Lòng sùng kính  “Hãy để cho sự tuân phục chế ngự sự bất tuân trong nhà này, bình an chiến thắng sự bất hòa, lòng quảng đại làm lu mờ đi sự tham lam, lòng sùng kính thắng vượt sự khinh miệt, lời nói chân thành thay cho những câu nói phỉnh gạt.” YASNA 60:5 …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 32 TN Năm C

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN Dẫn vào Thánh lễ Một khi kẻ chết phục sinh Mọi người sống lại giống in thiên thần Khuyên ta sống ở trên trần Ngay lành Chúa thưởng phúc ân Thiên Đàng. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba mươi hai Thường niên: Niềm tin vào sự sống lại và …

xem thêm

Chầu Thánh Thể CN 32 Thường Niên Năm C

Chầu Thánh Thể CN 32 Thường Niên Năm C NIỀM TIN VÀO SỰ SỐNG ĐỜI SAU Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin cảm tạ Chúa vì Chúa đã dùng lương thực thần linh là chính thân mình Chúa để nuôi dưỡng chúng con trên hành trình tiến về cõi phúc chân thật là sự sống muôn đời. Chúng …

xem thêm

Jesus Loves Me

  Jesus loves me, this I know For the Bible tells me so Little ones to Him belong They are weak, but He is strong   Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me The Bible tells me so   Jesus loves me, He who died Heaven’s gate to open wide He will wash away my …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 31 TN Năm C

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN Dẫn vào Thánh lễ Gia-kêu khiêm tốn đứng trình: ‘Đội ơn Thầy đã dủ tình thương tôi Cơ nghiệp xin cắt làm đôi Nửa cho kẻ khó, nửa đền lỗi xưa’. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba mươi mốt Thường niên: Thiên Chúa tìm kiếm và cứu vớt những …

xem thêm