Mục Vụ

Bản xét mình xưng tội cho giới trẻ

Bản xét mình xưng tội cho giới trẻ Nghe audio Bản xét mình xưng tội cho giới trẻ Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì? Một hôm có một thanh niên giàu có đến gần Chúa Giêsu (x. Mc 10,17-22; Mt 19,16-22; Lời Chúa 18,18-23). Anh ta hỏi Chúa Giêsu: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời …

xem thêm

Người Trẻ Khao Khát Được Biến Đổi

08.03.2020 – Chúa nhật II mùa Chay – Mt 17,1-9 Người Trẻ Khao Khát Được Biến Đổi Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tôn kính, mến yêu và thờ lạy Chúa. Vì yêu thương, Chúa đã hạ mình mang lấy thân phận con người, sống vâng phục cho đến chết trên thập giá để đem lại ơn cứu độ …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A

Cám Dỗ  Loài người danh lợi thú vui Là ba dục vọng, dập vùi lương tâm Quỷ ma cám dỗ sai lầm Giêsu phấn đấu âm thầm nêu gương Phận người phận Chúa chung đường Công bình cứu độ yêu thương ngập tràn. Lm Phêrô  Trương Điệu   Sám Hối “Chúa lên rừng vắng ăn chay  Ta theo chân Chúa …

xem thêm

Giáo Huấn 14: Thánh Kinh

GIÁO HUẤN 14 : CN I MÙA CHAY  – 1.3.2020 THÁNH KINH * H.Thánh Kinh là gì? Thánh Kinh có mấy phần? Đâu là trọng tâm của toàn bộ Thánh Kinh? T. Thánh Kinh là Lời Thiên Chúa nói với chúng ta, được ghi chép lại dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Thánh Kinh có 2 phần: Cựu ước, …

xem thêm

Người Trẻ Quyết Tâm Chọn Chúa

01.03.2020 – Chúa nhật I mùa Chay – Mt 4,1-11 NGƯỜI TRẺ QUYẾT TÂM CHỌN CHÚA Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước tôn nhan uy linh, chúng con thờ lạy Chúa với cả thể xác, tâm trí và linh hồn. Khởi đầu mùa Chay hằng năm, Chúa mời gọi chúng con hãy trở về với lòng mình để cảm nghiệm …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 7 TN Năm A

Thứ Tha  Luật xưa vay trả công bình Phúc âm duyên nợ nặng tình yêu thương Kẻ thù dẫu có trăm đường Làm lành, cầu nguỵên nêu gương cho đời Làm con một Chúa trên trời Nắng mưa đều khắp gọi mời thứ tha. Lm Phêrô  Trương Điệu   Khoan dung Kẻ Ác  “ Khoan dung với kẻ ác nhân …

xem thêm

Giáo Huấn13: Lưu Truyền Lời Của Thiên Chúa

Giáo Huấn 13/CN VII TN /23.2.2020 Lưu Truyền Lời Của Thiên Chúa   * H.  Lời của Thiên Chúa được lưu truyền và được thực hiện bằng cách nào? (Câu 12 & 14). T. Lời của Thiên Chúa được lưu truyền bởi Truyền thống Tông đồ. Và được thực hiện bằng hai cách: – Một là chuyển đạt sống động Lời …

xem thêm