Mục Vụ

Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 8: Cần phân định những gì?  

Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 8: Cần phân định những gì?   Chúng ta đã xác định mục tiêu và cách thức của sự phân định trong tiến trình Đồng hành với các cặp hôn nhân hay sống chung. Bây giờ chúng ta có thể hướng tới thực hành trong thực tế. Chúng ta thấy ở đây ít …

xem thêm

Thơ PÂCN 14 TN Năm C

Rao Giảng Ruộng đồng lúa chín vàng mơ Các con vun góp còn chờ ai đây Đừng mang túi bị dép giày Vào nhà chúc tụng đổ đầy bình an Satan sa xuống ngút ngàn Hãy vui vì được thiên đàng ghi tên. Lm Pet Trương Điệu   Mùa Gặt Lúa thì rục chín ngoài đồng Mà thợ gặt ít …

xem thêm

Gia Đình Thực Thi Sứ Mạng Tông Đồ

07.07.2019 – Chúa nhật XIV Thường niên – Lc 10,1-12.17-20 Gia Đình Thực Thi Sứ Mạng Tông Đồ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con đây. Chúng con xin chúc tụng, cảm tạ và tôn vinh Chúa. Vì yêu thương, Chúa đã chọn và sai các môn đệ đi loan …

xem thêm

Thơ PÂCN 13 TN Năm C

Theo Thầy Chim chồn có tổ có hang Con Người thiếu thốn lang thang cứu đời Theo Ta rao giảng Nước Trời Để mặc kẻ chết đầy vơi lệ sầu Theo Ta gieo bước nhiệm mầu Để mặc kẻ sống cau trầu phù du. Lm Pet Trương Điệu   Không chỗ tựa đầu Có người thưa với Thầy rằng Thầy …

xem thêm

Giáo Lý 5 Phút GPCT 2019: Giáo Huấn 32-51 (Có Giải Thích – Từ 7/7 đến 24/11/2019)

Giáo Lý 5 Phút GPCT 2019: Giáo Huấn 32-51 (Có Giải Thích) (Từ 7/7 đến 24/11/2019)   GIÁO HUẤN SỐ 32:  7/7/2019. 1 GIÁO HUẤN SỐ 33: 14/7/2019. 1 GIÁO HUẤN SỐ 34: 21/7/2019. 2 GIÁO HUẤN SỐ 35: 28/7/2019. 3 GIÁO HUẤN SỐ 36: 4/8/2019. 3 GIÁO HUẤN SỐ 37: 11/8/2019. 4 GIÁO HUẤN SỐ 38: 18/8/2019. 5 GIÁO …

xem thêm

Gia Đình Trung Thành Theo Chân Chúa

30.06.2019 – Chúa nhật XIII Thường niên – Lc 9,51-62 GIA ĐÌNH TRUNG THÀNH THEO CHÂN CHÚA Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì bao ơn lành Chúa đã tuôn đổ trên các gia đình và giáo xứ chúng con. Được chiêm ngắm Thánh Thể Chúa giây phút này, chúng con cảm nhận được tình thương …

xem thêm