Học Kinh Thánh của Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Chương 22, 23, 24

NB: Quý vị có thể vào trang Cùng Học Lời Chúa để tải về 4 PÂ, TĐCV, SÁCH KHẢI HUYỀN… theo link : https://cunghocloichua.org/category/tai-tai-lieu-chlc/   Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Chương 22, 23, 24  LINK TẢI VỀ FILE PPT: HOC TM LUCA CHUONG 22-23-24   HỌC LUCA CHƯƠNG 22 HỌC LUCA CHƯƠNG 23 HỌC LUCA CHƯƠNG 24

xem thêm