Học Kinh Thánh của cha Phêrô Lê Tấn Lợi

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Chương 22, 23, 24 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Chương 22, 23, 24 – Lm Pet Lê Tấn Lợi LINK TẢI VỀ FILE PPT: HOC TM LUCA CHUONG 22-23-24   HỌC LUCA CHƯƠNG 22 HỌC LUCA CHƯƠNG 23 HỌC LUCA CHƯƠNG 24

xem thêm