Học Kinh Thánh của cha Phêrô Lê Tấn Lợi

Câu Hỏi Ôn Tập Sách Tông Đồ Công Vụ

 Câu Hỏi Ôn Tập Sách Tông Đồ Công Vụ  Ban Thánh Kinh – Giáo phận Cần Thơ Ba điểm chính, minh chứng Luca là tác giả của sách Tin mừng thứ ba và của sách TĐCV? – Lời tựa đều gởi cho Thêôphilô; từ vựng, bút pháp, văn thể giống nhau, mục tiêu 2 sách cân đối nhau . Độc …

xem thêm