Học Kinh Thánh của cha Phêrô Lê Tấn Lợi

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Dẫn nhập & Chương 1 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

TẢI VỀ FILE NÉN: Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Dẫn nhập & Chương 1     Dan Nhap Luca.pptA More presentations from Nguyen Dien Luca 1,1-25.ppt a More presentations from Nguyen Dien Luca 1,26-80 More presentations from Nguyen Dien  

xem thêm