Cha Thái Nguyên

Mẹ Đầy Ân Sủng

Mẹ Đầy Ân Sủng Lễ Đức Mẹ Mân Côi : Lc 1, 26-38 Suy niệm Mỗi khi tháng Mười về, những người con thảo của Mẹ lại rộn ràng với những lời kinh để cùng tôn vinh Mẹ và suy ngắm cuộc đời Chúa Cứu thế. Mỗi lời kinh “Ave Maria” được sánh ví như một đóa hồng dâng kính …

xem thêm

Đáp Ca… & Hiệp Lễ: Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Đáp Ca… & Hiệp Lễ: Lễ Đức Mẹ Mân Côi Đáp Ca: Lc 1, 46-55: Dâng lễ: Cùng Mẹ dâng hiến: Hiệp Lễ: Tâm tình Xin vâng: Kết lễ: Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu: Lời Kinh Mân Côi:

xem thêm

Công Bằng Và Nhân Hậu

 Công Bằng Và Nhân Hậu Chúa Nhật 25 Thường Niên, năm A : Mt 20, 1-16a Suy niệm Qua ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa khuyến khích tội nhân trở về với Ngài, Ngài sẽ tha thứ tất cả, bảo họ đừng suy nghĩ theo kiểu của phàm nhân, vì “tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các …

xem thêm

Tha Thứ

Tha Thứ Chúa Nhật 24 Thường Niên năm A : Mt 18, 21-35. Suy niệm Trong bài đọc I (Hc 27,30-28.7), ông Ben Sira, tác giả sách Huấn ca, khuyên người ta phải biết tha thứ: Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm trị tội nó. Ai bỏ qua điều sai trái cho người khác, …

xem thêm

Sửa Lỗi Cho Nhau

SỬA LỖI CHO NHAU Chúa Nhật 23 Thường Niên năm A : Mt 18, 15-20 Suy niệm Như người mục tử đi tìm con chiên lạc, Thiên Chúa cũng không bỏ rơi bất cứ ai, mà còn quan tâm chăm sóc từng tín hữu, cho dù nhỏ bé nhất và không đáng kể gì (Mt 18,10-14). Mỗi con người có …

xem thêm

Đáp Ca & Hiệp Lễ: Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria & CN 23 TN A

Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria Đáp ca: TV 12:   Dâng lễ: Cùng Mẹ dâng hiến:   Hiệp lễ: Sinh nhật Đức Maria:   Kết lễ: Mừng sinh nhật Đức Maria:   ***  CN 23 TN A Đáp Ca: TV 94.   Rước Lễ 1: Sửa lỗi cho nhau:   Rước lễ 2: Con chỉ là con:

xem thêm