Cha Thái Nguyên

Anh Em Hãy Ra Đi

Anh Em Hãy Ra Đi Chúa Nhật 14 Thường niên năm C : Lc 10, 1-12.17-20 Suy niệm Tường thuật của thánh Luca cho thấy không riêng gì các tông đồ, mà tất cả các môn đệ đều được Chúa Giêsu sai đi rao giảng Tin Mừng. Ý nghĩa này lại được làm rõ thêm với con số 72. Đây …

xem thêm

Là Người Môn Đệ

LÀ NGƯỜI MÔN ĐỆ Chúa Nhật 13 Thường Niên, năm C : Lc 9, 51-62. Suy niệm Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu cương quyết lên Giêrusalem, dù biết mình sẽ bị bắt, bị hành hạ và bị giết chết. Ngài muốn trung thành tuyệt đối với nhiệm vụ mà Chúa Cha giao phó, dù phải hy …

xem thêm

Chính Anh Em Hãy Cho Họ Ăn

CHÍNH ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN (Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm C : Lc 9, 11-17 Suy niệm Bánh và rượu do vị thượng tế Menkixêđê dâng tiến khi xưa (St 14,18-20) là hình ảnh báo trước về bánh và rượu do Chúa Giêsu sẽ thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Ngài là Thượng tế của …

xem thêm

Ba Ngôi Thiên Chúa Trong Đời Sống

BA NGÔI THIÊN CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C : Ga 16, 12-15 Suy Niệm “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.” Đức Giêsu khi sắp về với Cha, Ngài không muốn nói ra hết mọi điều với các môn đệ, vì …

xem thêm

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C Nhập lễ: Vinh Danh Ba Ngôi: Đáp Ca: TV 8: Dâng Lễ: Dâng Chúa Ba Ngôi: Hiêp Lễ 1. Trong Chúa Ba Ngôi: Hiêp Lễ 2: suối nguồn tình yêu: Kết Lễ : Sống tình hiệp thông:

xem thêm

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ CN Lễ Hiện Xuống

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ CN Lễ Hiện Xuống   Nhập lễ: Nguyện Thánh Thần:   Đáp ca- TV 103:   Ca tiếp liên – Alleluia:   Hiệp lễ 1- Xin Thánh Thần đến:   Hiệp lễ 2 – Nguồn lực Thánh Thần:   Kêt lễ: Trên đường sứ mạng:

xem thêm

Nhận Lấy Thánh Thần

Nhận Lấy Thánh Thần Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống : Ga 20, 19-23 Suy niệm Bốn mươi ngày sau Phục Sinh, Giáo hội cử hành mầu nhiệm Chúa lên Trời. Sau đó 10 ngày cử hành lễ Ngũ tuần, là Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ngài là Đấng mà Đức Giêsu đã hứa. Ngài không chỉ …

xem thêm