Cha Thái Nguyên

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 2 MV C: Dọn Đường

DỌN ĐƯỜNG Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm C : Lc 3.1-6 Suy niệm Mở đầu bài Tin Mừng, thánh Luca nêu rõ khung thời gian mà Gioan Tẩy Giả bắt đầu rao giảng, nằm trong một giai đoạn lịch sử đời cũng như đạo tại đất nước Do Thái. Trong bối cảnh này, tác giả cho ta thấy hai …

xem thêm

Lời nguyện của người trẻ Chúa Nhật 2 MV C: Dọn Đường

Dọn Đường Hãy dọn sẵn con đường của Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Mc 1, 1-8) Lạy Chúa Giêsu! Cũng như thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi người chúng con là một con đường, để Chúa đến với con người hôm nay. Nhưng con đường của bản thân con, còn những khúc quanh co gian dối, còn …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 1 MV C: Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện

Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C : Lc 21, 25-28; 34-36 Suy niệm Mùa Vọng hướng đến việc Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Nhưng quan trọng hơn là hướng chúng ta về ngày Chúa lại đến trong vinh quang. Vì vậy mà …

xem thêm

Lời nguyện của người trẻ Chúa Nhật 1 MV C: Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện

TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”. (Lc 21, 25-28; 34-36) Lạy Chúa Giêsu! Rồi có một ngày Chúa lại quang lâm, kết thúc mọi diễn biến của cuộc trần, Ngài uy nghi xét xử khắp muôn dân, để cân phân thiện ác mọi thành phần, và đưa tới sự thành toàn mỹ …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 34 TN B: Vua Giêsu

 VUA GIÊSU Chúa Nhật 34 Thường Niên năm B : Ga 18, 33-37 Suy niệm Đứng trước tòa, quan tổng trấn hỏi cung Đức Giêsu: “Ông có phải là vua dân Do thái không?”. Trước khi trả lời, Đức Giêsu hỏi lại Philatô: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?”. Qua …

xem thêm

Lời nguyện của người trẻ Chúa Nhật 34 TNB: Vua Giêsu

Vua Giêsu “Nước tôi không thuộc về thế gian này.” (Ga 18, 33-37)   Lạy Cha! Phải chăng sau vụ nổ Big-bang, vũ trụ từ đó được khai trương, để rồi càng ngày càng bành trướng, khởi xướng ra muôn vạn hành tinh? Phải chăng trái đất từ hạt bụi nhỏ xíu? nhưng lại lớn lao và biết bao kỳ …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 33 TN B: Ngày Cùng Tận

NGÀY CÙNG TẬN Chúa Nhật 33 Thường Niên năm B : Mc 13, 24-32 Suy niệm Hôm nay là Chúa Nhật áp chót của năm Phụng vụ, nên Giáo hội  chọn đọc bài Tin Mừng nói về ngày cùng tận. Ngày ấy sẽ đến như thế nào? Bài Tin Mừng hôm nay mô tả rằng: “Khi ấy mặt trời sẽ …

xem thêm