Cha Thái Nguyên

Cần Sự Nghỉ Ngơi

Cần Sự Nghỉ Ngơi Chúa Nhật 16 Thường Niên năm B. Mc 6, 30-34 Suy niệm Sau một chuyến đi thực tập truyền giáo, các tông đồ trở về tụ họp chung quanh Đức Giêsu. Các ông hồ hởi kể lại những điều các ông đã làm và đã dạy. Với con tim mục tử, Đức Giêsu quan tâm đến …

xem thêm

Kêu Gọi Và Sai Đi

KÊU GỌI VÀ SAI ĐI Chúa Nhật 15 Thường Niên năm B : Mc 6,7-13 Suy niệm Chính Chúa Giêsu chọn gọi và thiết lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Ngài và được sai đi để chia sẻ sứ mạng của Ngài. Các ông “được sai đi từng hai người một ”, để hỗ trợ và nâng …

xem thêm

Cứng Lòng Tin

CỨNG LÒNG TIN Chúa Nhật 14 Thường niên năm B : Mc 6, 1-6 Suy niệm Khi trở về Nagiarét, Đức Giêsu đã tự đặt mình vào một trường hợp chịu thử thách nghiêm trọng. Ngài vào hội đường và giảng dạy, nhưng người ta không tiếp nhận lời giáo huấn của Ngài, trái lại còn tỏ vẻ hiềm thù. “Họ …

xem thêm

Đức Tin Cứu Sống

ĐỨC TIN CỨU SỐNG Chúa Nhật 13 Thường Niên năm B. Mc 5, 21-43   Suy niệm Chúa Giêsu đến trần gian không phải để làm nghề chữa bệnh, nhưng là để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho mọi người, để tất cả những ai tin vào Ngài thì được ơn cứu độ. Tuy nhiên, hiệu quả của …

xem thêm

Vẫn Chưa Có Lòng Tin

VẪN CHƯA CÓ LÒNG TIN Chúa Nhật 12 Thường Niên năm B : Mc 4,35-41   Suy niệm Bài đọc thứ I của Chúa Nhật hôm nay trích từ sách Gióp, trình bày cho chúng ta biết Thiên Chúa là chủ tể của thiên nhiên, chính Ngài sáng tạo, điều hành và sắp xếp mọi sự trong vũ trụ để …

xem thêm

Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật XII TN B & Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN B Đáp ca : TV 106 : Hiệp lễ : Hãy vững tâm : Kết lễ : Trái tim rực cháy : *** SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ Đáp ca – TV 138: Hiệp lễ – Từ khi chào đời: Kết lễ : Noi gương Gioan Tiền hô :

xem thêm