Cha Thái Nguyên

Lời nguyện của người trẻ Lễ Hiển Linh: Niềm Tin Lên Đường

NIỀM TIN LÊN ĐƯỜNG “Có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem”  (Mt 2, 1-12).     Lạy Chúa! Chúa không chỉ tỏ mình cho Israel, mà còn tỏ mình cho mọi dân mọi nước, Chúa vẫn làm sáng lên những ánh sao, không phải chỉ ở trên trời cao, mà chính yếu là trong lòng người thế, …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện Lễ Thánh Gia năm C: Hằng Vâng Phục

   HẰNG VÂNG PHỤC Lễ Thánh Gia năm C : Lc 2, 41-52 Suy niệm Nhìn vào gia đình Nadarét, ta thấy có điều gì thật khác thường nhưng cũng rất đỗi bình thường. Đặc biệt vì gia đình này thấm đậm tình yêu thương, đạo hạnh; cũng là trường đào luyện Đức Giêsu, chuẩn bị cho Ngài gánh lấy …

xem thêm

Lời nguyện của người trẻ Lễ Thánh Gia: Hằng Vâng Phục

HẰNG VÂNG PHỤC “Người trở về Nadarét và hằng vâng phục các Ngài” (Lc 2, 41-52)   Lạy Chúa! Con thấy Thánh Gia chẳng hề êm ả, vẫn đầy những vất vả long đong, cho dù vẫn có Chúa ở cùng. Nhưng con lại thấy, Thánh Gia vượt qua phong ba bão táp, sống trung thành và chung thủy với …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện Lễ GS: Tin Mừng Cho Toàn Dân

Tin Mừng Cho Toàn Dân Ngày 24 tháng 12. Lễ Đêm Giáng Sinh: Lc 2, 1-14 Suy niệm Quang cảnh Lễ Giáng Sinh năm nay thật lặng lẽ và buồn tẻ, vì đại dịch Covid-19 vẫn bùng phát, số người nhiễm bệnh và chết vẫn gia tăng, khiến ai cũng phập phồng lo sợ, không biết khi nào tới phiên …

xem thêm

Lời nguyện của người trẻ Lễ GS: Tin Mừng Cho Toàn Dân

Tin Mừng Cho Toàn Dân “Hôm nay Đấng Cứu độ đã sinh ra” (Lc 2, 1-14)   Ôi! Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, mầu nhiệm yêu thương quá thẳm sâu, trí phàm nhân chẳng sao hiểu thấu, chỉ lặng chìm chiêm ngắm Chúa thôi. Con hoan hỷ tôn thờ và chúc tụng, Đấng sinh ra trong máng cỏ nghèo …

xem thêm

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ Lễ Giáng Sinh va CN Lễ Thánh Gia

LỄ ĐÊM GS Nhập Lễ: Đêm tình thương: Đáp Ca: TV 95: Dâng Lễ: Đêm đông dâng Chúa: Hiệp Lễ 1: Đêm Tình yêu: Hiệp Lễ 2: Tình khúc đêm đông: Hiệp Lễ 3: Đêm Hồng Ân:   Lễ Giáng Sinh rạng đông: Nhập lễ: Belem: Đáp ca: TV 96: Hiệp Lễ 1: Hiệp Lễ 2:   Lễ Giáng Sinh …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 4 MV C: Lên Đường

LÊN ĐƯỜNG Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm C : Lc 1, 39-45 Suy niệm Được sứ thần cho biết chị họ đã mang thai được sáu tháng trong lúc tuổi già, tức thì Đức Maria thu xếp “vội vã lên đường” đi đến chăm lo. Nhà bà Êlisabét ở “miền núi”, có truyền thống cho đó vùng Ain-Karim cách …

xem thêm

Lời nguyện của người trẻ Chúa Nhật 4 MVC: Lên Đường

LÊN ĐƯỜNG “Bà Maria lên đường vội vã”. (Lc 1, 39-45)  Lạy Chúa! Để ra khỏi mình không phải dễ, thế mà Chúa đã từ trời xuống thế, chẳng xá kể gì ngai vinh hiển vô biên, tự hủy mình để hoàn toàn tận hiến, vì tình yêu trút bỏ mọi uy quyền. Chúa âm thầm đi vào đời nhân …

xem thêm