Cha Thái Nguyên

Đáp Ca Và Hiệp Lễ CN 13 TN A

Đáp Ca Và Hiệp Lễ CN 13 TN A Đáp Ca . TV 88:  https://www.youtube.com/watch?v=EqZZmqqFYLw   Hiệp lễ: Vác thập giá mình:  https://youtu.be/Iv4sfoqF5wM  

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 12 TN Năm A: Đừng Sợ

Đừng Sợ Chúa Nhật XII Thường Niên năm A: Mt 10,26-33. Suy niệm Đời con người bị nhiều thứ bủa vây, đặc biệt là nỗi “sợ”. Nỗi sợ như gắn liền với sự mong manh của phận người: sợ đau khổ, sợ thử thách, sợ thất bại, sợ bệnh tật, sợ thiếu thốn và nhất là sợ chết…  Càng văn …

xem thêm

Đáp Ca & CHL CN 12 TN A

Đáp Ca & CHL CN 12 TN A Thánh vịnh 68: https://www.youtube.com/watch?v=8M3PuzVcK6U   Hiệp Lễ: Sống trong tự do: https://youtu.be/5TGLjBzKZ1o

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm A: Bánh Trường Sinh

Bánh Trường Sinh Chúa Nhật XI. Lễ Mình Máu Chúa Kitô : Ga 6, 51-58 Suy niệm Được sống trên cõi đời là một hồng phúc lớn nhất, là một ân huệ vượt trên hết mọi ân huệ. Vì yêu thương con người vô hạn nên Thiên Chúa muốn dành cho họ quà tặng cao quý nhất là sự sống, …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A: Nguồn Tình Yêu

Nguồn Tình Yêu Ga 3, 16-18 : Chúa Nhật X. Lễ Chúa Ba Ngôi Suy niệm Có lẽ trong tất cả mọi điều khó hiểu, thì tình yêu là điều khó hiểu nhất, là sự chi phối lớn nhất trong toàn bộ cuộc sống con người. Chẳng ai định nghĩa được tình yêu, vì tình yêu thì vô biên. Nhưng …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN Lễ Hiện Xuống A: Nhận Lấy Thánh Thần

Nhận Lấy Thánh Thần Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống : Ga 20, 19-23 Suy niệm Bốn mươi ngày sau Phục Sinh, Giáo hội cử hành mầu nhiệm Chúa lên Trời. Sau đó 10 ngày cử hành lễ Ngũ tuần, là Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ngài là Đấng mà Đức Giêsu đã hứa. Ngài  không …

xem thêm