Cha Thái Nguyên

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 24 TN B: Thầy Là Ai?

Thầy Là Ai? Chúa Nhật 24 Thường Niên năm B : Mc 8, 27-35 Suy niệm “Người ta nói Thầy là ai?”. Các môn đệ trả lời là dân chúng coi Thầy là Gioan Tẩy Giả, là ngôn sứ Êlia hay một ngôn sứ nào đó. Người ngoài có một cái nhìn mơ hồ và thiếu sót. Đức Giêsu chờ …

xem thêm

Lời Nguyện Của Người Trẻ: Đức Giêsu Là Ai?

ĐỨC GIÊSU LÀ AI? “Anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8, 27-35) Lạy Chúa Giêsu! Câu hỏi ngày xưa Chúa đặt ra, thì ngày nay vẫn còn luôn mới lạ, con không thể trả lời theo người ta, mà từ chính kinh nghiệm của bản thân, qua thời gian con biết Chúa dần dần. Nhưng rồi con thấy Chúa …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 23 TN B: Hãy Mở Ra

Hãy Mở Ra Chúa Nhật 23 Thường Niên năm B : Mc 7, 31-37 Suy niệm Bệnh nhân được Chúa Giêsu chữa lành có lẽ bị điếc ngay từ nhỏ. Vì điếc, không thể nghe người khác nói để bắt chước, nên dần dần bị ngọng. Vì ngọng nên nói chẳng ai hiểu, và vì điếc nên cũng chẳng hiểu …

xem thêm

Lời Nguyện Của Người Trẻ : Hãy Mở Ra

HÃY MỞ RA “Lập tức, tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại” (Mc 7, 31-37)    Lạy Chúa Giêsu! Điếc và ngọng thể chất ai cũng biết, điếc và ngọng tâm linh khó mà lường, đây là bệnh ít nhiều ai cũng vướng, khiến cuộc đời có những nỗi bi thương.  Trong cuộc sống có thể …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 22 TN B: Bên Trong Và Bên Ngoài

Bên Trong Và Bên Ngoài Chúa Nhật 22 Thường Niên năm B. Mc 7,1-8a.14-15.21-23 Suy niệm Khoảng năm 336 trước Chúa Giáng Sinh, Alexandre đại đế đã đưa Hy Lạp lên ngôi bá chủ, thâu tóm nhiều dân tộc. Nước Do thái cũng rơi vào vòng thống trị của đế quốc này. Trước nền văn minh Hy Lạp, nhiều người Do …

xem thêm

Lời Nguyện Của Người Trẻ : Bên Trong Và Bên Ngoài

BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI “Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra…” (Mc 7,1-8a.14-15.21-23)   Lạy Chúa Giêsu! Ai cũng muốn sống dễ dãi, nên ngần ngại trước những cái khó khăn, dường như ai cũng muốn sống nhập nhằng, không muốn cho thấy rõ điều đen trắng. Tuổi trẻ chúng con cũng hay …

xem thêm