Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Lễ Truyền Tin

25/03 Lễ Truyền Tin Lc 1,26-38 Sứ điệp: Nhờ lời ưng thuận của Đức Maria, Con Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng người Mẹ đồng trinh. Thiên Chúa là Đấng khởi xướng mọi hoạt động cứu độ, nhưng Ngài cần sự hợp tác của con người. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con thờ lạy Chúa là Con của …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Lễ Kính Thánh Cả Giuse

19/03 Thánh Giuse, Bạn Đức Trinh Nữ Maria                                          Mt 1,16-18.21-24 Sứ điệp: Thánh Giuse vâng lời sứ thần  để nhận Chúa Giêsu là con của mình, nhờ thế Chúa Giêsu thuộc về dòng dõi Vua Đa-vít. Thánh Giuse là người công chính vì ngài luôn tôn trọng Thánh Ý Thiên Chúa và tôn trọng Đức Mẹ. Cầu nguyện: Lạy …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Lễ Kính Tông Tòa Thánh Phê-Rô

22/02 Lễ Kính Tông Tòa Thánh Phê-Rô   Mt 16,13-19 Sứ điệp: Chúa Giê-su thiết lập Hội Thánh trên nền tảng đơcs tin của Thánh Phê-rô. Ngài được Chúa đặt làm thủ lãnh của Hội Thánh. Hiệp thông cùng Hội Thánh có nghĩa là phải hiệp thông với Thánh Phê-rô và người kế vị là Đức Thánh Cha. Cầu nguyện: Lạy …

xem thêm

Xem Lại Loạt Bài Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Xem Lại Loạt Bài Cầu Nguyện Với Lời Chúa Mục Cầu Nguyện Với Lời Chúa đã đăng trọn năm. Quý vị nào muốn xem lại xin vào chuyên mục Cầu Nguyện Với Lời Chúa theo thứ tự từ cột 6 đến 1. Bắt đầu với Thứ Tư Lễ Tro. Xin bấm vào link dưới đây: CAU NGUYEN VOI LOI CHUA

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần VI Mùa Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần VI Mùa Thường Niên Thứ hai (Mc 8,11-13) Sứ điệp: Để được CG làm phép lạ cần phải có lòng tin. Cầu nguyện: Lạy CG, những người Pha-ri-siêu đòi hỏi Chúa một dấu lạ từ trời, nhưng Chúa đã thở dài não ruột và Chúa bỏ họ mà đi. Con nhìn thấy họ có …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa 3 Ngày Tết

Cầu Nguyện Với Lời Chúa 3 Ngày Tết MỒNG MỘT TẾT Mt 6,25-34 Sứ điệp: Người Kitô hữu không được quá lo lắng về vật chất vì tin tưởng nơi Thiên Chúa là Cha Toàn Năng và đầy yêu thương. Với niềm tin ấy, người Kitô hữu chu toàn bổn phận hằng ngày và quy hướng tất cả cuộc sống …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần V Mùa Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần V Mùa Thường Niên   Thứ hai (Mc 6,53-56) Sứ điệp: Chúa Giêsu đã chữa lành tất cả các bệnh nhân đến gặp Chúa. Chúa đang đi qua cuộc đời ta, cần phải biết gặp Chúa. Cầu nguyện: Lạy CG, thật diễm phúc cho con. Con là người phàm hèn đầy những giới hạn …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần IV Mùa Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần IV Mùa Thường Niên 02/02 DÂNG CHÚA VÀO ĐỀN THÁNH     Lc 2,22-40 Sứ điệp: Lễ dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh còn được gọi là lễ NẾN, vì ông Si-mê-on đã gọi Chúa Giê-su là ánh sáng các lương dân, và là vinh quang của Is-ra-el, Dân Chúa.Người tín hữu có sứ mạng chiếu …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần III Mùa Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần III Mùa Thường Niên 26/01 THÁNH TIMÔTHÊ VÀ TITÔ                                                                     Lc 10,1-9 Sứ điệp: Chúa cho con người được chia sẻ công việc của Chúa: công cuộc loan báo Tin Mừng. Chúng ta cần tạ ơn Chúa vì vinh dự lớn lao này. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay cho con thấy nỗi …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần II Mùa Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần II Mùa Thường Niên Thứ hai (Mc 2,18-22) Sứ điệp: Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài thường bị tấn công. Giáo hội của Chúa ngày nay cũng như ngày xưa mãi mãi luôn bị tấn công. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc đời theo Chúa, ở với Chúa, con cũng gặp …

xem thêm