Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần I Mùa Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần I Mùa Thường Niên Thứ hai: (Mc 1,14-20) Sứ điệp: Được nghe loan báo Tin Mừng của Chúa và được gọi để phục vụ Tin Mừng; đó làhồng ân cao trọng Chúa ban một cách nhưng không. Vậy ta hãy hoán cải, quay về với Chúa, quảng đại đáp lại tiếng Chúa. Cầu nguyện: Lạy Chúa …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần sau Hiển Linh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần sau Hiển Linh THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH                                                                            Mt 4,12-17.23-25 Sứ điệp: Chúa Giê-su đã kêu gọi hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần. Sám hối là điều kiện tiên quyết để được đón nhận Chúa. Chúng ta cần sám hối không phải một lần hoặc vài lần, nhưng cần sám …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Ngày 01/01 Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa    Lc 2,16-21 Sứ điệp: Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa làm người sinh bởi Mẹ Maria, Con của Đức Mẹ là Thiên Chúa, nên Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Cùng với Đức Mẹ, ta suy niệm, chiêm ngắm, thờ lạy và đón nhận mầu nhiệm Nhập Thể. Cầu nguyện: Lạy …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Từ 25-31/12

Từ 25/12 đến 31/12  NGÀY 25/12 LỄ GIÁNG SINH                                                                                          Lc 2,15-20 Sứ điệp Ngôi Lời Thiên Chúa đã xuống thế làm người tại một chuồng bò lạnh lẽo hôi tanh. Nơi gia đình Thánh Giuse và Mẹ Maria, Chúa Giêsu đã sinh sống. Với người nghèo khổ đơn sơ. Ngôi Lời đã tỏ mình ra. Cầu nguyện: Ôi lạy Chúa …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Từ 17-24/12

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Từ 17-24/12 NGÀY 17/12                                                                                                              Mt 1,1-17 Sứ điệp: Gia phả của Chúa Giê-su chơngs tỏ Con Thiên Chúa nhập thể là một người thực sự trong lịch sử dân Chúa. Qua các thời đại, Thiên Chúa là Đấng trung thành đã thực hiện lời hứa cứu độ. Cầu nguyện: Lạy Chúa, gia phả của …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 3 Mùa Vọng

Tuần 3 Mùa Vọng  THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG                                                                        Mt 21.23-27 Sứ điệp: Đấng Cứu Thế đã đến trong trần gian. Nhưng ta có chấp nhận Ngài hay không là tùy ở ta có khiêm nhường và thành tâm hay không? Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, vì yêu thương nhân loại chúng con, Chúa đã …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 2 Mùa Vọng

Tuần 2 Mùa Vọng 08/12 ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI                                                                    Lc 1,26-38 Sứ điệp: Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Đức Trinh Nữ Maria được làm mẹ của Thiên Chúa. Để chuẩn bị cho sứ mạng ấy, Thiên Chúa ban cho Mẹ đầy ân sủng. Cuộc đời mẹ luôn có Chúa ở cùng, không một phút giây dính vết …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 1 Mùa Vọng

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 1 Mùa Vọng   THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG                                                                                        Mt 8,5-11   Sứ điệp: Chúa Giê-su đến trong trần gian và Người cứu độ tất cả mọi người, không trừ một ai. Nhưng được cứu độ hay không là tùy ta có lòng tin hay không.   Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 34 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 34 Thường Niên Thứ hai (Lc 21,1-4) Sứ điệp: Đối với Chúa, điều quan trọng không phải là số lượng, nhưng là thái độ khi ta làm việc lành. Những việc làm của ta, dù nhỏ bé, nếu được thực hiện với lòng yêu mến và tín thác nơi Chúa, Ngài sẽ vui nhận. …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 33 Thường Niên

24/11 Thánh An-Rê Dũng Lạc Và Các Bạn Tử Đạo                                Lc 9,23-26 Sứ điệp: Thiên Chúa luôn luôn hiện diện trong cuộc đời các Kitô hữu. Đặc biệt trong những lúc gặp thử thách, người tín hữu luôn có Thánh Thần hỗ trợ. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, lời tiên báo về các cuộc bắt bớ vẫn còn ứng …

xem thêm