Tin Các Hạt

Cáo Phó Ông Cố Anrê Huỳnh Hữu Thời

CÁO PHÓ  ‘Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,  hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.’ (Tv 62,2) Ông Cố Anrê Huỳnh Hữu Thời Là Thân Phụ Của Sơ Macta Huỳnh Thị Ngọc Thơ Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo, Đã được Chúa gọi về với Chúa sáng Thứ Bảy ngày 19.01.2019. Hưởng thọ 97 tuổi   Thánh …

xem thêm