Phụng Vụ

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Gợi Ý) – File PDF

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Gợi Ý) – File PDF 1-NL: Đi về nhà Chúa. 2-SH : Chúa nhân từ 3-ĐC TV 8 4-Alleluia 5 5-DL: Kính dâng Ba Ngôi 6-HL: 1- Một giọt sương.  2-Vinh quang Chúa 7-KL: Đem Tin mừng

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 6.2020

5 Phút Lời Chúa Tháng 6.2020 01/06/20 THỨ HAI TUẦN 9 TN Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh Mc 12,1-12  1 02/06/20 THỨ BA TUẦN 9 TN Mc 12,13-17  4 03/06/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN   6 04/06/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN Mc 12,28b-34  8 05/06/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN Th. Bô-ni-phát, giám …

xem thêm

Chân Phước Charles De Foucauld (1858-1916)

Chân Phước Charles De Foucauld (1858-1916) Michel Phạm Mỹ   Từ nhiều năm, người ta mong đợi Giáo Hội phong thánh cho Cha Charles de Foucauld. Tin vui đã đến. Ngày 13-11-2005, Cha được phong Chân Phước, một vị ẩn tu thánh thiện, chết như vị tử đạo, gương mẫu, có tinh thần truyền giáo mạnh mẽ rao giảng Tin …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Tháng 06-2020

 Phụng Vụ Lời Chúa Tháng 06-2020                                                Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính. 01/06/2020 Thứ Hai IX Thường Niên Chẵn Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội Bài đọc I St 3,9-15.20 “Mẹ của toàn thể chúng sinh” Bài trích sách Sáng thế Sau khi Ađam ăn trái cấm, …

xem thêm

 Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Hiện Xuống

 Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Hiện Xuống   Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thể theo lời Đức Giêsu cầu xin, Chúa Cha đã ban Thánh Thần để quy tụ chúng ta thành Giáo Hội. Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ và cầu xin. Lễ Hiện xuống là ngày khai sinh Hội …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ  Hiện  Xuống Năm A (Gợi Ý) – File PDF

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ  Hiện  Xuống Năm A (Gợi Ý) – File PDF 1-NL : Xin Ngôi Ba 2-SH: Nay con trở về 3-ĐC : TV 103 4-Alleluia Lễ CTT 5-DL: Dâng lễ với Thánh Thần. 6-HL: 1-Thánh Thần hãy đến  2- Nhận lấy CTT 7-KL : Thần khí sai tôi đi

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Thăng Thiên Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Thăng Thiên Năm A  Lời Nguyện Cho Mọi Người  CT : Anh chị em thân mến  Hôm nay Đức Kitô lên trời ngự bên hữu Chúa Cha để mở đường cho người kitô hữu bước vào thiên quốc. Chúng ta hãy hoan hỉ tung hô Người và dâng lời cầu nguyện. Hội Thánh có …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Thăng Thiên Năm A (Gợi Ý) – File PDF

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Thăng Thiên Năm A (Gợi Ý) – File PDF 1-NL: Lễ thăng thiên 2-SH: Nguyện Chúa Chí ái 3-ĐC : TV 46 4-Alleluia 3 5-DL: Tiến ca PS 6-HL: 1-Chúa về trời , con ra đi    2-Chúa nay đã PS 7-Hoa Mân Côi.

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 6 Phục Sinh Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN 6 Phục Sinh Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Trung thành tuân giữ các điều răn của Chúa là phương thế tốt nhất để bày tỏ lòng yêu mến Chúa. Với tâm tình mến yêu Luật Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội Thánh luôn cần nhiều …

xem thêm