Phụng Vụ

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 1 MV  B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 1 MV  B  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế:  Anh chị em thân mến, hôm nay vào Mùa Vọng, Hội thánh muốn nhắc cho ta nhớ rằng Chúa sắp đến, chúng ta phải tỉnh thức. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện : 1/ Chúng ta cầu xin cho Hội thánh thực sự là cộng …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 27/11/ – 3/12/2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 27/11/ – 3/12/2023 27/11 – Thứ Hai tuần 34 Thường Niên. 28/11 – Thứ Ba tuần 34 Thường Niên. 29/11 – Thứ Tư tuần 34 Thường Niên. 30/11 – Thứ Năm. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. 01/12 – Thứ Sáu đầu tháng. Tuần 34 Thường Niên. 02/12 – Thứ Bảy đầu tháng. Tuần 34 Thường Niên. …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm A  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế: Anh chị em thân mến Đức Kitô là Vua toàn thể vũ trụ, nhưng là một vị vua của tình thương và hòa bình. Với tâm tình yêu mến vị vua nhân ái, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. 1- Hội …

xem thêm

Cử hành Thánh Thể: Bài 6 & 7

Cử hành Thánh Thể: Bài 6 & 7 BÀI 6: DẤU THÁNH GIÁ. BÀI 7: LỜI CHÀO – LỜI DẪN NHẬP ĐẦU LỄ. BÀI 6: DẤU THÁNH GIÁ I. VĂN KIỆN Sau ca nhập lễ, vị tư tế, đứng tại ghế, cùng toàn thể cộng đoàn làm dấu thánh giá. Tiếp đó, dùng lời chào mà nói cho cộng đoàn biết là …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 20-26/11/2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 20-26/11/2023   20/11 – Thứ Hai tuần 33 Thường Niên. 21/11 – Thứ Ba. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. 22/11 – Thứ Tư. Thánh Cêcilia. 23/11 – Thứ Năm tuần 33 Thường Niên. 24/11 – Thứ Sáu. THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO (CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM). 25/11 …

xem thêm

Ngày 17-11: Thánh Elisabeth Nước Hungaria – Nữ Tu (1207 – 1231)

Thánh Elisabeth Nước Hungaria – Nữ Tu (1207 – 1231) Ngày 17-11   Em bé 4 tuổi mặc ái nhung đeo vàng, người ta dẫn tới Thuringia, là con vua Hungaria. Tên Ngài là Elisabeth và vừa được đính hôn với hoàng tử Luy (Louis) mười một tuổi con của Landgrave miền Thuringia, và theo thói thường Ngài lớn lên …

xem thêm