Phụng Vụ

Chầu Tĩnh Tâm Cho Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

Chầu Tĩnh Tâm Cho Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ gplongxuyen.org/ Hát Kinh Chúa Thánh Thần. –          Đặt Mình Thánh Chúa. –          1 vài gợi ý. –          Từ bên dưới: Linh Mục mời mọi người đứng. –          Tin Mừng: Mt 4, 18 – 22 –          Sau mỗi đoạn là thời gian im lặng, suy nghĩ:   Chúa Giêsu đang đi …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 33 TN C & Lễ CTTĐVN

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 33 TN Năm C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, kiên nhẫn chịu đựng thử thách trong tinh thần phó thác, tin tưởng vào Chúa quan phòng, là điều cần thiết đối với mỗi người Kitô hữu. Luôn vững tin vào Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chúng …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 32 TN C

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN – C 2 Mcb 7, 1-2. 9-14; 2 Tx 2, 15 – 3, 5; Lc 20, 27-38 Chủ đề: TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI Lời Chúa:“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa” (Lc 20, 28). Nhập …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 32 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 32 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF 1-NL : Ca lên đi 2 2-SH: Chúa nhân từ 3-ĐC : TV 16 4-Alleluia 6 5-DL: Dâng lên Chúa 6-HL: 1-Sự sống thay đổi .  2-Ta là bánh hằng sống  3-Hãy chổi dậy 7-KL: Xin cho muôn người

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 32 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 32 TN Năm C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến. Đức Giêsu nói : “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta chẳng phải chết bao giờ”. Tin tưởng vào Lời Chúa, chúng ta cùng khẩn khoản nài xin : Hội Thánh có sứ mạng dạy …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Lễ Các Thánh Nam Nữ

THÁNH LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ – 01/11 Kh 7, 2-14 hay 1Ga 3, 1-3; 1Ga 3,1-3; Mt 5, 1-12a Chủ đề: HIẾN CHƯƠNG NƯỚC TRỜI Lời Chúa: “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5, 12). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Hôm …

xem thêm

Bản Văn Các Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tháng 11/2019

THÁNG 11-2019 THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 01/11 – Thứ sáu đầu tháng. CÁC THÁNH NAM NỮ. BÀI ĐỌC I: Kh 7, 2-4, 9-14 “Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng”. Bài trích sách Khải Huyền …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 31 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 31 TN Năm C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót và hay tha thứ, Người đã sai Đức Kitô con của Người đến trần gian, để cứu chữa và nâng loài người sa ngã lên, hầu đem lại sự sống mới cho …

xem thêm