Phụng Vụ

Các Bài Hát Thánh Lễ Gợi Ý: Lễ Các Thánh & Lễ Cầu cho Các Linh Hồn

LỄ  CÁC  THÁNH ( 1-1 ) 1-NL : Trèo lên cao sơn. 2-SH : Chút lòng son. 3-ĐC :  TV.23 4-Alleluia lễ các Thánh 5-DL : Dâng trọn cuộc đời 6-HL : 1-Bài ca trên núi.  2-Mừng các Thánh 7-KL: Ca mừng các Thánh   LỄ CÁC LINH HỒN ( 2-11) 1-NL : Người ơi nhớ chăng 2-SH : Từ …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10 tháng 11.2020

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 01-10 tháng 11.2020   Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   01/11/2020 Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm A. 02/11/2020 Thứ Hai XXXI Thường Niên Năm Chẵn. 03/11/2020 Thứ Ba XXXI Thường Niên Năm Chẵn. 04/11/2020 Thứ Tư XXXI Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 05/11/2020 Thứ Năm XXXI Thường Niên Năm Chẵn. 06/11/2011 Thứ …

xem thêm

Sắc lệnh về Ơn Toàn xá cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời trong suốt tháng 11

Sắc lệnh về Ơn Toàn xá cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời trong suốt tháng 11 Thánh bộ Ân xá công bố những sửa đổi về Ơn Toàn Xá cho các linh hồn trong tháng Mười Một. (Tin Vatican – Sr Bernadette Mary Reis, fsp) Nhiều mục tử trong Giáo hội đã yêu cầu Thánh Bộ Ân …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXX  TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXX  TN Năm A   Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Trong bữa Tiệc ly Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta một điều răn mới : “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Với quyết tâm sống bác ái như Chúa đã dạy, chúng …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 30 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 30 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Trăm triệu lời ca 2-SH : Nguyện Chúa chí ái 3-ĐC : TV 17 4-Alleluia 7 5-DL : Lạy Cha rất thánh 6-HL : 1-Đâu có tình yêu thương  . 2- Cũng một kiếp người 7-KL : Ta ra về

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21-31 tháng 10.2020

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 21-31 tháng 10.2020   Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 21/10/2020 Thứ Tư XXIX Thường Niên Năm Chẵn. 22/10/2020 Thứ Năm XXIX Thường Niên Năm Chẵn. 23/10/2020 Thứ Sáu XXIX Thường Niên Năm Chẳn. 24/10/2020 Thứ Bảy XXIX Thường Niên Năm Chẵn. 25/10/2020 Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A.. 26/10/2020 Thứ Hai XXX …

xem thêm

Chúa sai tôi đi

Chúa Sai Tôi Đi Chúa sai tôi đi loan báo tin vui cho đời. Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước Trời. Nên men giữa muôn người, cho khắp nơi yêu thương đầy vơi. Chúa sai tôi đi làm nhân chứng nước Trời. Chúa sai tôi đi làm sứ ngôn cho nước Trời. Chúa sai tôi đi theo bước …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXIX TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXIX TN Năm A   Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thiên Chúa là Cha nhân từ. Người dựng nên trời đất muôn vật, và lúc nào cũng : quan tâm chăm sóc hết thảy mọi loài. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. 1- Hội Thánh …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Cầu Cho Viêc Rao Giảng Tin Mừng

Lời Nguyện Tín Hữu Cầu Cho Viêc Rao Giảng Tin Mừng   Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc Anh chị em thân mến, Hôm nay là ngày Giáo Hội cầu nguyện đặc biệt cho việc truyền giáo, đây là dịp thuận tiện để chúng ta nhìn lại xem trong cuộc đời mình đã bao nhiêu lần làm chứng …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ  Chúa Nhật Loan Tin Mừng  (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ  Chúa Nhật Loan Tin Mừng  (Gợi Ý) 1-NL : Về nơi đây 2-SH : Nguyện Chúa chí ái 3-TV 18. 4-Alleluia lễ Truyền giáo 5-DL : Lễ vật giao hòa 6-HL :  1-Đẹp thay  2-Ngài đã cất bước 7-KL: Giờ đây Chúa sai tôi  

xem thêm