Phụng Vụ

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 5 PhụcSinh – Năm C

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – C Cv 14, 20b-26; Kh 21, 1-5a; Ga 13, 31-33a. 34-35 Chủ đề: YÊU THƯƠNG – DẤU CHỈ CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA Lời Chúa: “Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 5 Phục Sinh – Năm C

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN 5 PHỤC SINH – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   19/05/2019 – Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh. 21/05/2019 – Thứ Ba Tuần V Phục Sinh. 22/05/2019 – Thứ Tư Tuần V Phục Sinh. 23/05/2019 – Thứ Năm Tuần V Phục Sinh. 24/05/2019 –  Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh. 25/05/2019 – Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh.   19/05/2019 – Chúa Nhật V Mùa Phục …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 5  Phục Sinh C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 5  Phục Sinh C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 5 Phục Sinh. Lời Nguyện Tín Hữu CN 5 Phục Sinh C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 5 Phục Sinh      Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Chúa Giêsu đã tóm gọn lề luật …

xem thêm

Sứ Điệp Fatima

SỨ ĐIỆP FATIMA   Cũng như Lộ Đức, Fatima là trung tâm hành hương Đức Mẹ nổi tiếng trên thế giới. Tại làng Fatima, Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần với ba trẻ chăn chiên Lucia, Phanxicô và Gianxita. Thời gian này đang xảy ra chiến thế giới lần thứ nhất (1914-1918). Các nước Châu Âu kinh hoàng và …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 4 PhụcSinh – Năm C

CHÚA NHẬT  4 PHỤC SINH – C Cv 13, 11. 43-52; Kh 7,9. 14b-17; Ga 10, 27-30 Chủ đề: CHÚA CHIÊN LÀNH Lời Chúa: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời” (Ga 10, 27-28). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa …

xem thêm

Lời Nguyện Cho Các Linh Mục – Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Lời Nguyện Cho Các Linh Mục Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu Lạy Chúa Giêsu, Linh Mục tối cao đời đời, xin gìn giữ các linh mục trong vòng che chở của Thánh Tâm Chúa, nơi không gì có thể làm tổn thương các đấng.   Xin gìn giữ đôi tay đã xức dầu thánh của các linh mục được thanh …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 4 Phục Sinh – Năm C

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 4 Phục Sinh – Năm C Năm Phụng Vụ 2018 – 2019 (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   12/05/2019 – Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh. 13/05/2019 – Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh. 14/05/2019 – Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh. 15/05/2019 – Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh. 16/05/2019 – Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh. 17/05/2019 – Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh. 18/05/2019 – Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh.     12/05/2019 …

xem thêm