Phụng Vụ

Việc giáo dân lãnh chúc lành thay vì Rước lễ được qui định thế nào?

Việc giáo dân lãnh chúc lành thay vì Rước lễ được qui định thế nào? Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.   Hỏi: Hồi tháng 11-2008, vị phụ tá thư ký của Thánh Bộ …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 4 PS Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 4 PS Năm B (Gợi Ý) 1-NL : Tôi mừng vui. 2-SH : Tôi đã thấy nước. 3-ĐC : TV 117 4-Alleluia Mừng Chúa PS 5-DL : Lễ dâng PS 6-HL : 1-Chúa là mục tử. 2-Bao la Tình Chúa 7-KL : Chúa PS

xem thêm

 Phụng Vụ Lời Chúa Từ 19-30 tháng 04.2021

 Phụng Vụ Lời Chúa Từ 19-30 tháng 04.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 19/04 – Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh. 20/04 – Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh. 21/04 – Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. 22/04 – Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. 23/04 – Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh. 24/04 – Thứ Bảy …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật III PS Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật III PS Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ phải kêu gọi mọi người ăn năn sám hối và phải làm chứng về Chúa Phục sinh cho muôn dân. Ý thức trách nhiệm đó, chúng ta hãy sốt sắng cầu …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 PS Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 PS Năm B (Gợi Ý) 1-NL: Nào ta hãy mừng vui 2-SH : Tôi đã thấy nước 3-ĐC : TV 4 4-Alleluia : Lấy Alleluia của bài Mừng Chúa PS 5-DL: Lễ dâng PS 6-HL : 1-Trên đường Emmau.  2-Hoan ca PS 7-KL :  Nữ Vương thiên đàng  

xem thêm

 Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-18 tháng 04.2021

 Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-18 tháng 04.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   + 11/04 – CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH 12/04 – Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh. 13/04 – Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh. 14/04 – Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh. 15/04 – Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh. 16/04 – Thứ …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2 PS Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2 PS Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, thánh Tôma đã đòi đụng chạm đến Đức Giêsu Phục sinh để có dấu hiệu chắc chắn nâng đỡ niêm tin của mình. Niềm tin của chúng ta cũng còn yếu kém lắm, chúng ta hãy sốt …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 2 PS Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 2 PS Năm B (Gợi Ý) 1-NL : Hoan ca PS 2-SH : Hãy chỗi dậy 3-ĐC : TV 117 4-Alleluia : Lấy Alleluia của bài Mừng Chúa PS– Còn lại đọc trong sách Bài đọc. 5-DL : Tiến ca PS 6-HL : 1-Tôma   2-Cho con vững tin 7-KL: Lạy Nữ Vương Thiên đàng

xem thêm

Các bài suy niệm Đàng Thánh Giá do Đức Thánh Cha chủ sự 2021

Các bài suy niệm Đàng Thánh Giá do Đức Thánh Cha chủ sự 2021 Bản dịch của Vatican News Tiếng Việt Vatican News  (31.3.2021) Các bài suy niệm trong Đàng Thánh giá năm 2021 của Đức Thánh Cha đã được ủy thác cho các thiếu nhi và thiếu niên của giáo xứ các thánh tử đạo Uganda ở Roma và một nhóm …

xem thêm