Phụng Vụ

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 11-20 tháng 10.2020

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 11-20 tháng 10.2020  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   11/10/2020 Chúa Nhật XXVIII Mùa Thường Niên Năm A.. 12/10/2020 Thứ Hai XXVIII Thường Niên Năm Chẵn. 13/10/2020 Thứ Ba XXVIII Thường Niên Năm Chẵn. 14/10/2020 Thứ Tư XXVIII Mùa Thường Niên Chẵn. 15/10/2020 Thứ Năm XXVIII Thường Niên Năm Chẵn. 16/10/2020. 17/10/2020 …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXVIII TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXVIII TN Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thiên Chúa mời gọi, ban phát tình thương và ân sủng một cách vô giới hạn cho tất cả mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. 1- Chúa Giêsu đã dùng bí tích Thánh …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 28 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 28 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Đi về nhà Chúa 2-SH : Bài ca thống hối. 3-ĐC : TV  22 4-Alleluia  6 5-DL :  Lễ dâng 6-HL : 1-Chúa mời chúng ta.   2-Cho con đến với Ngài 7-KL : Con xin dâng Mẹ

xem thêm

Bảy Chìa Khoá Để Hiểu Bí Tích Thêm Sức

Bảy Chìa Khoá Để Hiểu Bí Tích Thêm Sức   Bí tích Thêm Sức là một trong ba bí tích khai tâm Ki-tô giáo. Nó biểu thị vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống Ki-tô giáo và của Hội Thánh: qua sức mạnh và thần khí của Thánh Thần, Thiên Chúa sai người tín hữu ra đi làm …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Mân Côi & CN 27 TN A

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Mân Côi  – Manna Bảo Lộc                                            Anh chị em thân mến, Mỗi năm khi bước vào tháng Mân Côi như một lời nhắc nhở chúng ta hãy chiêm ngắm mẫu gương tuyệt …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 01-10 tháng 10.2020

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 01-10 tháng 10.2020  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   01/10/2020 Thứ Năm XXVI Thường Niên Năm Chẵn. 02/10/2020 Thứ Sáu XXVI Thường Niên Năm Chẵn. 03/10/2020 Thứ Bảy XXVI Thường Niên Năm Chẵn. 04/10/2020 Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A. 05/10/2020 Thứ Hai XXVII Thường Niên Năm Chẵn. 06/10/2020 Thứ Ba …

xem thêm

“Hỡi Thánh nhỏ, Người lớn lắm”.

“Hỡi Thánh nhỏ, Người lớn lắm”. LỄ THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG   Năm 1925, nhân dịp phong Thánh cho Têrêxa, Đức Hồng Y Pacelli (sau này là Đức Giáo Hoàng Piô XII) đại diện Tòa Thánh sang Pháp làm phép đền thờ kính Thánh Nữ tại Lisieur. Ngài đã nói: “Hỡi Thánh nhỏ, Người lớn lắm, ngay lúc này đây, …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ –Lễ Mân Côi (Gợi Ý)

LỄ  ĐỨC  MẸ  MÂN  CÔI 1-NL : Nữ Vương Mân Côi ( Ngày nay con đến…) 2-ĐC : Linh hồn tôi 3-Alleluia Lễ Đức Mẹ 4-DL : Dâng lễ với Mẹ 5-HL : 1-Hồn tôi hân hoan   2-Hoa Mân Côi 6-KL : Nữ Vương Mân Côi.

xem thêm