Phụng Vụ

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô Năm B   Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã dùng Mình và Máu Thánh Người, như lương thực nuôi dưỡng đòi sống tin cậy mến của chúng ta. Với tâm tình tạ ơn, chúng ta dâng lên Chúa lời cầu …

xem thêm

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu của Thánh Anphong Liguori (Dựa theo ấn bản Anh Ngữ 1997 của Nhà Xuất Bản Liguori do Lm. Thomas M. Santa, CSsR, soạn lại) www.thanhlinh.net   NGÀY THỨ NHẤT Trái Tim Ðáng Yêu Của Chúa Giêsu Suy niệm           Những người tỏ ra đáng yêu trong mọi sự phải được mọi người …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01- 06 tháng 06.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01- 06 tháng 06.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN  THÁNG 06-2021 THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU   01/06 – Thứ Ba. Thánh Giúttinô. 02/06 – Thứ Tư tuần 9 Thường Niên. 03/06 – Thứ Năm đầu tháng. Th. Carôlô Loanga. 04/06 – Thứ Sáu đầu tháng. Tuần 9 Thường Niên. 05/06 …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của tình yêu, một tình yêu sáng tạo cứu độ và thánh hóa chúng ta ; một tình yêu muốn hiệp thông với tất cả mọi người. Chúng ta hãy dâng …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B (Gợi Ý) 1-NL: Ca lên đi 2 2-SH: Cho con biết ăn năn 3-ĐC : TV 32 4-Alleluia 1 5-DL : Kính dâng Ba Ngôi 6-HL:  1-Một giọt sương.   2-Tôi tin Ba Ngôi 7-KL:  Lời cầu cho xứ đạo

xem thêm

Phụng vụ lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh

Phụng vụ lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh *** Thứ Hai sau lễ Hiện Xuống Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh Lễ nhớ  Ca nhập lễ : x. Cv 1, 14    Các môn đệ đồng tâm kiên trì cầu nguyện cùng với Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu.  Lời nguyện nhập lễ    Lạy Thiên Chúa là Cha hay thương xót, …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 24- 31 tháng 05.2021  

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 24- 31 tháng 05.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 24/05 – Thứ Hai tuần 8 TN. Lễ Đức Maria là Mẹ Giáo Hội. 25/05 – Thứ Ba tuần 8 Thường niên. 26/05 – Thứ Tư tuần 8 TN. Th. Philipphê Nêri. 27/05 – Thứ Năm tuần 8 Thường niên. 28/05 – Thứ …

xem thêm