Phụng Vụ

Phụng Vụ Lời Chúa  Tuần 16 tháng 7.2020

Phụng Vụ Lời Chúa  Tuần 16 tháng 7.2020 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN Chúa Nhật XVI Mùa Thường Niên Năm A. Thứ Hai XVI Thường Niên Năm Chẵn. Thứ Ba XVI Thường Niên Năm Chẵn. Thứ Tư XVI Thường Niên Năm Chẵn. Thứ Năm XVI Thường Niên Năm Chẵn. Thứ Sáu XVI Thường Niên Năm Chẵn. Thứ …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XVI TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XVI TN Năm A   Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu lòng khoan dung. Người luôn kiên nhẫn đợi trông kẻ có tội ăn năn trở lại. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 16 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 16 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL: Ca lên đi 7 2-SH: Xin thương tha 3-ĐC : TV  85 4-Alleluia  2 5-DL : Lời trầm hương 6-HL: 1-Tình Chúa cao vời  2-Tình Chúa bao la. 7-KL: Tạ ơn với Mẹ

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa  Tuần 15 tháng 7.2020

Phụng Vụ Lời Chúa  Tuần 15 tháng 7.2020 12/07/2020. 13/07/2020. 14/07/2020 15/07/2020. 16/07/2020. 17/07/2020. 12/07/2020 Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A BÀI ĐỌC I: Is 55, 10-11 “Chúng làm cho đất phì nhiêu”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XV TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XV TN Năm A  Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”. Với tâm tình yêu mến lời Chúa, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin. 1- Lời Chúa là nền tảng đức …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 15 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 15 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL: Ca lên đi 2 2-SH: Cho con biết ăn năn 3-ĐC : TV 64. 4-Alleluia  2 5-DL: Dâng Chúa 6-HL: 1-Người gieo giống.  2-Nước Trời như hạt giống 7-KL:  Đem Tin Mừng

xem thêm

 Phụng Vụ Lời Chúa  Tuần 14 tháng 7.2020

 Phụng Vụ Lời Chúa  Tuần 14 tháng 7.2020 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 05/07/2020. 06/07/2020. 07/07/2020. 08/07/2020. 09/07/2020. 10/07/2020. 11/07/2020. 05/07/2020 Chúa Nhật XIV Mùa Thường Niên Năm A BÀI ĐỌC I: Dcr 9, 9-10 “Này vua ngươi khiêm tốn đến với ngươi”. Trích sách Tiên tri Dacaria. Đây Chúa phán: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A   Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Chúa Giêsu mời gọi chúng ta : “Anh em hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. Với ước muốn nên giống Chúa, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin. 1- Hội Thánh …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 14 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 14 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL: Ca lên đi 3 2-SH: Con nay trở về 3-ĐC : TV 144 4-Alleluia 1 5-DL: Dâng Chúa Trời 6-HL: 1-Cho con đến với Chúa. 2- Chúa mời chúng ta. 7-KL: Trong an bình

xem thêm