Phụng Vụ

Tìm hiểu về: Ơn Toàn Xá Portiuncula là gì?

Tìm hiểu về: Ơn Toàn Xá Portiuncula là gì? Thánh Phanxicô thành Assisi (1182 – 1226) xây dựng nhà thờ kính tước hiệu Đức Mẹ là Nữ vương các Thiên thần tại Portiuncula, nước Italia. Khi thánh nhân lập dòng Anh Em Hèn Mọn, nhà thờ này trở nên nhà mẹ của hội dòng. Nguyện đường Đức Mẹ các thiên …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 18 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 18 TN Năm C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, nâng đỡ, cứu giúp và chia cơm sẻ áo cho những người nghèo khổ là cách làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Với ước mong sống trọn vẹn tinh thần bác ái Tin Mừng, chúng ta cùng dâng lời nguyện …

xem thêm

Hạnh Thánh Phêrô Đoàn Công Quý (31/7)

Thánh Phêrô Đoàn Công Quý Linh mục (1826 – 1859) Ngày tử đạo: 31 tháng 7  Dầu trăng trói gông cùm tù rạc Chén ngục hình xiềng tỏa chi nề Miễn vui lòng cam chịu một bề Cho trọn đạo trung thần hiếu tử. Thánh Phêrô Đoàn Công Quý chào đời năm 1826 tại họ Búng, tổng Bình Thạnh, Thủ …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 17 TN C

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN – C St 18, 20-32; Cl 2, 12-14; Lc 11, 1-13 Chủ đề: KIÊN NHẪN CẦU NGUYỆN Lời Chúa: “Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho” (Lc 11, 4). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Phụng vụ lời Chúa chúa nhật 17 …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 17 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   28/07/2019 – Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm C 29/07/2019 – Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên. 30/07/2019 – Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên. 31/07/2019 – Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên. 01/08/2019 – Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên. 02/08/2019 – Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên. 03/08/2019 – Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên.   …

xem thêm

Thánh Giacôbê Giêbêđê, Vị Tông Đồ Cao Vọng

Thánh Giacôbê Giêbêđê, Vị Tông Đồ Cao Vọng (Trích: ‘13 Người Đã Thay Đổi Thế Giới’) Ông tên là Gia-cô-bê, em ông cũng là Tông Đồ tên là Gio-an. Cha ông tên là Dê-bê-đê, một người ngư phủ. Mẹ ông tên là Sa-lô-mê, chị họ của bà Ma-ri-a (có thể là mẹ Đức Giê-su Na-da-rét). Bà Sa-lô-mê là một con …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 17 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 17 TN Năm C   Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 17 TN Năm C. Lời Nguyện Tín Hữu CN 17 TN Năm C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 17 TN Năm C   Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, cầu nguyện là hơi …

xem thêm

22-7: Lễ kính Thánh Maria Mađalêna

22-7: Lễ kính Thánh Maria Mađalêna WHĐ (11.06.2016) – Với quyết định nâng bậc lễ Thánh Maria Mađalêna (ngày 22 tháng Bảy) thành “lễ kính”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhìn nhận tầm quan trọng của Thánh nữ như là “Tông đồ của các Tông đồ”. Trong lịch phụng vụ Giáo hội hiện nay, các Thánh được mừng theo ba …

xem thêm