Phụng Vụ

Lời Nguyện Tín Hữu CN 3 MV Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN 3 MV Năm A Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Của Giới Trẻ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Của Thiếu Nhi Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A. CT : Anh chị em thân …

xem thêm

Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội

Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội Hôm nay toàn thể Giáo Hội tôn vinh Mẹ Maria được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ. Đặc Ân “Vô Nhiễm Nguyên Tội” là bằng chứng về sức mạnh của Ân Sủng trên tội lỗi và sự chết. Phụng vụ đang ở giữa chặng …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 2 MV A

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG – A Is 11,1-10; Rm 15,,4-9; Mt 3,1-12 Chủ đề: DỌN ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN Lời Chúa: “Hãy ăn năn thống hối vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 3,2). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 2 mùa vọng hôm nay mời gọi chúng ta hãy ăn năn …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 2 MV Năm A (Gợi Ý) – File PDF

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 2 MV Năm A (Gợi Ý) – File PDF 1-L: Trời cao 2-SH: Cho con biết ăn năn 3-ĐC : TV  71 4-Alleluia  2 5-DL: Giờ đây chúng con. 6-HL: 1-Tiếng vọng ca 2   2-Hãy trở về 7-KL: Trông đợi

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 2 MV Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN 2 MV Năm A Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Của Giới Trẻ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Của Thiếu Nhi Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A Lm Ignatio Hồ Văn Xuân …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Tháng 12-2019

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THÁNG 12-2019 + 01/12 – CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG BÀI ĐỌC I: Is 2, 1-5 “Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Điềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêru-salem. Điềm sẽ xảy ra trong những …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 1 MV A

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG – A Is 2,1-5; Rm 13,1-14; Mt 24,37-44 Chủ đề: TỈNH THỨC ĐÓN CHỜ CHÚA Lời Chúa: “Hãy Tỉnh Thức vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến” (Mt 24,42) Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 1 mùa vọng hôm nay mời gọi chúng ta …

xem thêm