Mục Vụ Giới Trẻ

Giúp Người Trẻ Sống Tỉnh Thức

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.11.2020 Chúa Nhật I Mùa Vọng – Mc 13,33-37 Giúp Người Trẻ Sống Tỉnh Thức *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Chúng con tin Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con. Khởi đầu năm Phụng vụ mới, chúng con xin dâng lên …

xem thêm

Người Trẻ Sống Yêu Thương Phục Vụ

22.11.2020 – Lễ Chúa Kitô Vua – Mt 25,31-46 Người Trẻ Sống Yêu Thương Phục Vụ Lạy Chúa Giêsu là Vua của tình yêu, trước Thánh Thể Chúa, chúng con là những thần dân khiêm tốn sấp mình cung kính bái thờ. Chúng con tuyên xưng Chúa là Vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các Chúa. Chúa …

xem thêm

Người Trẻ Sống Đạo Và Tử Đạo

15.11.2020 – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Mt 10,17-22 Người Trẻ Sống Đạo Và Tử Đạo Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay chúng con xin được hợp với các thánh Tử đạo Việt nam để chúc tụng ngợi khen Chúa. Các thánh là những con người đã yêu mến Chúa đến độ sống trọn vẹn niềm …

xem thêm

Người Trẻ Sẵn Sàng Đón Chúa Đến

08.11.2020 – Chúa nhật XXXII Thường niên – Mt 25,1-13 Người Trẻ Sẵn Sàng Đón Chúa Đến Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thờ Chúa đang ngự trong Bí tích Thánh Thể. Chúa đã đến trần gian để rao giảng và thiết lập Nước Trời. Chúa luôn mời gọi chúng con tham dự vào tiệc vui Nước Trời cùng Chúa. …

xem thêm

Người Trẻ Noi Gương Các Thánh

01.11.2020 – Lễ Các Thánh Nam Nữ – Mt 5,1-12a Người Trẻ Noi Gương Các Thánh Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay, cùng với các thánh nam nữ trên trời, chúng con thờ lạy, ngợi khen và chúc tụng Chúa. Các thánh của Chúa là những người tiên phong chiếm được niềm hạnh phúc vĩnh cửu nhờ sống triệt …

xem thêm

Người Trẻ Sống Giới Răn Mến Chúa Yêu Người

25.10.2020 – Chúa nhật XXX Thường niên – Mt 22,34-40 Người Trẻ Sống Giới Răn Mến Chúa Yêu Người Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin sấp mình cung kính thờ lạy Chúa. Vì yêu thương chúng con mà Chúa đã trở nên lương thực thần linh để ban cho chúng con sự sống đời đời. Chúng con xác …

xem thêm

Người Trẻ Loan Báo Tin Mừng Bằng Cuộc Sống

18.10.2020 – Chúa nhật XXIX Thường niên – Mt 28,16-20 Chúa Nhật Loan Tin Mừng Người Trẻ Loan Báo Tin Mừng Bằng Cuộc Sống Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, cảm tạ và tôn vinh Chúa. Hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo, chúng con dâng giờ chầu này để cầu nguyện …

xem thêm

Người Trẻ Sống Tâm Tình Tri Ân Cảm Tạ

11.10.2020 – Chúa nhật XXVIII Thường niên – Mt 22,1-14 Người Trẻ Sống Tâm Tình Tri Ân Cảm Tạ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện với chúng con trong giờ phút này. Chúng con xin tôn thờ, và hết lòng tri ân cảm tạ vì tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng …

xem thêm