Mục Vụ Giới Trẻ

Người trẻ loan báo Tin mừng ngang qua Phương tiện Truyền thông Truyền thống trong môi trường Nguyện xá

   NGƯỜI TRẺ LOAN BÁO TIN MỪNG NGANG QUA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN THỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG NGUYỆN XÁ Tác giả: Lm. Micae Rua Trần Phạm Hoàng Gia Thi, SDB Dẫn nhập Qua mọi thời, người Kitô hữu vẫn nắm rõ lệnh truyền của Đức Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Mang Lửa Truyền Giáo

Chúa nhật 29 TN B –  Mc 10,46-52 Giúp Người Trẻ Mang Lửa Truyền Giáo Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, tôn kính và chúc tụng Chúa, chúng con tin Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con đây. Chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương, đồng hành và gìn giữ chúng con trong từng giây phút …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Phục Vụ Nhưng Không

Chúa nhật 29 TN B –  Mc 10,35-45 Giúp Người Trẻ Phục Vụ Nhưng Không Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Giữa cuộc sống nhiều tranh đua, chúng con đang bị tách rời xa Chúa bởi biết bao đam mê danh lợi thú. Xin Chúa cho chúng con biết tận dụng …

xem thêm

Ban Mục Vụ Giới Trẻ Tổng Kết Chương Trình “Cần Thơ Trong Trái Tim Ta”

Ban Mục Vụ Giới Trẻ Tổng Kết Chương Trình “Cần Thơ Trong Trái Tim Ta” – Hỗ Trợ Người Gặp Khó Khăn Do Dịch Bệnh Tại Các Vùng Dịch Từ những thao thức với trách nhiệm phải làm gì cho các bạn trẻ đang học tập, lao động tại các tâm dịch Tp. HCM, Long An và các tỉnh miền …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Biết Chọn Chúa Làm Gia Nghiệp

Chúa nhật 28 TN B –  Mc 10,17-30 Giúp Người Trẻ Biết Chọn Chúa Làm Gia Nghiệp Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành. Ngoài Chúa ra, chúng con không tìm đâu được hạnh phúc. Giờ đây, chúng con được diễm phúc đến chiêm ngắm và thờ lạy Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể này. Xin …

xem thêm

Ngôn Sứ Êdêkien

Ngôn Sứ Êdêkien Dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa là Đấng luôn biệu lộ tình yêu của Ngài bằng sự quan phòng, che chở và giúp sức cho dân Ítraen với nhiều cách thức khác nhau. Một trong những cách bày tỏ sự hiện diện của Ngài đó là gửi đến những vị ngôn sứ để bày tỏ thánh …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Sống Vâng Phục

Lễ Mân Côi –  Lc 1,26-38  Giúp Người Trẻ Sống Vâng Phục Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay chúng con cùng với Giáo hội mừng kính Đức Mẹ Mân Côi. Mẹ là người diễm phúc vì đã tin vào Lời Chúa và sẵn sàng đáp lại thánh ý Thiên Chúa bằng hai tiếng “xin vâng”. Xin Chúa cho từng …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Biết Tránh Xa Dịp Tội

Chúa nhật 26 TN B –  Mc 9,38-43.45.47-48 Giúp Người Trẻ Biết Tránh Xa Dịp Tội  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con, nơi Bí tích Thánh Thể nhiệm mầu. Chúng con nhận thức được rằng: lòng kính sợ và tôn thờ Chúa là đầu mối của sự khôn ngoan. …

xem thêm

Giúp Giới Trẻ Sống Khiêm Tốn

Chúa nhật 25 TN B –  Mc 9,30-37 Giúp Giới Trẻ Sống Khiêm Tốn Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lời ngợi khen, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì được nghe Lời và đón nhận chính Thịt Máu Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con một tâm hồn khiêm tốn chân …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Can Đảm Vác Thánh Giá

Chúa nhật 24 TN B –  Mc 8,27-35 Giúp Người Trẻ Can Đảm Vác Thánh Giá Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy, mến yêu, chúc tụng và ngợi khen vì tình yêu đến cùng mà Chúa dành cho chúng con. Tình yêu đến cùng đó được Chúa tỏ lộ qua con …

xem thêm