Mục Vụ Giới Trẻ

Giúp Người Trẻ Khao Khát Chạm Vào Chúa

Chúa nhật 13 TN Năm B – Mc 5,21-43  Giúp Người Trẻ Khao Khát Chạm Vào Chúa Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang ở với chúng con. Chúng con xin thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Vì yêu chúng con, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để ở với chúng con luôn mãi. …

xem thêm

Cách Người Trẻ Chia Sẻ Đức Tin

Cách Người Trẻ Chia Sẻ Đức Tin Bài viết dưới đây được khai triển trong ánh sáng của: Tông Huấn “Chúa Kitô sống” số 202-220 Có người rất khó chịu với cách loan báo Tin Mừng theo kiểu lôi kéo, thuyết phục. Đến nỗi Châu Âu có nhiều nơi, người ta không cho phép nói về Thiên Chúa. Những nơi …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Sống Đức Tin Kiên Vững Giữa Đời

Chúa nhật 12 TN Năm B –  Mc 4, 35-41  Giúp Người Trẻ Sống Đức Tin Kiên Vững Giữa Đời Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước khi rời bỏ thế gian về với Chúa Cha, Chúa đã hứa với các Tông đồ: “Thầy sẽ ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Chúa đã thực hiện lời …

xem thêm

Viết Cho Thần Lo Âu

Viết Cho Thần Lo Âu Bài viết dưới đây được khai triển trong ánh sáng của:  Tông Huấn “Chúa Kitô sống” số 142-143 Thần thân mến, Lo âu, khắc khoải là thân phận của con người. Các triết gia cũng viết nhiều về thần[1]. Vì không chắc chắn ở tương lai, vì kinh nghiệm thất bại ê chề, v.v. nên …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Tăng Trưởng Đức Tin

Chúa nhật 11 TN Năm B –  Mc 4, 26-34 Giúp Người Trẻ Tăng Trưởng Đức Tin Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã thương tạo dựng và mời gọi chúng con hướng đến thực tại vĩnh hằng. Hơn nữa, Chúa còn ban cho chúng con chính Mình và Máu Thánh Chúa làm thần lương nuôi …

xem thêm

Giới trẻ sống Thông điệp Fratelli Tutti – Sống tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội

Giới trẻ sống Thông điệp Fratelli Tutti – Sống tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội   I. ĐỊNH NGHĨA. Tình huynh đệ. Tình bằng hữu xã hội Tình yêu. II. NỀN TẢNG VÀ NGUỒN GỐC. Cựu ước. Tân ước. Hội thánh tiên khởi III. THỰC TRẠNG CỦA XÃ HỘI HÔM NAY. Cá nhân. Gia đình. Xã hội …

xem thêm

Đức Kitô đang sống với người trẻ

Đức Kitô đang sống với người trẻ Bài viết dưới đây được khai triển trong ánh sáng của: Tông Huấn “Chúa Kitô sống” số 124-129   Nếu đọc Tông Huấn “Chúa Kitô sống” mà Đức Giáo Hoàng vừa gửi cho người trẻ, câu đầu tiên ngài nói: Đức Kitô đang sống! Đó cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt nội …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Yêu Mến Thánh Thể

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B –  Mc 14,12-16. 22-26 Giúp Người Trẻ Yêu Mến Thánh Thể Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể. Vì yêu thương, Chúa đã đến trần gian sống giữa chúng con và hiến mạng sống mình để dẫn đưa chúng con tới nguồn …

xem thêm

Người trẻ trong môi trường kỹ thuật số

Người trẻ trong môi trường kỹ thuật số Bài viết dưới đây được khai triển trong ánh sáng của: Tông Huấn “Chúa Kitô sống” số 86-88 Hầu hết người trẻ  đều có điện thoại thông minh. Họ hoàn toàn không còn xa lạ với môi trường kỹ thuật số. Đó là sân chơi hấp dẫn, nhưng cũng nhiều cạm bẫy. …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Sống Hiệp Nhất

Lễ Chúa Ba Ngôi B – 30/05/2021 – Mt.2 8,16-20 Giúp Người Trẻ Sống Hiệp Nhất Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Chúng con xin chúc tụng, thờ lạy và cảm tạ Chúa. Trong Bí tích cực trọng này, Chúa đã tỏ cho chúng con thấy tình yêu …

xem thêm