Mục Vụ Giới Trẻ

Gian Nan Hướng Về Tâm Dịch

Ban Mục vụ Giới Trẻ Giáo phận Cần Thơ Gian Nan Hướng Về Tâm Dịch Sau 10 ngày kêu gọi (18/08/2021), được sự động viên, khích lệ của Cha Tổng Đại Diện Carôlô Hồ Bặc Xái, quý Cha Trung Tâm Mục Vụ, quý Cha, quý Mạnh Thường Quân, Ban Mục vụ Giới Trẻ chúng con đã quyên góp được 140.416.000 …

xem thêm

Giúp Giới Trẻ Chu Toàn Luật Chúa

Chúa nhật 22 TN B – Mc 7,1-8a.14-15.21-23   Giúp Giới Trẻ Chu Toàn Luật Chúa Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúng con thờ lạy, chúc tụng và cảm tạ Chúa. Được ở trước tôn nhan Chúa, được chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, được lắng nghe Lời Chúa, lòng chúng …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Chọn Lựa Hợp Tin Mừng

Chúa nhật 21 TN B – Ga 6, 54a. 60-69   Giúp Người Trẻ Chọn Lựa Hợp Tin Mừng Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban ơn đức tin cho chúng con. Mỗi khi suy ngắm Thánh Thể Chúa, chúng con cảm nhận được Chúa đã yêu thương chúng con thật nhiều qua việc …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Sống Khiêm Nhường Như Mẹ Maria

Chúa nhật Lễ Mẹ Lên Trời – Lc 1,39-56 Giúp Người Trẻ Sống Khiêm Nhường Như Mẹ Maria Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang ngự trong Bí tích Thánh Thể. Lắng động ít phút bên Chúa, chúng con xin được mượn lời kinh Magnificat của Mẹ Maria năm xưa, để dâng lên Chúa tâm tình …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Rước Chúa Mỗi Ngày

Chúa nhật 19 TN Năm B – Ga 6, 41-51 Giúp Người Trẻ Rước Chúa Mỗi Ngày Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương chúng con, Chúa đã hiến mình trở lên của ăn cho chúng con. Tình yêu Chúa đã dành cho chúng con thật lớn lao cao vời khôn thấu. Nhiều lúc, chúng con và các bạn …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Đến Với Thánh Thể Chúa

Chúa nhật 18 TN Năm B – Ga 6, 24-35 Giúp Người Trẻ Đến Với Thánh Thể Chúa Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang ngự giữa chúng con. Chúng con hết lòng tôn thờ, mến yêu Chúa. Vì yêu thương, Chúa đã ở lại với chúng con trong Bí tích Tình Yêu để chúng con …

xem thêm

Trẻ Xây Nhà – Già Nối Yêu Thương

Trẻ Xây Nhà – Già Nối Yêu Thương Linh mục Gioan Lê Quang Việt, Trưởng ban mục vụ Giới Trẻ TGP. Saigon WHĐ (22.7.2021) – “Trẻ xây nhà- Già nối yêu thương” là chủ đề tĩnh tâm cho người trẻ được tổ chức tại nhà thờ Tân Phước – Saigon, mùa Vọng 2020 vừa qua. Làm thế nào để đồng hành …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Sống Quảng Đại

Chúa nhật 17 TN Năm B – Ga 6, 1-15  Giúp Người Trẻ Sống Quảng Đại Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện nơi Thánh Thể nhiệm mầu. Chúng con kính thờ và ngợi khen tình yêu vô biên của Chúa trong mầu nhiệm cứu độ. Chúng con tin, vì yêu thương, Chúa đã …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Biết Chạnh Lòng Thương

Chúa nhật 16 TN Năm B – Mc. 6,30-34  Giúp Người Trẻ Biết Chạnh Lòng Thương Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúng con xin chúc tụng và thờ lạy Chúa. Trong giây phút này, chúng con được tựa nép bên lòng Chúa, để dâng lên Chúa tất cả nỗi …

xem thêm