Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 13 Thường niên năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 13 Thường niên năm B Lời Chúa: Mc 5,21-43 21Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 22Có một ông trưởng hội đường tên là Giaia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 12 Thường niên năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 12 Thường niên năm B Lời Chúa: Mc 4,35-41 35Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37Và một trận cuồng …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B Lời Chúa: Mc 4,26-34 26 Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B Mc 14,12-16. 22-26 12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? “ 13 Người sai hai môn đệ đi, và …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm B

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm B Lời Chúa: Mt.28,16-20 16Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê , đến ngọn núi  Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi . 18Đức Giê-su đến gần, nói với các ông :  “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19Vậy anh em …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm B

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm B Lời Chúa: Ga 20,19-23 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, Người cho …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B  Phúc âm: Mc 16,15-20 CÂU HỎI 1. Đọc các đoạn văn sau: Mt 28,16-20; Mc 16,19; Lc 24,51; Ga 20,17; Cv 1,2.9.11.22. Các đoạn này có nói về việc Đức Giêsu được đưa lên trời không? Đức Giêsu được đưa lên trời nghĩa là gì? 2. Theo Mc 16,9-20, trước khi lên trời, …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 6 Phục sinh năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 6 Phục sinh năm B  Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu S.J   Lời Chúa: Ga 15,9-17 9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 5 Phục sinh năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 5 Phục sinh năm B Ga 15,1-8 1 “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Phục sinh năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Phục sinh năm B Ga 10,11-18 11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy …

xem thêm