Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Vọng – Năm B

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Vọng – Năm B (Mc 13,33-37) Lời Chúa: 33“Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. 34Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 34 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 34 Thường niên năm A  Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu S.J     Mt 25,31-46 Lời Chúa: Cuộc phán xét chung 31“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32Các dân thiên hạ sẽ được …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Học hỏi Phúc âm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Ga 17, 11b-19 Lời Chúa: 11bLạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 32 Thường niên – Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 32 Thường niên – Năm A Lời Chúa: (Mt 25,1-13) 1“Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4Còn những cô khôn thì vừa mang …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 31 Thường niên – Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 31 Thường niên – Năm A Lời Chúa: (Mt 23, 1-12)   1Bấy giờ Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: 2“Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. 3Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 30 Thường niên – Năm A Lời Chúa: (Mt 22,34-40)    34Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. 35Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: 36“Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn lớn …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm CN 29 TN A & Chúa Nhật Truyền Giáo 

Học hỏi Phúc Âm CN 29 TN A & Chúa Nhật Truyền Giáo  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 29 Thường niên – Năm A                                                     Mt 22, 15-21 15Bấy …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 28 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 28 Thường niên năm A  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.     Lời Chúa: Mt 22,1-14 1Ðức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: 2Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Lễ Đức Mẹ Mân Côi       

Học hỏi Phúc âm Lễ Đức Mẹ Mân Côi                          Lc 1,26-38 “Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên năm A  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.     Lời Chúa: (Mt 21, 33-46) 33Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho …

xem thêm