Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học Phúc Âm Năm A Của Lm Ant Nguyễn Cao Siêu (cả năm)

Học Phúc Âm Năm A Của Lm Ant Nguyễn Cao Siêu WGPCT: Quý vị muốn xem  Học Phúc Âm Năm A Của Lm Ant Nguyễn Cao Siêu, xin vào link dưới đây của GPCT (từ trang 14 trở về trang 9): https://gpcantho.com/category/hoc-hoi-kinh-thanh/hoc-kinh-thanh-cua-cha-nguyen-cao-sieu/page/14/ Hoặc xem trên danh sách phát của kênh Youtube Dòng tên: HỌC PHÚC ÂM NĂM A

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 34 thường niên Năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 34 thường niên Năm C Lc 23,35-43 Lời Chúa: 35 Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn! “36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 33 thường niên Năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 33 thường niên Năm C   Lời Chúa: (Lc 21,5-19) 5Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: 6“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 32 thường niên Năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 32 thường niên Năm C Lời Chúa: 27Có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 31 thường niên Năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 31 thường niên Năm C     Lời Chúa: Lc 19,1-10 1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 30 thường niên Năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 30 thường niên Năm C Lời Chúa: Lc 18,9-14 9Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: 10“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11Người Pharisêu đứng …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 29 thường niên Năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 29 thường niên Năm C Lời Chúa: (Lc 18,1-8) 1Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 28 thường niên Năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 28 thường niên Năm C     Lời Chúa: (Lc 17,11-19) 11Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. 12Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật 27 Thường niên – Năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật 27 Thường niên – Năm C   Lời Chúa: (Lc 17,5-10) 5. Các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. 6 .Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật 26 Thường niên – Năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật 26 Thường niên – Năm C Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Lời Chúa: (Lc 16,19-31) 19Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21thèm được những thứ …

xem thêm