Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 4 Mùa Vọng – Năm B

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 4 Mùa Vọng – Năm B (Lc 1,26-38) Lời Chúa: 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm B  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.     PHÚC ÂM Ga 1,6-8.19-28 1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B

Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật II Mùa Vọng năm B    Mc 1,1-8 (1) Khởi đầu Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa: (2) Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. (3) Có tiếng người hô trong hoang địa: sửa lối cho …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Vọng – Năm B

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Vọng – Năm B (Mc 13,33-37) Lời Chúa: 33“Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. 34Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 34 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 34 Thường niên năm A  Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu S.J     Mt 25,31-46 Lời Chúa: Cuộc phán xét chung 31“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32Các dân thiên hạ sẽ được …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Học hỏi Phúc âm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Ga 17, 11b-19 Lời Chúa: 11bLạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 32 Thường niên – Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 32 Thường niên – Năm A Lời Chúa: (Mt 25,1-13) 1“Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4Còn những cô khôn thì vừa mang …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 31 Thường niên – Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 31 Thường niên – Năm A Lời Chúa: (Mt 23, 1-12)   1Bấy giờ Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: 2“Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. 3Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 30 Thường niên – Năm A Lời Chúa: (Mt 22,34-40)    34Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. 35Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: 36“Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn lớn …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm CN 29 TN A & Chúa Nhật Truyền Giáo 

Học hỏi Phúc Âm CN 29 TN A & Chúa Nhật Truyền Giáo  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 29 Thường niên – Năm A                                                     Mt 22, 15-21 15Bấy …

xem thêm