Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A Lời Chúa: Ga 11,1-45 1 Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a.2 Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh La-da-rô, người bị đau nặng, là …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

 Lời Chúa: Ga 9,1-41 1 Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.2 Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? “3 Đức Giê-su trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A Lời Chúa: Ga 4,5-42 5Vậy, Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se.6 Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A

Lời Chúa : Mt 17,1-9 1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Chay – Năm A (Mt 4,1-11) Lời Chúa: 1Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 7 Thường niên – năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 7 Thường niên – năm A Lời Chúa: Mt 5,38-48 38“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40Nếu ai muốn kiện anh …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A Mt 5,17-37 17“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ . Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn . 18Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết  trong Lề Luật cũng sẽ không …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Thường Niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Thường Niên Năm A Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Mt 5, 13-16 13“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 14“Chính anh …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh

Học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh Lc 2,22-40 Đọc sách Lê-vi 12,1-8. Sau khi đọc, bạn có bị sốc không? Đức Mẹ đã phải đợi bao lâu mới lên Đền Thờ để được thanh tẩy? Bạn nghĩ Đức Mẹ có cần thanh tẩy không? Đọc Lê-vi 12,8 và Luca 2,24. Đức Mẹ và …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A    

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A                             Mt 5,1-12a 1Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.  2Người mở miệng dạy họ rằng: “3Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4Phúc thay …

xem thêm