Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 2 mùa Chay năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 2 mùa Chay năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.     Mc 9,2-10 (2) Sáu ngày sau, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 1 mùa Chay năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 1 mùa Chay năm B  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.     Mc 1,12-15 (12) Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. (13) Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xatan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. (14) Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 6 Thường niên năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 6 Thường niên năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.     Mc 1,40-45 (40) Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngày muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. (41) Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 5 Thường niên năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 5 Thường niên năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.   Mc 1,29-39 (29) Vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Ðức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. (30) Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Thường niên năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Thường niên năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.     Mc 1,21-28 (21) Ðức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy. (22) Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Ðấng có thẩm quyền, chứ …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 Thường niên năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 Thường niên năm B   Mc 1,14-20 (14) Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (15) Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. (16) Người đang đi dọc theo …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 2 Thường niên năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 2 Thường niên năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.     PÂ: Ga 1,35-42 Các môn đệ đầu tiên (35) Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. (36) Thấy Ðức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. (37) Hai môn đệ nghe …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.     Lời Chúa : Mc 1,7-11 (7) Ông rao giảng rằng: “Có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. (8) Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; còn …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Hiển Linh năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Hiển Linh năm B  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.   Lời Chúa: Mt 2, 1-12 (1) Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, (2) và hỏi: “Ðức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Lễ Thánh Gia năm B   Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.   Lc 2,22-40 (22) Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, (23) như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được …

xem thêm