Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 22 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 22 Thường niên -B   Lời Chúa: (Mc 7,1-8. 14-15. 21-23) 1Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. 2Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3Thật vậy, người Pharisêu cũng như …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật 21 Thường niên B

Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật 21 Thường niên B Lời Chúa: Ga 6,54a.60-69 [54a] Khi nghe Ðức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”. [60] Nghe vậy, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” [61] Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên  B   Lời Chúa: (Ga 6,51-58) 51 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 19 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 19 Thường niên B Ga 6,41-51 41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” 42 Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 18 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 18 Thường niên B    Lời Chúa: (Ga 6,24-35) 24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Caphácnaum tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? ” 26 Đức Giêsu đáp: …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 17 Thường niên -B

 Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 17 Thường niên -B Lời Chúa: (Ga 6,1-15) 1Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tbêria. 2Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3Đức Giêsu lên núi và ngồi đó …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 16 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 16 Thường niên B Lời Chúa: Mc 6,30-34 30Các Tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi …

xem thêm