Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 Mùa Vọng – Năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 Mùa Vọng – Năm C Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Lc 3,10-18   Lời Chúa: 10 Đám đông hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm gì đây? ” 11 Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” 12 Cũng có những người thu …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật II Mùa Vọng – Năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật II Mùa Vọng – Năm C Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.   Lời Chúa: (Lc 3,1-6) 1Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrô-đê làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philípphê làm tiểu vương miền Iturê và Trakhônít, Lyxania làm tiểu vương …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật I Mùa Vọng – Năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật I Mùa Vọng – Năm C Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.   Lời Chúa: (Lc 21, 25-28.34-36) 25“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. 26Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 34 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 34 Thường niên B LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ Lời Chúa:  Ga 18,33b-37 “Ông có phải là vua dân Do-thái không? “34 Đức Giê-su đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi? “35 Ông Phi-la-tô trả lời: “Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo VN

Học hỏi Phúc âm Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo VN  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. HOẶC XEM LẠI:  Học hỏi Phúc âm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2020 Lời Chúa: (Lc 9,23-26) 23Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24Quả …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 32 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 32 Thường niên B Lời Chúa: Mc 12,38-44 38 Trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 31 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 31 Thường niên B Lời Chúa: Mc 12,28b-34 Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? “29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.30 Ngươi …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 Thường niên  B Lời Chúa: Mc 10,46-52 46Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giêrikhô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Batimê, con ông …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 29 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 29 Thường niên  B Lời Chúa:  Mc 10, 35-45 35Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. ” 36Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” 37Các …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 28 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 28 Thường niên – Năm B Lời Chúa: (Mc 10,17-27) 17Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 18Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? …

xem thêm