Học hỏi Phúc âm Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo VN

print

Học hỏi Phúc âm Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo VN

 Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

HOẶC XEM LẠI: 

Học hỏi Phúc âm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2020

Lời Chúa: (Lc 9,23-26)

23Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? 26Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

Học hỏi:

  1. So sánh Lc 9,22 và Lc 9,23-26. Số phận của Đức Giêsu và số phận của các môn đệ Ngài có nét nào giống nhaukhông?
  2. Đọc Lc 9,22. Bạn có thấy bàn tay của con ngườivà bàn tay của Thiên Chúatrong cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Đức Giêsu không? [Bản dịch tiếng Việt thiếu chữ “được” trỗi dậy. Đây là do bàn tayThiên Chúa].
  3. So sánh Lc 9,23 với Mc 8,34. Tìm một điểm khác biệtgiữa hai đoạn văn trên.
  4. Đọc Lc 9,23. Vào thời Đức Giêsu, ailà người phải vác thập giá? Vậy theo bạn, “vác thập giá của mình mỗi ngày” nghĩa là gì? “Từ bỏ chính mình” là chuyện có thể làm một lần là xongkhông? Tại sao?
  5. Đọc Lc 9,23. Đức Giêsu có épngười ta làm môn đệ của Ngài không? Ngài có mời chúng ta vác thánh giá của người kháckhông? Người kitô hữu có cô đơn khi vác thập giá của mình không? 
  6. Đọc Lc 9,24. Thử tìm một định nghĩa về thánh tử đạotrong câu này.
  7. Đọc Lc 9,25. Câu này cho thấy điều gì có giá trị hơn cả thế giannày?
  8. Đọc Lc 9,26. Người kitô hữu còn phải chịu nhiều đau khổ ở đời này. Ai là niềm hy vọngcủa chúng ta?
  9. Bạn có biết tiểu sử một vị thánh tử đạo Việt Nam không?
  10. Trong thời bách hại, thánh tử đạo là người làm chứng cho Chúa bằng cái chết. Theo ý  bạn, trong thời đại vật chất lợi danh, làm chứng cho Chúa bằng cuộc sốngcó dễ không?

Nghe Audio:

Học hỏi Phúc âm Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Vn