Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ – Bài 61-70

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ – Bài 61-70 Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh. https://giaophanphucuong.org/ BÀI 61: THÀNH QUẢ HAY THÀNH TỰU. BÀI 62: CÔ ĐỘC HAY CÔ ĐƠN. BÀI 63: BIỂN LẬN HAY BIỂN THỦ. BÀI 64: LỢI NHUẬN HAY LỢI TỨC. BÀI 65: THAM Ô HAY THAM NHŨNG. BÀI 66: ĐỀ BẠT HAY ĐỀ ĐẠT. BÀI 67: ĐỀ XUẤT …

xem thêm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ – Bài 51-60

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ – Bài 51-60 Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh. https://giaophanphucuong.org/ BÀI 51: CẢM GIÁC HAY CẢM NGHĨ BÀI 52: BẮT NỌN HAY BẮT LỌN. BÀI 54: CHIẾN THUẬT HAY CHIẾN LƯỢC. BÀI 55: CHIA SẺ HAY CHIA XẺ. BÀI 56: DAO ĐỘNG HAY GIAO ĐỘNG. BÀI 57: KHINH BẠC HAY KHINH KHỈNH. BÀI 58: VĂN HOÁ …

xem thêm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ (Bài 1-50)

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh. https://giaophanphucuong.org/ Bài 1- Nhận Chức Hay Nhậm Chức. 2 Bài 2 – Tẫn Liệm hay Tẩm Liệm.. 3 Bài 3 – Chẩn Đoán Hay Chuẩn Đoán. 3 Bài 4 – Tựu Chung Hay Tựu Trung. 4 Bài 5 – Vô Hình Trung Hay Vô Hình Chung. 5 Bài 6: Chín …

xem thêm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Cảm ơn hay Cám ơn

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Cảm ơn hay Cám ơn       1. Cảm ơn “Cảm ơn” là từ gốc Hán. Từ “cảm” vốn được sử dụng với từ “cảm thụ”, “cảm nghĩ”, “cảm xúc”; còn “ơn” là “ơn nghĩa”.  Nói “Cảm ơn” chính là thể hiện rằng: “Tôi đang cảm nhận sâu sắc ơn nghĩa của bạn”.    …

xem thêm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Hoang Vu hay Hoang Vắng

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Hoang Vu hay Hoang Vắng    1. Hoang vu: là từ gốc Hán.   – Hoang là trống không. – Vu là cỏ rậm rạp. – Hoang vu là trạng thái bỏ không, để cỏ mọc tự nhiên, như chưa hề có tác động của con người.   Thí dụ:  – Miền đất này còn …

xem thêm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Thúc Dục hay Thúc Giục

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Thúc Dục hay Thúc Giục 1. Thúc giục (động từ)   “Giục” là dùng lời nói hay hành động làm cho việc gì đó tiến hành nhanh hơn, sớm hơn.   Thí dụ: Đội trưởng giục các đội viên đi nhanh hơn.   “Thúc giục” là giục liên tiếp.   Thí dụ: Tiếng trống thúc giục liên hồi.     …

xem thêm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Cọ Xát hay Cọ Sát

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Cọ Xát hay Cọ Sát MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ CỌ XÁT HAY CỌ SÁT               ​1. Cọ xát là động từ   “Cọ xát” hiểu theo nghĩa đen là cọ đi cọ lại hai vật vào nhau.   Thí dụ: ​- Hai cây tre cọ xát vào nhau kêu ken két.   “Cọ xát” hiểu …

xem thêm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Súc Tích hay Xúc Tích

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Súc Tích hay Xúc Tích                – Súc tích: (tính từ) là có nhiều ý trong một hình thức diễn đạt ngắn gọn. Thí dụ:   – Lời văn súc tích.   – Đoạn văn ngắn gọn súc tích.   – Xúc tích: là viết sai chính tả. Tiếng Việt …

xem thêm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Câu Chuyện Hay Câu Truyện

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Câu Chuyện Hay Câu Truyện               1. Chuyện:  Danh từ: chỉ sự việc được kể lại.  Thí dụ: Chuyện đời xưa. 2. Truyện: Danh từ: chỉ tác phẩm văn học miêu tả tính cách nhân vật và diễn biến sự kiện thông qua lời kể của nhà văn. Thí dụ: Truyện Thằng …

xem thêm