Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Cảm ơn hay Cám ơn

print

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Cảm ơn hay Cám ơn

     

1. Cảm ơn
“Cảm ơn” là từ gốc Hán. Từ “cảm” vốn được sử dụng với từ “cảm thụ”, “cảm nghĩ”, “cảm xúc”; còn “ơn” là “ơn nghĩa”. 
Nói “Cảm ơn” chính là thể hiện rằng: “Tôi đang cảm nhận sâu sắc ơn nghĩa của bạn”. 
 
Thí dụ:
– Cảm ơn bạn đã cho tôi mượn cuốn sách quý.
– Con xin dâng lên Cha lời cảm ơn chân thành.
 
 
2. Cám ơn
Sở dĩ nhiều người đọc là “cám ơn” vì do cách phát âm ở mỗi vùng miền khác nhau. Thực ra, phải đọc là “cảm ơn” mới đúng, còn từ “cám ơn” thì không thể diễn tả lòng biết ơn.
Thế nên, chúng ta hãy sử dụng từ “cảm ơn” nhé!