Giáo Lý 5 phút GPCT

GPCT Học Hỏi 5 Phút Mỗi Chúa Nhật: Giáo Huấn số 21-50

Giáo Phận Cần Thơ Hội Đồng Mục Vụ — o O o —   HỌC HỎI 5 PHÚT MỖI CHÚA NHẬT TẬP III : Về kinh nguyện kitô giáo  (Mời Xướng Viên đọc sau Rao lịch CG) GIÁO HUẤN SỐ 21-50   NĂM MỤC VỤ 2023 NỘI DUNG Giáo huấn số 21 : Cầu nguyện là gì ?………….. Trang 03 …

xem thêm

GPCT Học Hỏi 5 Phút Mỗi Chúa Nhật: Giáo Huấn số 5-20

Giáo Phận Cần Thơ Hội Đồng Mục Vụ — o O o —   HỌC HỎI 5 PHÚT MỖI CHÚA NHẬT  (Xướng viên đọc sau Rao lịch CG) TẬP II HỌC HỎI PHỤNG VỤ THEO TINH THẦN Tông Thư Desiderio Desideravi của ĐTC Phanxicô về đào tạo Phụng vụ cho Dân Chúa.   Giáo Huấn số 5-20 NỘI DUNG HỌC …

xem thêm

GPCT: Học Hỏi 5 Phút Mỗi Chúa Nhật

Giáo phận Cần Thơ Hội đồng Mục vụ —oOo— HỌC HỎI 5 PHÚT MỖI CHÚA NHẬT  HỌC HỎI THƯ CHUNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 2022 VỀ GIÁO HỘI HIỆP HÀNH Số 1 – 4   CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG GIÁO HUẤN Số 1 NỘI DUNG CHÍNH CỦA THƯ CHUNG 2022 H. Nội dung chính của Thư …

xem thêm

Giáo Huấn 52 – Điều Răn Thứ Mười: Sống Tinh Thần Nghèo Khó

Giáo Huấn 52 – Điều Răn Thứ Mười: Sống Tinh Thần Nghèo Khó H. Chúa Giê-su đòi buộc chúng ta điều gì khi dạy sống tinh thần nghèo khó ? T. Chúa Giê-su đòi buộc chúng ta yêu mến Ngài trên hết mọi sự, và biết phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, trong tinh thần nghèo khó …

xem thêm

Giáo Huấn 51 – Điều Răn Thứ Mười: “Chớ Tham Của Người”

Giáo Huấn 51 – Điều Răn Thứ Mười: “Chớ Tham Của Người”   H. Điều răn thứ mười dạy chúng ta sự gì? T. Điều răn thứ mười dạy chúng ta phải tôn trọng tài sản của người khác, không ganh tị, tham lam và ham muốn của cải một cách bất chính. — Lời Chúa: “Thiên Chúa phán: Ngươi …

xem thêm

Giáo Huấn 50 – Điều Răn Thứ Chín (2): Chiến Đấu Để Giữ Thanh Khiết Tâm Hồn

Giáo Huấn 50 – Điều Răn Thứ Chín (2): Chiến Đấu Để Giữ Thanh Khiết Tâm Hồn   H. Ta phải làm gì để đạt tới sự trong sạch tâm hồn? T. Ta phải chế ngự các giác quan và trí tưởng tượng, đồng thời phải chuyên chăm cầu nguyện và cậy vào ơn Chúa. *** Lời Chúa: “Anh em …

xem thêm

Giáo Huấn 49 – Điều Răn Thứ Chín (1): Thanh Khiết Tâm Hồn

Giáo Huấn 49 – Điều Răn Thứ Chín (1): Thanh Khiết Tâm Hồn H. Điều răn thứ chín dạy chúng ta sự gì ? T. Điều răn thứ chín dạy chúng ta phải chiến thắng đam mê xác thịt, trong tư tưởng cũng như trong ước muốn. — Lời Chúa: “Khi ấy, Chúa Giê-su nói: Thầy bảo anh em: ‘Ai …

xem thêm

Giáo Huấn 48 – Điều Răn Thứ Tám (2): “Chớ Làm Chứng Dối”

Giáo Huấn 48 – Điều Răn Thứ Tám (2): “Chớ Làm Chứng Dối” H. Điều răn thứ tám dạy chúng ta sự gì ? T. Điều răn thứ tám dạy chúng ta sống thành thật, làm chứng cho chân lý và tôn trọng danh dự của mọi người. — Lời Chúa: “Khi ấy Chúa Giê-su dạy rằng: Thầy bảo cho …

xem thêm

Giáo Huấn 47 -Điều Răn Thứ Tám (1): “Chớ Làm Chứng Dối”

Giáo Huấn 47 –Điều Răn Thứ Tám (1): “Chớ Làm Chứng Dối” VÌ SAO PHẢI THÀNH THẬT ? H. Vì sao chúng ta phải sống thành thật ? T. Chúng ta phải sống thành thật vì ba lẽ này: Một là vì TC là Đấng Chân thật. Hai là vì sự thành thật làm tăng giá trị con người. Ba …

xem thêm

Giáo Huấn 46- Điều Răn Thứ Bảy: “Chớ Lấy Của Người”

Giáo Huấn 46- Điều Răn Thứ Bảy: “Chớ Lấy Của Người” H. Điều răn thứ bảy dạy ta sự gì ? T. Điều răn thứ bảy dạy ta sống công bằng: một là tôn trọng của cải người khác; hai là sử dụng của cải trong tinh thần liên đới và chia sẻ; ba là tôn trọng tính toàn vẹn …

xem thêm