Giáo Lý 5 phút GPCT

5 Phút Giáo Lý GPCT Năm PV B 2020-2021: Giáo Huấn 1-10

5 Phút Giáo Lý GPCT Năm PV B 2020-2021 MỤC VỤ GIỚI TRẺ 2021: Giáo Huấn 1: Chủ đề mục vụ năm 2021. Giáo Huấn 2: Logo Năm Mục Vụ 2021 Giáo Huấn 3: Thư mục vụ HĐGMVN 2020. Giáo Huấn 4: Những đức tính nhân bản của người trẻ. Giáo Huấn 5: Mục đích của mục vụ giới trẻ. …

xem thêm

Giáo Huấn 53: Phán Xét Chung

Giáo Huấn 53/CN XXXIV TN/22.11.2020 Phán Xét Chung * H.  Phán xét chung là gì ? (Câu 202). T. Phán xét chung là sự phán quyết cuối cùng về hạnh phúc hay án phạt đời đời, mà Chúa Giê-su công bố cho mọi người, khi Ngài trở lại trong vinh quang. * Giáo huấn này dựa trên Phúc Âm thánh …

xem thêm

Giáo Huấn 52: Thiên Đàng – Luyện Ngục – Hoả Ngục

Giáo Huấn 52/CN XXXIII TN/15.11.2020 Thiên Đàng – Luyện Ngục – Hoả Ngục * H. Thiên đàng, Luyện ngục, Hỏa ngục là gì? (C.197,198,200). T. Thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tràn đầy và vĩnh viễn, vì được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi và cộng đoàn các thánh. Luyện ngục là tình trạng của những …

xem thêm

Giáo Huấn 51: Phán Xét Riêng

Giáo Huấn 51/CN XXXII TN/8.11.2020 Phán Xét Riêng * H.  Phán xét riêng là gì ? (Câu 196). T. Là cuộc phán xét ngay sau khi chết, tùy theo đức tin và các việc làm, mà được lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục hoặc vào luyện ngục. * Giáo huấn này dựa trên Phúc Âm thánh Lu-ca (23, 43): …

xem thêm

Giáo Huấn 50: Tôi Tin Hằng Sống Vậy

Giáo Huấn 50/CN XXXI TN/1.11.2020 Tôi Tin Hằng Sống Vậy * H. Đời sống vĩnh cửu là gì? (Câu 195). T. Đời sống vĩnh cửu là đời sống không có kết thúc, được bắt đầu ngay sau khi chết. Để bước vào đời sống này, mỗi người phải qua một cuộc phán xét riêng. * Giáo huấn này dựa trên …

xem thêm

Giáo Huấn 49: Tôi Tin Xác Loài Người Ngày Sau Sống Lại

 Giáo Huấn 49/CN XXX TN/25.10.2020 Tôi Tin Xác Loài Người Ngày Sau Sống Lại * H. Khi chết con người sẽ ra sao? (Câu 190). T. Khi chết, linh hồn và thân xác con người sẽ tách rời nhau, thân xác sẽ chịu cảnh hư nát, còn linh hồn sẽ chịu sự phán xét của Thiên Chúa và chờ ngày …

xem thêm

Giáo Huấn 48: Tôi Tin Phép Tha Tội

Giáo Huấn 48/CN XXIX TN/18.10.2020 Tôi Tin Phép Tha Tội * H. Chúng ta được tha tội qua những bí tích nào? (Câu 190). T. Chúng ta được tha tội qua hai bí tích này: – Một là Bí tích Rửa Tội, tha tội tổ tông và các tội riêng; – Hai là Bí tích Thống Hối, tha các tội …

xem thêm

Giáo Huấn 47: Đức Maria Mẹ Chúa Kitô, Mẹ Hội Thánh.

GIÁO HUẤN 47/CN XXVIII TN/11.10.2020 Đức Maria Mẹ Chúa Kitô, Mẹ Hội Thánh. * H. Vì sao gọi Đức Ma-ri-a là Mẹ Hội thánh? (Câu 186). T. Vì Đức Ma-ri-a đã sinh ra Chúa Giê-su là Đầu của Hội Thánh, và vì trên Thánh giá, Chúa Giê-su đã trối Đức Ma-ri-a làm Mẹ Hội thánh qua thánh Gio-an Tông đồ. …

xem thêm

Giáo Huấn 46: Các Thánh Thông Công

GIÁO HUẤN 46/CN XXVII TN/4.10.2020 Các Thánh Thông Công * H. Ngoài các tín hữu ở trần gian, Hội thánh còn có những ai? Và các tín hữu hiệp thông với nhau thế nào? (Câu 180) T. Ngoài các tín hữu ở trần gian, còn có các tín hữu đã qua đời, đang được thanh luyện hay đang hưởng vinh …

xem thêm

Giáo huấn 45: Ki-Tô Hữu Giáo Dân

GIÁO HUẤN 45/CN XXVI TN/27.9.2020 Ki-Tô Hữu Giáo Dân * H. Giáo dân là ai? Ơn gọi của giáo dân là gì? (Câu 173-174) T. Giáo dân là các Ki-tô hữu được dự phần vào sứ vụ Tư tế, Tiên tri và Vương đế của Chúa Ki-tô bằng việc nên thánh, làm chứng cho Chúa Ki-tô và xây dựng Nước …

xem thêm