Giáo Lý 5 phút GPCT

Giáo Huấn 47 -Điều Răn Thứ Tám (1): “Chớ Làm Chứng Dối”

Giáo Huấn 47 –Điều Răn Thứ Tám (1): “Chớ Làm Chứng Dối” VÌ SAO PHẢI THÀNH THẬT ? H. Vì sao chúng ta phải sống thành thật ? T. Chúng ta phải sống thành thật vì ba lẽ này: Một là vì TC là Đấng Chân thật. Hai là vì sự thành thật làm tăng giá trị con người. Ba …

xem thêm

Giáo Huấn 46- Điều Răn Thứ Bảy: “Chớ Lấy Của Người”

Giáo Huấn 46- Điều Răn Thứ Bảy: “Chớ Lấy Của Người” H. Điều răn thứ bảy dạy ta sự gì ? T. Điều răn thứ bảy dạy ta sống công bằng: một là tôn trọng của cải người khác; hai là sử dụng của cải trong tinh thần liên đới và chia sẻ; ba là tôn trọng tính toàn vẹn …

xem thêm

Giáo Huấn 45: Điều Răn Thứ Sáu (2) “Chớ Làm Sự Dâm Dục”

Giáo Huấn 45: Điều Răn Thứ Sáu (2) “Chớ Làm Sự Dâm Dục” H. Điều răn thứ sáu dạy chúng ta sự gì ? T. Điều răn thứ sáu dạy chúng ta giữ khiết tịnh trong tư tưởng, lời nói và việc làm. — Lời Chúa: “Thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì …

xem thêm

Giáo Huấn 44 – Điều Răn Thứ Sáu (1): Ơn Gọi Sống Khiết Tịnh

Giáo Huấn 44:Điều Răn Thứ Sáu (1): Ơn Gọi Sống Khiết Tịnh H. Đức khiết tịnh là gì ? T. Đức khiết tịnh là nhân đức luân lý và là ơn Chúa ban, giúp chúng ta làm chủ bản năng tính dục, để sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa trong bậc sống của mình. — Lời Chúa:  “Anh …

xem thêm

Giáo Huấn 43 – Điều Răn Thứ Năm: Tôn Trọng Sự Sống

Giáo Huấn 43- Điều Răn Thứ Năm: Tôn Trọng Sự Sống H. Điều răn thứ năm dạy chúng ta sự gì ? T. Điều răn thứ năm dạy chúng ta phải tôn trọng sự sống con người mà Chúa đã ban, vì chỉ mình Chúa mới là chủ và có quyền trên sự sống mà thôi. — Lời Chúa: “Chúa …

xem thêm

Giáo Huấn 42 – Điều Răn Thứ Bốn (2): Cha Mẹ Đối Với Con Cái 

Giáo Huấn 42 – Điều Răn Thứ Bốn (2): Cha Mẹ Đối Với Con Cái  H. Cha mẹ có những bổn phận nào đối với con cái ? T. Cha mẹ có bổn phận yêu thương và tôn trọng, nuôi dưỡng và giáo dục con cái, đồng thời giúp con cái chọn lựa nghề nghiệp hay bậc sống và giáo …

xem thêm

Giáo Huấn 41: Điều Răn Thứ Bốn (1): “Thảo Kính Cha Mẹ”

Giáo Huấn 41: Điều Răn Thứ Bốn (1): “Thảo Kính Cha Mẹ” H. Điều răn thứ bốn dạy chúng ta sự gì ? T. Điều răn thứ bốn dạy chúng ta thảo kính cha mẹ và những người được Chúa trao quyền để mưu ích cho chúng ta. *** Lời Chúa trong sách Xuất hành:“Thiên Chúa truyền dạy: Ngươi hãy …

xem thêm

Giáo Huấn 40: Điều Răn Thứ Ba (2) “Giữ Ngày  Chúa Nhật”

Giáo Huấn 40: Điều Răn Thứ Ba (2) “Giữ Ngày  Chúa Nhật” H. Chúng ta phải làm gì để thánh hóa CN và ngày lễ buộc ? T. Chúng ta phải tham dự Thánh lễ; tránh mọi hoạt động làm ngăn trở việc thờ phượng Thiên Chúa hay làm mất đi niềm vui trong ngày của Chúa, cũng như sự …

xem thêm

Giáo Huấn 39: Điều Răn Thứ Ba (1) –  Ý Nghĩa Ngày  Chúa Nhật

Giáo Huấn 39: Điều Răn Thứ Ba (1) –  Ý Nghĩa Ngày  Chúa Nhật H. Chúa Nhật nghĩa là gì ? T. Chúa Nhật là ngày của Chúa theo hai nghĩa này: Một là nhắc nhở việc sáng tạo mới, được thực hiện nhờ cuộc Phục sinh của Đức Ki-tô; Hai là hoàn tất ý nghĩa ngày lễ nghỉ của …

xem thêm

Giáo Huấn 38: Điều Răn II: Tôn Kính Danh Chúa

Giáo Huấn 38: Điều Răn II: Tôn Kính Danh Chúa H. Điều răn thứ hai dạy chúng ta sự gì ? T. Điều răn thứ hai dạy chúng ta phải tôn kính Danh Chúa: vì Danh Ngài là thánh, nên chúng ta phải kêu cầu, chúc tụng, ca ngợi và tôn vinh Danh Chúa. *** Lời Chúa: “Ngươi không được …

xem thêm