Giáo Lý 5 phút GPCT

Giáo Huấn 18: TC Là Cha Và Con Và Thánh Thần

GIÁO HUẤN 18/CN V MÙA CHAY/29.3.2020 Thiên Chúa Là Cha Và Con Và Thánh Thần * H. Thiên Chúa tỏ cho ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi để làm gì? (C. 46). T. Để mời gọi ta thông phần vào sự sống của chính Ba Ngôi, đồng thời góp phần làm cho gia đình, dân tộc và Hội Thánh …

xem thêm

Giáo Huấn 17: Thiên Chúa Duy Nhất

GIÁO HUẤN 17/CN IV MÙA CHAY/22.3.2020 THIÊN CHÚA DUY NHẤT * H. Chúng ta phải có những thái độ nào khi tin vào Thiên Chúa duy nhất? (C. 38). T. Chúng ta phải có những thái độ này: 1. Nhận biết sự vĩ đại và quyền năng của Thiên Chúa. 2. Sống trong tâm tình cảm tạ. 3. Tin tưởng …

xem thêm

Giáo Huấn 16: Chúng tôi Tin

GIÁO HUẤN 16/CN III MÙA CHAY/15.3.2020 CHÚNG TÔI TIN * H. Vì sao đức tin vừa là hành vi cá nhân, vừa là hành vi của Hội Thánh? (C. 30). T. Đức tin vừa là hành vi cá nhân, vì mỗi người tự do đáp lại lời của Thiên Chúa; vừa là hành vi của Hội Thánh, vì đức tin …

xem thêm

Giáo Huấn 15: Con Người Đáp Lời Thiên Chúa Bằng Đức Tin

GIÁO HUẤN 15/CN II MÙA CHAY/8.3.2020 Con Người Đáp Lời Thiên Chúa Bằng Đức Tin * H. Con người đáp lại Lời Thiên Chúa bằng cách nào? (C. 25). T. Con người đáp lại Lời Thiên Chúa bằng sự vâng phục đức tin, nghĩa là tin tưởng trọn vẹn vào Thiên Chúa, và đón nhận chân lý của Ngài. * …

xem thêm

Giáo Huấn 14: Thánh Kinh

GIÁO HUẤN 14 : CN I MÙA CHAY  – 1.3.2020 THÁNH KINH * H.Thánh Kinh là gì? Thánh Kinh có mấy phần? Đâu là trọng tâm của toàn bộ Thánh Kinh? T. Thánh Kinh là Lời Thiên Chúa nói với chúng ta, được ghi chép lại dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Thánh Kinh có 2 phần: Cựu ước, …

xem thêm

Giáo Huấn13: Lưu Truyền Lời Của Thiên Chúa

Giáo Huấn 13/CN VII TN /23.2.2020 Lưu Truyền Lời Của Thiên Chúa   * H.  Lời của Thiên Chúa được lưu truyền và được thực hiện bằng cách nào? (Câu 12 & 14). T. Lời của Thiên Chúa được lưu truyền bởi Truyền thống Tông đồ. Và được thực hiện bằng hai cách: – Một là chuyển đạt sống động Lời …

xem thêm

Giáo Huấn 12: Thiên Chúa Tỏ Mình Ra Cho Con Người

GIÁO HUẤN 12/CN VI TN/16.2.2020 Thiên Chúa Tỏ Mình Ra Cho Con Người * H.  Thiên Chúa tỏ mình ra cho chúng ta bằng cách nào? Và qua những giai đoạn nào? (Câu 7 & 8). T. Thiên Chúa dùng lời nói và hành động, mà tỏ mình ra cho chúng ta qua từng giai đoạn lịch sử cứu độ: qua Tổ …

xem thêm

Giáo Huấn 11: Con Người Có Khả Năng Nhận Biết Thiên Chúa

GIÁO HUẤN 11/CN V TN/9.2.2020 CON NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA * H.  Con người có thể nhận biết Thiên Chúa bằng cách nào?(Câu 3:“Bản Hỏi Thưa, GLHTCG”/UBGLĐT 2013). T. Con người có thể nhận biết Thiên Chúa bằng 2 cách: – Một là nhìn xem vẻ đẹp kỳ diệu và trật tự lạ lùng trong vũ trụ, mà …

xem thêm

Giáo Lý 5 Phút GPCT 2020 (File Word)

Tải về file word đã dàn trang A5 HOC HỎI 5 PHÚT CN 2020 VỀ KINH TIN KÍNH   MỤC LỤC Lời Ngỏ………………………………………………………………………….. 03 Giáo Huấn 1: Thư chung HĐGMVN 2019 về Giới trẻ……. 04 2: Thư chung HĐGMVN 2019 về Giới trẻ………………. 05 3: Thư chung HĐGMVN 2019 về Giới trẻ………………. 06 4: Thư chung HĐGMVN 2019 về Giới …

xem thêm

GL 5 Phút GPCT 2020: Giáo Huấn Số 03

GIÁO HUẤN  5 PHÚT 2020 GIÁO HUẤN 3 CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG/NGÀY 15.12.2019 * H. Hội đồng Giám Mục Việt Nam chọn chủ đề Mục vụ nào cho 3 năm tới? T. Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định chọn chủ đề Mục vụ Giới trẻ cho Giáo hội Việt Nam trong ba năm tới, năm 2020 đến …

xem thêm