Giáo Lý 5 phút GPCT

Giáo Lý 5 Phút GPCT 2020 (File Word)

Tải về file word đã dàn trang A5 HOC HỎI 5 PHÚT CN 2020 VỀ KINH TIN KÍNH   MỤC LỤC Lời Ngỏ………………………………………………………………………….. 03 Giáo Huấn 1: Thư chung HĐGMVN 2019 về Giới trẻ……. 04 2: Thư chung HĐGMVN 2019 về Giới trẻ………………. 05 3: Thư chung HĐGMVN 2019 về Giới trẻ………………. 06 4: Thư chung HĐGMVN 2019 về Giới …

xem thêm

GL 5 Phút GPCT 2020: Giáo Huấn Số 03

GIÁO HUẤN  5 PHÚT 2020 GIÁO HUẤN 3 CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG/NGÀY 15.12.2019 * H. Hội đồng Giám Mục Việt Nam chọn chủ đề Mục vụ nào cho 3 năm tới? T. Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định chọn chủ đề Mục vụ Giới trẻ cho Giáo hội Việt Nam trong ba năm tới, năm 2020 đến …

xem thêm

GL 5 Phút GPCT 2020: Giáo Huấn Số 01

GIÁO HUẤN 1 CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG/NGÀY 01.12.2019   * H. Mục tiêu đại hội thứ 14 – năm 2019 – của Hội đồngGiám Mục Việt Nam là gì ? * T. Đó là: – Nhìn lại những hoạt động của các Giáo hội Việt Nam trong thời gian qua, – Bàn thảo những kế hoạch mục vụ để …

xem thêm

GL 5 Phút GPCT: Giáo Huấn Số 52

GIÁO HUẤN SỐ 52: 24/11/2019 ĐIỀU RĂN THỨ MƯỜI (2): TINH THẦN KHÓ NGHÈO H. Khi dạy sống tinh thần khó nghèo, Chúa Giê-su mời gọi ta điều gì? (582) T. Chúa Giêsu mời gọi ta yêu mến Ngài trên hết mọi sự, và biết phó thác vào sự quan phòng của Chúa, trong tinh thần khó nghèo của Nước …

xem thêm

GL 5 Phút GPCT: Giáo Huấn Số 51

GIÁO HUẤN SỐ 51: 17/11/2019 ĐIỀU RĂN THỨ MƯỜI (1) H. Điều răn thứ mười dạy ta sự gì? (581) T. Điều răn thứ mười dạy ta phải tôn trọng tài sản của người khác, không ganh tị, tham lam và ham muốn của cải cách bất chính. Điều răn này dựa trên Lời Chúa: “Ngươi không được ước ao nhà …

xem thêm

GL 5 Phút GPCT: Giáo Huấn Số 50

GIÁO HUẤN SỐ 50: 10/11/2019 ĐIỀU RĂN THỨ CHÍN (2): NHỮNG ĐÒI BUỘC H. Sự trong sạch còn đòi buộc ta những điều nào khác nữa không? (579) T. Sự trong sạch còn đòi buộc ta: Một là sống nết na và đoan trang. Hai là ngăn chặn thói khiêu dâm đang lan tràn. Ba là thanh tẩy môi trường xã …

xem thêm

GL 5 Phút GPCT: Giáo Huấn Số 49

GIÁO HUẤN SỐ 49: 3/11/2019   ĐIỀU RĂN THỨ CHÍN (1) H. Điều răn thứ chín dạy ta sự gì? (576) T. Điều răn thứ chín dạy ta phải chiến thắng đam mê xác thịt, trong tư tưởng, cũng như trong ước muốn. Điều răn này dựa trên Lời Chúa dạy: “Phúc cho ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ …

xem thêm

GL 5 Phút GPCT: Giáo Huấn Số 48

GIÁO HUẤN SỐ 48: 27/10/2019  ĐIỀU RĂN THỨ TÁM H. Điều răn thứ tám dạy ta sự gì ? (569) T. Điều răn thứ tám dạy ta sống thành thật, làm chứng cho chân lý, và tôn trọng danh dự của mọi người. Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa: “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. …

xem thêm

GL 5 Phút GPCT: Giáo Huấn Số 47

GIÁO HUẤN SỐ 47: 20/10/2019 ĐIỀU RĂN THỨ BẢY (3): HỌC THUYẾT XÃ HỘI (557) H. Hội thánh trình bày những gì trong Học thuyết xã hội? T. Hội thánh trình bày có hệ thống các chân lý của Tin Mừng, về phẩm giá và bản tính xã hội của con người; đề ra những nguyên tắc để suy tư, những …

xem thêm