Giáo Lý 5 phút GPCT

Giáo Huấn 52 – Điều Răn Thứ Mười: Sống Tinh Thần Nghèo Khó

Giáo Huấn 52 – Điều Răn Thứ Mười: Sống Tinh Thần Nghèo Khó H. Chúa Giê-su đòi buộc chúng ta điều gì khi dạy sống tinh thần nghèo khó ? T. Chúa Giê-su đòi buộc chúng ta yêu mến Ngài trên hết mọi sự, và biết phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, trong tinh thần nghèo khó …

xem thêm

Giáo Huấn 51 – Điều Răn Thứ Mười: “Chớ Tham Của Người”

Giáo Huấn 51 – Điều Răn Thứ Mười: “Chớ Tham Của Người”   H. Điều răn thứ mười dạy chúng ta sự gì? T. Điều răn thứ mười dạy chúng ta phải tôn trọng tài sản của người khác, không ganh tị, tham lam và ham muốn của cải một cách bất chính. — Lời Chúa: “Thiên Chúa phán: Ngươi …

xem thêm

Giáo Huấn 50 – Điều Răn Thứ Chín (2): Chiến Đấu Để Giữ Thanh Khiết Tâm Hồn

Giáo Huấn 50 – Điều Răn Thứ Chín (2): Chiến Đấu Để Giữ Thanh Khiết Tâm Hồn   H. Ta phải làm gì để đạt tới sự trong sạch tâm hồn? T. Ta phải chế ngự các giác quan và trí tưởng tượng, đồng thời phải chuyên chăm cầu nguyện và cậy vào ơn Chúa. *** Lời Chúa: “Anh em …

xem thêm

Giáo Huấn 49 – Điều Răn Thứ Chín (1): Thanh Khiết Tâm Hồn

Giáo Huấn 49 – Điều Răn Thứ Chín (1): Thanh Khiết Tâm Hồn H. Điều răn thứ chín dạy chúng ta sự gì ? T. Điều răn thứ chín dạy chúng ta phải chiến thắng đam mê xác thịt, trong tư tưởng cũng như trong ước muốn. — Lời Chúa: “Khi ấy, Chúa Giê-su nói: Thầy bảo anh em: ‘Ai …

xem thêm

Giáo Huấn 48 – Điều Răn Thứ Tám (2): “Chớ Làm Chứng Dối”

Giáo Huấn 48 – Điều Răn Thứ Tám (2): “Chớ Làm Chứng Dối” H. Điều răn thứ tám dạy chúng ta sự gì ? T. Điều răn thứ tám dạy chúng ta sống thành thật, làm chứng cho chân lý và tôn trọng danh dự của mọi người. — Lời Chúa: “Khi ấy Chúa Giê-su dạy rằng: Thầy bảo cho …

xem thêm

Giáo Huấn 47 -Điều Răn Thứ Tám (1): “Chớ Làm Chứng Dối”

Giáo Huấn 47 –Điều Răn Thứ Tám (1): “Chớ Làm Chứng Dối” VÌ SAO PHẢI THÀNH THẬT ? H. Vì sao chúng ta phải sống thành thật ? T. Chúng ta phải sống thành thật vì ba lẽ này: Một là vì TC là Đấng Chân thật. Hai là vì sự thành thật làm tăng giá trị con người. Ba …

xem thêm

Giáo Huấn 46- Điều Răn Thứ Bảy: “Chớ Lấy Của Người”

Giáo Huấn 46- Điều Răn Thứ Bảy: “Chớ Lấy Của Người” H. Điều răn thứ bảy dạy ta sự gì ? T. Điều răn thứ bảy dạy ta sống công bằng: một là tôn trọng của cải người khác; hai là sử dụng của cải trong tinh thần liên đới và chia sẻ; ba là tôn trọng tính toàn vẹn …

xem thêm

Giáo Huấn 45: Điều Răn Thứ Sáu (2) “Chớ Làm Sự Dâm Dục”

Giáo Huấn 45: Điều Răn Thứ Sáu (2) “Chớ Làm Sự Dâm Dục” H. Điều răn thứ sáu dạy chúng ta sự gì ? T. Điều răn thứ sáu dạy chúng ta giữ khiết tịnh trong tư tưởng, lời nói và việc làm. — Lời Chúa: “Thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì …

xem thêm

Giáo Huấn 44 – Điều Răn Thứ Sáu (1): Ơn Gọi Sống Khiết Tịnh

Giáo Huấn 44:Điều Răn Thứ Sáu (1): Ơn Gọi Sống Khiết Tịnh H. Đức khiết tịnh là gì ? T. Đức khiết tịnh là nhân đức luân lý và là ơn Chúa ban, giúp chúng ta làm chủ bản năng tính dục, để sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa trong bậc sống của mình. — Lời Chúa:  “Anh …

xem thêm

Giáo Huấn 43 – Điều Răn Thứ Năm: Tôn Trọng Sự Sống

Giáo Huấn 43- Điều Răn Thứ Năm: Tôn Trọng Sự Sống H. Điều răn thứ năm dạy chúng ta sự gì ? T. Điều răn thứ năm dạy chúng ta phải tôn trọng sự sống con người mà Chúa đã ban, vì chỉ mình Chúa mới là chủ và có quyền trên sự sống mà thôi. — Lời Chúa: “Chúa …

xem thêm