Giáo Lý 5 phút GPCT

Giáo Lý 5 Phút GPCT 2019: Giáo Huấn 32-51 (Có Giải Thích – Từ 7/7 đến 24/11/2019)

Giáo Lý 5 Phút GPCT 2019: Giáo Huấn 32-51 (Có Giải Thích) (Từ 7/7 đến 24/11/2019)   GIÁO HUẤN SỐ 32:  7/7/2019. 1 GIÁO HUẤN SỐ 33: 14/7/2019. 1 GIÁO HUẤN SỐ 34: 21/7/2019. 2 GIÁO HUẤN SỐ 35: 28/7/2019. 3 GIÁO HUẤN SỐ 36: 4/8/2019. 3 GIÁO HUẤN SỐ 37: 11/8/2019. 4 GIÁO HUẤN SỐ 38: 18/8/2019. 5 GIÁO …

xem thêm

Giáo Lý 5 Phút GPCT Tháng 6/2019: Giáo Huấn 27-31 (Có Giải Thích)

Giáo Lý 5 Phút GPCT Tháng 6/2019: Giáo Huấn 27-31 (Có Giải Thích) GIÁO HUẤN SỐ 27 (2/6/2019) GIÁO HUẤN SỐ 28(9/6/2019) GIÁO HUẤN SỐ 29  (9/6/2019) GIÁO HUẤN SỐ 30 (23/6/2019) GIÁO HUẤN SỐ 31 (30/6/2019) GIÁO HUẤN SỐ 27 LUẬT TIN MỪNG (2/6/2019) H. Luật mới hay luật Tin mừng là gì? (454) T. Luật mới là luật …

xem thêm

Giáo Lý 5 Phút GPCT Tháng 5/2019: Giáo Huấn 23-26 (Có Giải Thích)

Giáo Lý 5 Phút GPCT Tháng 5/2019: Giáo Huấn 23-26 (Có Giải Thích) GIÁO HUẤN SỐ 23 (5/5/2019) GIÁO HUẤN SỐ 24 CÔNG BẰNG XÃ HỘI (12/5.2019) GIÁO HUẤN SỐ 25 LUẬT LUÂN LÝ (19/5/2019) GIÁO HUẤN SỐ 26 LUẬT TỰ NHIÊN (26/2/2019) GIÁO HUẤN SỐ 23 (5/5/2019) THAM GIA VÀO ĐỜI SỐNG XÃ HỘI: XÂY DỰNG CÔNG ÍCH. H. …

xem thêm