Giáo Lý 5 phút GPCT

Giáo Huấn 37: Hội Thánh Dân Thiên Chúa

GIÁO HUẤN 37/CN XVIII TN/2.8.2020 HỘI THÁNH: DÂN THIÊN CHÚA * H.  Vì sao gọi Hội Thánh là Dân Thiên Chúa? (C. 144) T, Vì Thiên Chúa muốn thánh hóa và cứu độ mọi người không phải cách riêng rẽ, nhưng quy tụ họ thành một dân duy nhất. * Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong Thư thánh …

xem thêm

Giáo Huấn 36: Hội Thánh Trong Kế Hoạch Của Thiên Chúa

GIÁO HUẤN 36/CN XVII TN/26.7.2020   * H.  Hội Thánh là gì? T. Hội Thánh là dân được Thiên Chúa kêu gọi và quy tụ, làm thành cộng đoàn gồm những người nhờ đức tin và Bí tích Rửa tội, trở nên con cái của Thiên Chúa, chi thể của Đức Ki-tô và đền thờ của Chúa Thánh Thần. * …

xem thêm

Giáo Huấn 35: Đức Chúa Thánh Thần

GIÁO HUẤN 35/CN XVI TN/19.7.2020 ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN * H. Chúa Thánh Thần là Đấng nào? (Câu 128). T. Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. * Giáo huấn này dựa trên Lời …

xem thêm

Giáo Huấn 34: Chúa Giêsu Lên Trời

GIÁO HUẤN 34/CN XV TN/12.7.2020 Chúa Giêsu Lên Trời * H. Việc Chúa Giê-su lên trời có ý nghĩa gì? (Câu 124). T. Việc Chúa Giêsu lên trời có những ý nghĩa này: – Một là Ngài được Chúa Cha tôn vinh và không ngừng chuyển cầu cho chúng ta; – Hai là Ngài cử Thánh Thần đến với chúng …

xem thêm

Giáo Huấn 33: Chúa Giêsu Sống Lại

GIÁO HUẤN 33/CN XIV TN/5.7.2020 CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI * H. Việc Chúa Giê-su phục sinh chứng thực điều gì? (Câu 121). T. Việc Chúa Giê-su phục sinh chứng thực những điều này: – Một là Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật. – Hai là những lời hứa trong Thánh Kinh nay đã được …

xem thêm

Giáo Huấn 32: Chúa Giêsu Xuống Ngục Tổ Tông

GIÁO HUẤN 32/CN XIII TN/28.6.2020 Chúa Giêsu Xuống Ngục Tổ Tông * H. Sau khi chết, Chúa Giê-su xuống ngục tổ tông để làm gì? (C. 115). T. Sau khi chết, Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông để giải thoát những người công chính đang mong chờ Đấng Cứu Chuộc, và mở cửa trời cho họ. * Giáo huấn này …

xem thêm

Giáo Huấn 31: Cuộc Khổ Nạn Của Đức Giêsu

GIÁO HUẤN 31/CN XII TN/21.6.2020 Cuộc Khổ Nạn Của Đức Giêsu * H. Hy tế của Chúa Giêsu trên Thập giá đem lại cho chúng ta điều gì? (Câu 111). T. Hy tế của Chúa Giê-su trên Thập giá xóa bỏ tội trần gian, và giao hòa toàn thể nhân loại với Chúa Cha (x. Ga 1, 29). * Giáo …

xem thêm

Giáo Huấn 30: Mầu Nhiệm Vượt Qua Của Chúa Giê-Su

GIÁO HUẤN 30/CN XI THƯỜNG NIÊN/14.6.2020 MẦU NHIỆM VƯỢT QUA CỦA CHÚA GIÊ-SU * H. Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giê-su quan trọng thế nào? (C. 101) T. Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giê-su là trọng tâm của đức tin Ki-tô giáo. Mầu nhiệm này bao gồm cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh và được tôn vinh …

xem thêm

Giáo Huấn 29: Cuộc Sống Công Khai Của Chúa Giêsu

GIÁO HUẤN 29/CN 10 TN 07.6.2020 Cuộc Sống Công Khai Của Chúa Giêsu * H. Khi rao giảng, Chúa Giê-su loan báo điều gì?(C. 95). T. Khi rao giảng, Chúa Giê-su loan báo và mời gọi mọi người gia nhập Nước Thiên Chúa (Mc 1,15). * Giáo huấn này dựa trên Phúc âm thánh Mát-thêu  (4, 23): “Đức Giê-su đi …

xem thêm

Giáo Huấn 28: Đời Sống Ẩn Dật Của Chúa Giêsu

GIÁO HUẤN 28/CN CTT HIỆN XUỐNG/31.5.2020 ĐỜI SỐNG ẨN DẬT CỦA CHÚA GIÊSU * H. Đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu dạy chúng ta điều gì? (C. 92). T. Đời sống ẩn dật của Chúa Giê-su dạy ta hai điều: – Một là sống thánh thiện trong đời sống thường ngày qua cầu nguyện, lao động và yêu thương; …

xem thêm