Giáo Lý 5 phút GPCT

Giáo Lý 5 Phút GPCT 2019: Giáo Huấn 32-51 (Có Giải Thích – Từ 7/7 đến 24/11/2019)

Giáo Lý 5 Phút GPCT 2019: Giáo Huấn 32-51 (Có Giải Thích) (Từ 7/7 đến 24/11/2019)   GIÁO HUẤN SỐ 32:  7/7/2019. 1 GIÁO HUẤN SỐ 33: 14/7/2019. 1 GIÁO HUẤN SỐ 34: 21/7/2019. 2 GIÁO HUẤN SỐ 35: 28/7/2019. 3 GIÁO HUẤN SỐ 36: 4/8/2019. 3 GIÁO HUẤN SỐ 37: 11/8/2019. 4 GIÁO HUẤN SỐ 38: 18/8/2019. 5 GIÁO …

xem thêm

Giáo Lý 5 Phút GPCT Tháng 6/2019: Giáo Huấn 27-31 (Có Giải Thích)

Giáo Lý 5 Phút GPCT Tháng 6/2019: Giáo Huấn 27-31 (Có Giải Thích) GIÁO HUẤN SỐ 27 (2/6/2019) GIÁO HUẤN SỐ 28(9/6/2019) GIÁO HUẤN SỐ 29  (9/6/2019) GIÁO HUẤN SỐ 30 (23/6/2019) GIÁO HUẤN SỐ 31 (30/6/2019) GIÁO HUẤN SỐ 27 LUẬT TIN MỪNG (2/6/2019) H. Luật mới hay luật Tin mừng là gì? (454) T. Luật mới là luật …

xem thêm

Giáo Lý 5 Phút GPCT Tháng 5/2019: Giáo Huấn 23-26 (Có Giải Thích)

Giáo Lý 5 Phút GPCT Tháng 5/2019: Giáo Huấn 23-26 (Có Giải Thích) GIÁO HUẤN SỐ 23 (5/5/2019) GIÁO HUẤN SỐ 24 CÔNG BẰNG XÃ HỘI (12/5.2019) GIÁO HUẤN SỐ 25 LUẬT LUÂN LÝ (19/5/2019) GIÁO HUẤN SỐ 26 LUẬT TỰ NHIÊN (26/2/2019) GIÁO HUẤN SỐ 23 (5/5/2019) THAM GIA VÀO ĐỜI SỐNG XÃ HỘI: XÂY DỰNG CÔNG ÍCH. H. …

xem thêm

Giáo Lý 5 Phút GPCT Tháng 4/2019: Giáo Huấn 19-22 (Có Giải Thích)

Giáo Lý 5 Phút GPCT Tháng 4/2019: Giáo Huấn 19-22 (Có Giải Thích)   GIÁO HUẤN SỐ 19 (CN 5 MC C: 7/4/2019) GIÁO HUẤN SỐ 20 (CN LỄ LÁ C: 14/4/2019) GIÁO HUẤN SỐ 21 (CN LỄ PS C: 21/4/2019) GIÁO HUẤN SỐ 22 (CN 2 PS C: 28/4/2019)     GIÁO HUẤN SỐ 19 (CN 5 MC C: …

xem thêm

Giáo Lý 5 Phút GPCT Tháng 3/2019: Giáo Huấn 14-18 (Có Giải Thích)

Giáo Lý 5 Phút GPCT Tháng 2/2019: Giáo Huấn 14-18 (Có Giải Thích)   GIÁO HUẤN SỐ 14 (CN 8 TN C: 3/3/2019) GIÁO HUẤN SỐ 15 (CN 1 MC C: 10/3/2019) GIÁO HUẤN SỐ 16 (CN 2 MC C: 17/3/2019) GIÁO HUẤN SỐ 17 (CN 3 MC C: 24/3/2019) GIÁO HUẤN SỐ 18 (CN 4 MC C: 31/3/2019)   …

xem thêm

Giáo Lý 5 Phút GPCT Tháng 2/2019: Giáo Huấn 10-13 (Có Giải Thích)

GIÁO HUẤN SỐ 10 CÁC NHÂN ĐỨC H. Nhân đức là gì ? (398) T. Nhân đức là một xu hướng thường xuyên, và bền vững để làm điều thiện. Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa, xác định nhân đức là “những gì chân thật, cao quý, chính trực, tinh tuyền, đáng mến, đem lại danh thơm tiếng tốt, là đức hạnh, …

xem thêm