Video Clip

Video Trực Tiếp Lễ Giỗ Cha Fx Trương Bửu Diệp

Trực tiếp lễ giỗ Lễ thứ 4 cha Phanxico Trương Bửu Diệp: Bế Mạc   Người đăng: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ vào Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019   CANH THỨC ĐÊM Người đăng: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ vào Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019   Trực tiếp lễ giỗ Lễ thứ …

xem thêm