Đại Hội Giáo Lý Viên Giáo Phận Cần Thơ 28-6-2019

print