SN Trong Tuần

Hạt Giống Nảy Mầm Trong Tuần (có video trọn năm)

Hạt Giống Nảy Mầm Trong Tuần (có video trọn năm) Quý vị nào muốn đọc và xem video Hạt Giống Nảy Mầm Trong Tuần, xin xem lại trong menu Hạt Giống Nảy Mầm từ trang 8 trở lại đến trang 1 theo link dưới đây. Xin cám ơn. Hạt Giống Nảy Mầm Trong Tuần

xem thêm

Linh Mục Người Gìn Giữ Các Linh Hồn

GIẢNG LỄ TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC GP. CẦN THƠ THỨ TƯ, CN 34 TNC LINH MỤC NGƯỜI GÌN GIỮ CÁC LINH HỒN Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 21,12-19) Khi ấy, ĐGS nói với các môn đệ rằng: Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường …

xem thêm

Các bài suy niệm Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ.

21.11: Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Ai là mẹ tôi?–Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. 1 Đức Mẹ Dâng Mình–GM. Bart. Nguyễn Sơn Lâm.. 3 Thực sự trở nên con cái Thiên Chúa–TGM Giuse Nguyễn Năng. 5 Đức Maria là Đền Thờ sống động của Thiên Chúa–Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái 5 Xin vâng theo thánh …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 34 Mùa Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 34 Mùa Thường Niên  THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN. THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 21, 1-4 Khi ấy, Chúa …

xem thêm

HGNM Tuần 34 Mùa Thường Niên

HGNM Tuần 34 Mùa Thường Niên CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN C Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN C CHÚA KITÔ VUA Lc 23,35-43 A. Hạt giống… Đoạn Tin Mừng này mô tả cảnh Đức Giêsu trên thập giá : – Phía dưới …

xem thêm

HGNM Ngày 18/11: Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô

Ngày 18/11  CUNG HIẾN ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ Mt 14,22-33     * LỊCH SỬ Những đại thánh đường cổ, được xây dựng trên mộ các Tông đồ Phêrô và Phaolô, là do hoàng đế Constantin. Qua thời gian hai đại thánh đường này đã được tái thiết nhiều lần. Đại thánh đường Phêrô được xây cất theo họa đồ …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 33 Mùa Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 33 Mùa Thường Niên THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN.   THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN LỜI CHÚA: Lc 18, 35-43 Khi Chúa …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Từ 14-30/11/2022

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Từ 14-30/11/2022 video 5 phut Loi Chua 14/11/22 THỨ HAI TUẦN 33 TN. 15/11/22 THỨ BA TUẦN 33 TN. 16/11/22 THỨ TƯ TUẦN 33 TN 17/11/22 THỨ NĂM TUẦN 33 TN. 18/11/22 THỨ SÁU TUẦN 33 TN. 19/11/22 THỨ BẢY TUẦN 33 TN. 20/11/22 CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – C. 21/11/22 THỨ HAI …

xem thêm

HGNM Tuần 33 Mùa Thường Niên

HGNM Tuần 33 Mùa Thường Niên   CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN Lc 21,5-19 A. Hạt giống… Đoạn này mở đầu một đơn vị văn chương được gọi là “diễn từ chung luận” (Lc 21,5-36), trong …

xem thêm

HGNM Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

HGNM Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Mt 10,17-22 * LỊCH SỬ Sắc lệnh của Bộ Phụng Tự ký ngày 14/2/1990 : “Theo đơn xin của Đức Hồng Y Trịnh văn Căn, Tổng Giám Mục Hà Nội, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đề ngày 15/10/1989, và theo quyền hạn đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô …

xem thêm