SN Trong Tuần

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 3 TN B

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 3 TN B Mc 1,14-20 A. Hạt giống… Bài Tin Mừng này gồm 2 đoạn : Tóm lược nội dung lời rao giảng của Chúa Giêsu : Ngài nói “Nước Thiên Chúa đã đến gần” ; Ngài cho biết điều kiện để được vào Nước ấy là “Hãy sám hối và tin vào Tin …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần II Mùa Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần II Mùa Thường Niên Thứ hai (Mc 2,18-22) Sứ điệp: Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài thường bị tấn công. Giáo hội của Chúa ngày nay cũng như ngày xưa mãi mãi luôn bị tấn công. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc đời theo Chúa, ở với Chúa, con cũng gặp …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 02 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 02 Thường Niên   Chúa Nhật 2 Thường niên, Năm B. 1 Thứ Hai tuần 2 Thường niên. 3 Thứ Ba tuần 2 Thường niên. 6 Thứ Tư tuần 2 Thường niên. 8 Thứ Năm tuần 2 Thường niên. 10 Thứ Sáu tuần 2 Thường niên. 13 Thứ Bảy tuần 2 Thường niên. 14 …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 2 TN B

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 2 TN B Ga 1,35-42 A. Hạt giống… Tường thuật ơn gọi của 3 môn đệ đầu tiên là Gioan, Anrê và Simon Phêrô. Có vài điều đáng lưu ý : a/ Tin Mừng Gioan khác với Tin Mừng nhất lãm : – Trong Tin Mừng nhất lãm, những môn đệ đầu tiên là …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần I Mùa Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần I Mùa Thường Niên Thứ hai: (Mc 1,14-20) Sứ điệp: Được nghe loan báo Tin Mừng của Chúa và được gọi để phục vụ Tin Mừng; đó làhồng ân cao trọng Chúa ban một cách nhưng không. Vậy ta hãy hoán cải, quay về với Chúa, quảng đại đáp lại tiếng Chúa. Cầu nguyện: Lạy Chúa …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20 Tháng 01/2021

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20 Tháng 01/2021    11/01/21 THỨ HAI TUẦN 1 TN Mc 1,14-20   RAO GIẢNG SỨ ĐIỆP CỐT LÕI “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” (Mc 1,14) Suy niệm: Trong ba năm hoạt động công khai, Chúa Giê-su giảng dạy rất nhiều, nhưng đâu là sứ điệp cốt lõi mang tính định hướng cho …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 01 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 01 Thường Niên Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, năm B. Thứ Hai tuần 1 Thường niên. Thứ Ba tuần 1 Thường niên. Thứ Tư tuần 1 Thường niên. Thứ Năm tuần 1 Thường niên. Thứ Sáu tuần 1 Thường niên. Thứ Bảy tuần 1 Thường niên. CON YÊU DẤU Chúa Nhật …

xem thêm

HGNM Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

HGNM Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Mc 1,7-11 A. Hạt giống… Trong đoạn này, tuy Thánh Máccô viết về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa, nhưng ngài không nhằm tường thuật việc đó (bởi đó, Mc chỉ dùng động từ “làm phép rửa” nhưng không mô tả chút gì về việc đó). Điều Máccô nhắm tới là dùng dịp …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần sau Hiển Linh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần sau Hiển Linh THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH                                                                            Mt 4,12-17.23-25 Sứ điệp: Chúa Giê-su đã kêu gọi hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần. Sám hối là điều kiện tiên quyết để được đón nhận Chúa. Chúng ta cần sám hối không phải một lần hoặc vài lần, nhưng cần sám …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm từ 2/1 đến Tuần sau Hiển Linh

HGNM từ 2/1 đến Tuần sau Hiển Linh Ngày 2-1. 1 Ngày 3-1. 3 Ngày 4-1. 4 Ngày 5-1. 5 Ngày 6-1. 6 Lễ Hiển Linh. 7 Ngày 7-1 : 8 Ngày 7-1 : 10 Ngày 8-1. 11 Ngày 9-1. 12 Ngày 10-1. 14 Ngày 11-1. 15 Ngày 12-1. 16   Ngày 2-1  Ga 1,19-28 A. Hạt giống… Gioan tẩy giả có …

xem thêm