SN Trong Tuần

5 Phút Lời Chúa Từ 01-06 tháng 9.2020

5 Phút  Lời Chúa   Từ 01-06 tháng 9.2020    01/09/20 THỨ BA TUẦN 22 TN Lc 4,31-37   ĐẤNG THÁNH CỦA THIÊN CHÚA Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 22 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 22 Thường Niên Thứ hai (Lc 4,16-30) Sứ điệp: CG là Đấng Thiên Sai cứu độ trần gian. Nhưng những người Do Thái đồng hương với Chúa đã từ chối tiếp nhận Ngài, vì Ngài đã không thỏa mãn những tham vọng trần thế của họ. Cầu nguyện: Lạy Chúa, con nhớ trong đoạn …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 22 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 22 Thường Niên Chúa Nhật 22 Thường niên, năm A.. Thứ Hai tuần 22 Thường niên. Thứ Ba tuần 22 Thường niên. Thứ Tư tuần 22 Thường niên. Thứ Năm tuần 22 Thường niên. Thứ Sáu tuần 22 Thường niên. Thứ Bảy tuần 22 Thường niên.   NẾU ĐƯỢC CẢ THẾ GIỚI Chúa Nhật …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXII Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXII Thường Niên   CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN A. Thứ hai: Lc 4, 16-30. Thứ ba: Lc 4, 31-37. Thứ tư: Lc 4, 38-44. Thứ năm: Lc 5, 1-11. Thứ Sáu: Lc 5, 33-39. Thứ bảy: Lc 6, 1-5.   CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN A Mt 16, 21-27 Lời Chúa hôm nay cho chúng …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – CN 22 TN Năm A

Hạt Giống Nẩy Mầm – CN 22 TN Năm A Mt 16,21-27 A. Hạt giống… Chúa Giêsu tiên báo cho các môn đệ hay Ngài sẽ chịu nạn chịu chết và sống lại. Nghe thế Phêrô vì đã ngăn cản Ngài. Sau khi quở trách Phêrô, Chúa Giêsu nói thêm rằng con đường ấy là con đường Thập giá mà …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Lễ Thánh Gioan tẩy giả Bị Trảm Quyết

29.8 Sự thương khó của Thánh Gioan tẩy giả Mc 6,17-29 * Lịch sử Hêrôđê Antipas, quận vương của Galilê, ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy giả. Câu chuyện được trình thuật trong cả 3 Phúc âm nhất lãm : Mc 6,17-29 ; Mt 14,3-12 ; Lc 3,19-20. Bà vợ loạn luân Hêrôđia đã không tha thứ những lời trách …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Lễ Thánh nữ Monica

Hạt Giống Nảy Mầm Lễ Thánh nữ Monica A- Hạt giống Chúa Giêsu cứu sống con trai bà goá thành Naim: – Tất cả mọi người hôm đó chẳng ai mở lời xin Chúa giúp. Ngài ra tay cứu giúp chỉ vì động lòng thương. – Chúa chạnh lòng trước cảnh mẹ goá con côi, tre già khóc măng non. …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – 24/08: Thánh Bartôlômêô, Tông Đồ

Hạt Giống Nẩy Mầm – 24/08: Thánh Bartôlômêô, Tông Đồ Lời Chúa:   Ga 1, 45-51 45 Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. 46 Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên Thứ hai (Mt23,13.15-22) Sứ điệp: CG nghiêm khắc chỉ trích thái độ giả hình của nhóm kinh sư và biệt phái, họ sống đạo hình thức mà quên đi cái cốt lõi của đạo: lòng mến Chúa chân thật và yêu thương con người Cầu nguyện: Lạy CG, Chúa đã than …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 21 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 21 Thường Niên  Chúa Nhật 21 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 21 Thường niên. Thứ Ba tuần 21 Thường niên. Thứ Tư tuần 21 Thường niên. Thứ Năm tuần 21 Thường niên. Thứ Sáu tuần 21 Thường niên. Thứ Bảy tuần 21 Thường niên.   TRÊN TẢNG ĐÁ NÀY Chúa Nhật 21 …

xem thêm