SN Trong Tuần

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 13 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 13 Thường Niên Thứ hai (Mt 8,18-22) Sứ điệp: Để làm môn đệ Chúa, phải có thái độ từ bỏ dứt khoát. Trước lời mời gọi của Chúa mà so đo tính toán theo kiểu thế gian, thì không đáng là môn đệ Ngài. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa rất muốn mọi người tin …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XII Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XII Thường Niên LM Seoka Thứ hai: Mt 7, 1-5. Thứ ba: Mt 7, 6. 12-14. Thứ Tư: Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Thứ năm: Mt 7, 21-29. Thứ sáu: Mt 8, 1-4. Thứ bảy: Mt 8, 5-17. Thứ hai: Mt 7, 1-5 Chúa dạy chúng ta: “Các con phải nên trọn lành như Cha các con …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 12 Thường niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 12 Thường niên Chúa Nhật 12 Thường niên, năm A.. Thứ Hai tuần 12 Thường niên. Thứ Ba tuần 12 Thường niên. Thứ Tư tuần 12 Thường niên. Thứ Năm tuần 12 Thường niên. Thứ Sáu tuần 12 Thường niên. Thứ Bảy tuần 12 Thường niên. ANH EM ĐỪNG SỢ Chúa Nhật 12 Thường …

xem thêm

Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 12.2.TN 2 – Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 12.2 TN 2 – Anthony Đinh Minh Tiên, OP   Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm A.. Thứ Hai Tuần 12 TN2, Năm Chẵn. Thứ Ba Tuần 12 TN2, Năm Chẵn. Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Thứ Năm Tuần 12 TN2. Thứ Sáu Tuần 12 TN2, Năm Chẵn. Thứ Bảy Tuần 12 TN2. …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 12 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 12 Thường Niên  Thứ hai (Mt 7.1-9) Sứ điệp: Một trong những đòi hỏi của lòng bác ái là đừng bao giờ xét đoán và lên án anh em mình. Hơn nữa, ta xét đoán anh em thế nào, thì Thiên Chúa cũng xét đoán ta như vậy. Cầu nguyện: Lạy CG, bản tính tự …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 11 Thường niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 11 Thường niên Thứ Hai tuần 11 Thường niên. Thứ Ba tuần 11 Thường niên. Thứ Tư tuần 11 Thường niên. Thứ Năm tuần 11 Thường niên. Thứ Sáu tuần 11 Thường niên. Thứ Bảy tuần 11 Thường niên.   AI XIN, HÃY CHO Thứ Hai tuần 11 Thường niên Lời Chúa: Mt 5, …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 11 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 11 Thường Niên Thứ hai (Mt 5,38-42) Sứ điệp: Tha thứ là điều khó khăn nhất và cũng là điều cao cả nhất mà CG đã cống hiến cho con người. Lòng tha thứ không báo thù chính là tuyệt đỉnh của yêu thương. Cầu nguyện: Lạy CG, trong thế giới hôm nay, con …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XI Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XI Thường Niên Lm Seoka CHÚA NHẬT MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. LỄ THIẾU NHI Thứ hai: Mt 5, 38-42. Thứ ba:  Mt 5, 43-48. Thứ tư: Mt 6, 1-6. 16-18. Thứ năm: Mt 6, 7-15. THỨ SÁU: KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. THỨ BẢY: TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ..   CHÚA NHẬT MÌNH …

xem thêm

Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 11 TN 2 – Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 11 TN 2 Anthony Đinh Minh Tiên, OP Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm A.. Thứ Hai Tuần 11 TN2. Thứ Ba Tuần 11 TN2, Năm Chẵn. Thứ Tư Tuần 11 TN2, Năm Chẵn. Thứ Năm Tuần 11 TN2, Năm Chẵn. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Năm A.. Thứ Bảy Tuần 11 TN2, Năm Chẵn. …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần X Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần X TN Lm Seoka LỄ CHÚA BA NGÔI LỄ CHÚA BA NGÔI 2. Thứ hai: Mt 5, 1-12. Thứ ba: Mt 5, 13-16. Thứ tư: Mt 5, 17-19. Thứ năm: Mt 10, 6-13. Thứ sáu: Mt 5, 27-32. Thứ bảy: Mt 5, 33-37. LỄ CHÚA BA NGÔI SỐNG TINH THẦN MẦU NHIỆM Ai đó đã nói: “Đã là người …

xem thêm