SN Trong Tuần

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 2 Phục Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 2 Phục Sinh Từ Tuần 2 Phục sinh đến hết Mùa Phục sinh, tất cả các bài Tin Mừng ngày trong tuần đều được chọn từ Tin Mừng theo thánh Gioan. Đây là những bài giáo lý dạy cho người tân tòng (vừa mới được Rửa Tội trong Lễ Vọng Phục sinh) nhằm giúp họ …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 2 Mùa Phục Sinh

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 2 Mùa Phục Sinh Thứ hai tuần 2 Phục Sinh. Thứ ba tuần 2 Phục Sinh. Thứ tư tuần 2 Phục Sinh. Thứ năm tuần 2 Phục Sinh. Thứ sáu Tuần 2 Phục Sinh. Thứ bảy Tuần 2 Phục Sinh. Thứ hai tuần 2 Phục Sinh  Lời Chúa: Ga 3, 1-8 Khi ấy, trong …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần Bát Nhật Phục Sinh Các Bài Tin Mừng trong Tuần Bát nhật đều tường thuật những việc xảy ra sáng ngày Chúa Phục sinh và các cuộc hiện ra sau đó. Phụng vụ chọn trong 4 quyển Tin Mừng để trình bày 4 cái nhìn khác nhau, bổ túc cho nhau về sự kiện Chúa …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Ngày Thường Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Các Bài Suy Niệm Ngày Thường Tuần Bát Nhật Phục Sinh Thứ hai Tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. Thứ ba tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. Thứ tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. Thứ năm tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. Thứ sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. Thứ bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. Thứ hai Tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần Thánh

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần Thánh CHÚA NHẬT LỄ LÁ. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm (Lễ tối) : Thứ Sáu : Bài thương khó theo TM Gioan: CHÚA NHẬT LỄ LÁ Lc 19,28-40 A. Hạt giống… Trong đoạn này, Luca gói ghém 3 ý tưởng chính : Đức Giêsu đích thân thu xếp cuộc …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Các Ngày Trong Tuần Thánh

Các Bài Suy Niệm Các Ngày Trong Tuần Thánh   THỨ HAI TUẦN THÁNH. THỨ BA TUẦN THÁNH. THỨ TƯ TUẦN THÁNH. THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ TIỆC LY THỨ SÁU TUẦN THÁNH ÐÊM THÁNH VỌNG CHÚA PHỤC SINH THỨ HAI TUẦN THÁNH Lời Chúa: Ga 12, 1-11 Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Ngày Thường Tuần 5 Mùa Chay

Các Bài Suy Niệm Ngày Thường Tuần 5 Mùa Chay Sưu tầm Thứ hai sau Chúa Nhật 5 mùa Chay năm A-B_ Ga 8, 1-11. Thứ hai sau Chúa Nhật 5 mùa Chay năm C_Ga 8,11-20. Thứ ba sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay. Thứ tư sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay. Thứ năm sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay. …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 5 Mùa Chay

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 5 Mùa Chay CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY Ga 8,1-11 A. Hạt giống… Câu chuyện về người phụ nữ này giống một bức tranh trong đó các hình ảnh đối chọi nhau …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 04 – 2022

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 4 – 2022 Mời bạn tải file  5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 4 – 2022 theo link bên dưới Xem và tải file dưới dạng văn bản   01/04/22 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC  03/04/22 chúa nhật tuần 5 mc – c   10/04/22 CHÚA NHẬT LỄ LÁ …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Ngày Thường Tuần 4 Mùa Chay

Các Bài Suy Niệm Ngày Thường Tuần 4 Mùa Chay Sưu tầm Thứ hai sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay. Thứ ba sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay. Thứ tư sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay. Thứ năm sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay. Thứ sáu sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay. Thứ bảy sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay. …

xem thêm