Tin Giáo Phận

Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ – 2022 Ngày Thứ Năm (25.11.2022)

Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ – 2022 Ngày Thứ Năm (25.11.2022)   THÁNH LỄ Tạ ơn và cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng Trong thánh lễ sáng hôm nay, linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ, hiệp ý với Đức Giám mục trong thánh lễ Tạ ơn kết thúc Tuần Tĩnh tâm. Cộng đoàn cũng …

xem thêm

Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ – 2022 Ngày Thứ Tư (24.11.2022)

Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ – 2022 Ngày Thứ Tư (24.11.2022) THÁNH LỄ Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam Trong đoạn Tin mừng hôm nay Đức Giêsu tiên báo về những cuộc bách hại mà người môn đệ phải chịu “vì Danh Thầy”, đồng thời, Ngài khẳng định lời ban Thánh Thần, và cao …

xem thêm

Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ – 2022 Ngày Thứ Ba (23.11.2022)

Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ – 2022 Ngày Thứ Ba (23.11.2022) THÁNH LỄ Tưởng nhớ và cầu nguyện cho quý Đức cha, quý cha, quý Tu sĩ từng phục vụ GPCT đã qua đời Suy niệm đoạn Tin mừng Lc 21,12-19, trong đó Đức Giêsu nói về những cuộc bách hại xảy ra trước khi Ngài trở …

xem thêm

Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ – 2022 Ngày Thứ Hai (22.11.2022)

Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ – 2022 Ngày Thứ Hai (22.11.2022) THÁNH LỄ: Cầu xin ơn Chúa Thánh Thần Suy niệm và chia sẻ bài Tin mừng Lc 21,5-11, trong đó Đức Giêsu nói về sự kiện thành Giêrusalem bị tàn phá “không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào” – tượng trưng cho cuộc …

xem thêm

Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ – 2022 Ngày Thứ Nhất (21.11.2022)

Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ – 2022 Ngày Thứ Nhất (21.11.2022)  KHAI MẠC Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cẩn Thơ được bắt đầu với lời khai mạc cùng những huấn dụ của Đức Cha Stêphanô cho quý cha tham dự kỳ tĩnh tâm này. Đức Cha nhắc nhớ sự quan trọng và cần thiết của …

xem thêm

Ban Thường Vụ Giáo Hạt Sóc Trăng Tuyên Hứa

Ban Thường Vụ Giáo Hạt Sóc Trăng Tuyên Hứa Ngày 19/11/2022, Ban TV HĐMV Hạt Sóc Trăng tuyên hứa nhiệm kỳ mới, có các cha đồng tế và khoảng 100 người (trong ban HĐGX) các Họ Đạo cùng tham dự sốt sắng, và tuyên hứa trong sứ vụ mới. MVTT/Hạt Sóc Trăng

xem thêm

Ban thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hạt Cà Mau tuyên hứa

Ban Thường Vụ Giáo Hạt Cà Mau Tuyên Hứa  Mừng Lễ Bổn Mạng Các thánh Tử Đạo Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, kể từ lúc Tin Mừng bắt đầu được loan báo tại Việt Nam, cho đến cuộc bách hại khốc liệt vào thế kỷ XIX, đã có nhiều chứng nhân anh dũng hy …

xem thêm