Tin Giáo Phận

Thông Báo (2) Về Việc Bắt Đầu Các Lớp Giáo Lý Trực Tuyến

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG & HÔN NHÂN TRỰC TUYẾN GPCT (Để Ban Giảng Huấn có được thông tin của Học viên cho việc tổ chức lớp, hầu hướng dẫn các HV, và hỗ trợ quý Cha Sở cho thích hợp và hữu hiệu hơn. Ban Giảng Huấn sẽ gửi Phiếu Chứng Nhận khi kết …

xem thêm

Cập Nhật Thông Tin Giáo xứ Trung Hải

Giáo phận Cần Thơ Giáo hạt Đại Hải    Giáo xứ Trung Hải                            Cập Nhật Thông Tin Giáo xứ Trung Hải   I. LM PHỤ TRÁCH: Cha sở:  Phêrô Trương Minh Hải   II. CƠ SỞ: Nhà thờ   Đài Đức Mẹ   Đài Thánh Giuse   Nhà Xứ Mới   Phòng Giáo Lý   III. SỐ GIÁO DÂN, ĐỊA …

xem thêm

Họ Đạo Gành Hào, Chương Trình “1.000 Gói Yêu Thương”

Họ Đạo Gành Hào, Chương Trình “1.000 Gói Yêu Thương” Bắt đầu từ 01/10/2021, hàng chục ngàn người từ Tp. HCM, Bình Dương, Đồng Nai… “vì dịch bệnh, đã quá ngặt nghèo, phải tìm về quê, mong tìm được sự hỗ trợ của Anh Chị Em đồng hương” (Thư kêu gọi của Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ, 07.10.2021). …

xem thêm

GPCT: Truyền Chức Phó Tế Thời Covid

Những Con Số “Sáu” Sáu giờ sáng (6h00’) hôm nay – Thứ Sáu, ngày Hai Mươi Sáu (26.11.2021), Đức Giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên đã truyền chức Sáu (Phó tế) cho Sáu (06) Ứng viên thuộc khóa Mười Sáu (K16) của Đại Chủng viện Thánh Quý – Cần Thơ: Thầy Gioakim Phan Văn Giàu, thuộc họ đạo Số 6 …

xem thêm

GPCT: Thông Báo Về Việc Thực Hiện Các Lớp Giáo Lý Trực Tuyến

GIÁO PHẬN CẦN THƠ BAN GIÁO LÝ THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC LỚP GIÁO LÝ TRỰC TUYẾN Kính quý Cha Quản Hạt & Quý Cha. Quý Giáo lý viên và quý phụ huynh. Theo tinh thần của THÔNG BÁO CỦA CHỦ CHĂN, số 89/TB-TGMCT/2021, Ban Giáo Lý GPCT (BGL) tiến hành bàn thảo, để tổ chức Giáo Lý …

xem thêm

Cập Nhật Thông Tin Giáo xứ Lương Hiệp      

Giáo phận Cần thơ Giáo hạt Đại hải    Giáo xứ Lương Hiệp                                 Cập Nhật Thông Tin Giáo xứ Lương Hiệp       I. LINH MỤC PHỤ TRÁCH: * Cha sở: – 2014-2015: Cha Pr. Phạm Hữu Trí – 2015……..: Cha Mic. Trần Đình Nha * Cha phó: – 2004-2018: Cha Gk. Nguyễn Văn Lập – 2018-2019:Cha Pr. Văn Công Tặng   …

xem thêm

Cáo Phó Bà cố Maria Vũ Thị Ngần

Cáo Phó “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” (Ga 11,25) Trong niềm tin vào ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH Xin kính báo:   Bà cố Maria Vũ Thị Ngần Sinh năm 1933   Là thân mẫu Soeur Têrêsa Trần Thị Ngọc Diệp thuộc Tỉnh Dòng CQP Cần Thơ đã phục vụ tại Cộng đoàn Thới …

xem thêm

Cáo Phó Bà Cố Maria Trịnh Thị Luật

Cáo Phó “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” (Ga 11,25) Trong niềm tin vào ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH Xin kính báo: Bà Cố Maria Trịnh Thị Luật Sinh năm 1948   Là thân mẫu của cha Giuse Đinh Thành Đạt (S.D.B) Cha phó Gx Tắc Vân   Bà được Chúa gọi về lúc: 8g00 …

xem thêm