Tin Giáo Phận

Nhật Ký Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ – 2018

Nhật Ký Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ – 2018 Tuần tĩnh tâm thường niên của linh mục Giáo phận Cần Thơ đã diễn ra từ ngày 26 đến 30.11.2018, tại Đại Chủng viện Thánh Quý – Cần Thơ. Sau một năm miệt mài với sứ vụ tại các nhiệm sở được trao phó, 199 linh mục …

xem thêm

Vài Hình Ảnh Trong Tuần Tĩnh Tâm LM GPCT 2019

BÁO CÁO MỤC VỤ NĂM 2018     CHIA SẺ TÂM TÌNH     THANH TẦY TÂM HỒN   BẦU KHÍ TĨNH LẶNG LÚC ĐÊM VỀ   NHỮNG CHÚC MÙNG   THẤT TUẦN    LỤC TUẦN   NGÂN KHÁNH LM    TÂN LM 2018   PHÓ TẾ 2018

xem thêm