Thông Báo

Thơ Mời Thường Huấn Thành Viên HĐMV Giáo Xứ GPCT (Mới cập nhật)

GIÁO PHẬN CẦN THƠ BAN GIÁO DÂN                                              Cần Thơ, ngày 12 tháng 08 năm 2019 THƠ MỜI Kính gửi Quý Cha Sở và Quý Thành Viên HĐMV Giáo Xứ. Kính báo đến Quý Cha Sở và Quý Thành Viên HĐMV Giáo Xứ : Chương trình thường huấn cho Quý vị thành viên HĐMV Giáo Xứ trong Giáo Phận được cập …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 08/2019

 5 Phút Lời Chúa Tháng 08/2019 TẢI VỀ FILE WORD ĐÃ DÀN TRANG A5   5 Phút Lời Chúa Tháng 08/2019 01/08/19 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT Mt 13,47-53  1 02/08/19 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN Th. Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, linh mục   Mt 13,54-58  1 03/08/19 thứ bảy …

xem thêm

Thông Báo v/v Thi Tuyển Vào Lớp Dự Tu Của Giáo Phận, Niên Khóa Mới 2019-2020

GIÁO PHẬN CẦN THƠ          LỚP DỰ TU   THÔNG BÁO v/v thi tuyển vào Lớp Dự tu của Giáo phận, niên khóa mới 2019-2020 Kính trình quý Cha, Được sự hướng dẫn và cho phép của Đức Cha Stêphanô, con xin thông báo đến quý Cha chương trình thi tuyển vào Lớp Dự Tu Giáo phận, niên khóa 2019 …

xem thêm

Địa Chỉ Các Nhà Thờ Giáo Phận Cần Thơ

Địa Chỉ Các Nhà Thờ Giáo Phận Cần Thơ Cập Nhật ngày 15/09/2018 WGPCT: Để tạm thời đáp ứng yêu cầu của quý độc giả, chúng tôi dựa trên niên giám 2005 để cập nhật địa chỉ các họ đạo trong GPCT. Chắc chắn còn rất nhiều sai sót. Mong quý cha và quý vị tiếp tục đính chính để …

xem thêm