Thông Báo

Thư Thông Báo Về “Thánh Lễ Truyền Hình Trực Tuyến”

GIÁO PHẬN CẦN THƠ TRUNG TÂM MỤC VỤ THƯ THÔNG BÁO VỀ “THÁNH LỄ TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN” —oOo— Kính quý Cha và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Cần thơ. Theo yêu cầu của Đức Cha Stê-pha-nô Tri Bửu Thiên, Giám Mục Giáo Phận, và theo tinh thần của thông báo số 03/TB-TGMCT/2020. Để giúp Cộng đoàn Dân Chúa dễ …

xem thêm

Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích: Sắc lệnh trong thời điểm đại dịch COVID-19

 Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích Số 153/20 Sắc lệnh trong thời điểm đại dịch COVID-19  Trong thời khắc khó khăn mà chúng ta đang sống với đại dịch Covid-19, và khi xem xét các trường hợp không thể cử hành phụng vụ trong thánh đường [với sự tham dự của cộng đoàn] theo sự hướng dẫn …

xem thêm

Những lưu ý khi cử hành Giải tội Tập thể

Những lưu ý khi cử hành Giải tội Tập thể Trong hoàn cảnh đối phó với dịch bệnh (COVID-19) hiện nay, Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhận được những thắc mắc về việc cử hành giải tội tập thể. Ủy ban Phụng tự lưu ý:  Ngoài hình thức thứ I là Xưng …

xem thêm

 5 Phút Lời Chúa Tháng 3.2020

 5 Phút Lời Chúa Tháng 3.2020 01/03/20 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MC – A Mt 4,1-11   LỜI CHÚA THẮNG CÁM DỖ “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4,4) Suy niệm: Thật kỳ lạ, Chúa Giê-su được Chúa Cha tuyên bố là “Con yêu dấu của Ta” …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Tháng 03-2020

Phụng Vụ Lời Chúa Tháng 03-2020 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 01/03/2020. 2 02/03/2020. 7 03/03/2020. 10 04/03/2020. 12 05/03/2020. 15 06/03/2020. 18 07/03/2020. 21 08/03/2020. 24 09/03/2020. 26 10/03/2020. 29 11/03/2020. 32 12/03/2020. 35 13/03/2020. 37 14/03/2020. 40 15/03/2020. 43 16/03/2020. 49 17/03/2020. 52 18/03/2020. 54 19/03/2020. 57 Thứ Năm III Mùa Chay. 59 20/03/2020. 61 …

xem thêm