Lịch thuyên chuyển Linh Mục Hạt Cần Thơ Tháng 7-8/2024

print
LỊCH THUYÊN CHUYỂN ĐI ĐẾN HẠT CẦN THƠ 7.2024 web

 

NB: Thánh lễ trong ngày nhậm chức xin Quý Cha mặc phẩm phục trắng